Filipíny: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Manile (Filipíny)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Civilní letecký průmysl

V zemi dochází k rozsáhlé modernizaci civilních i vojenských letišť, přičemž vládní modernizační pro-gramy aktuálně pokrývají prakticky každý významnější ostrov Do roku 2035 se očekává, že celkový počet cestujících se zvýší na 140 milionů, přičemž bude vytvořeno 3,4 milionu pracovních míst v hodnotě 23 mld. USD. Nicméně stále existují nedostatky v regionální letecké infrastruktuře, které tkví především v neadekvátním technologickém zázemí, nedostatečných bezpečnostních opatřeních, vysokém zdanění a omezených investicích, které limitují rozvoj leteckého průmyslu. Vzhledem k velkému počtu cestujících se Ministerstvo dopravy (DOTr) spolu s úřadem pro civilní letectví na Filipínách (CAAP) zavázali dále zlepšovat kapacity leteckého sektoru. Za tímto účelem vláda plánuje rehabilitaci 27 stávajících komerčních letišť a jedné vojenské základny. Vláda je dále připravena postavit další mezinárodní letiště v dojezdové vzdálenosti od hlavního města Manily. V tomto ohledu se počítá s letištěm Sangley v oblasti Cavite, kde by mělo dojít k vybudování čtyř (4) přistávacích drah a terminálů pro cestující. V současné době oznámilo svůj zájem o realizaci projektu letiště sedm (7) soukromých společností, včetně společností Metro Pacific Investments Corp. První fáze projektu by měla být dokončena již v roce 2022 a může být funkční do roku 2023, což může zajistit až 100 milionů cestujících ročně. Ministerstvo dopravy Filipín bude také rehabilitovat hlavní manilské letiště NAIA. První fáze, od 2021 do roku 2022, bude zahrnovat okamžitá vylepšení, jako je výstavba nové pojezdové dráhy, instalace a modernizace komunikačních, navigačních a sledovacích zařízení a modernizace veškerých služeb. Další fáze, která bude probíhat od 2022 do roku 2023, bude zahrnovat výstavbu nové budovy pro cestující (anexe terminálu 2) a rekonfiguraci a rozšíření uspořádání terminálu 3. A třetí fáze, od roku 2023 do roku 2024, bude zahrnovat výstavbu nových terminálů a rozšíření stávajících terminálů s cílem zvýšit roční kapacitu cestujících z 58 milionů na 65 milionů.. České firmy se mohou prosadit v mnoha aspektech leteckého průmyslu, jako jsou například technologie na stavbu leteckých hangárů, mobilních letišť či konzultačních prací v rámci modernizace a způsobů naplnění mezinárodních standardů.

Dopravní průmysl a infrastruktura

Ministerstvo dopravy plánuje přes 1 000 km kolejové infrastruktury do roku 2022. Do budoucna lze počítat s nově vyhlašovanými tendry týkajícími se jiných tratí městské veřejné dopravy se soukromým financováním anebo mimoměstské železniční infrastruktury, ke které se zjevně začínají Filipíny také přiklánět. Současná administrativa si klade za cíl uskutečnit dopravní projekty 3.06 ​​bilionů  PHP do konce svého funkčního období v roce 2022. Na rok 2020 se však DOTr zaměří hlavně na železniční projekty, které disponují rozpočtem 100,6 miliard PhP z celkového rozpočtu Ministerstva dopravy 147 miliard PhP. Spolu s finanční pomocí ze zahraničí a institucí zahájí agentura realizaci nejméně sedmi železničních projektů. Potřebné jsou i opravy tramvajových tratí. Vláda vyhlašuje rozsáhlé infrastrukturní projekty včetně staveb dálnic, ať již jako přímé zakázky, tak i jako PPP projekty. Akcentována je především nutnost spolupráce s dominantní strukturou konglomerátů ovládajících zájmy v dceřiných společnostech schopných financovat, budovat, dodávat a provozovat infrastrukturní projekty napříč sektory. Dalším velkým dopravním projektem Ministerstva dopravy a jednou z nejdůležitějších součástí programu „Build, Build, Build“ bude projekt Mindanao Railway. Očekává se, že 102 km dlouhá železnice zkrátí dobu cesty z Tagum City, Davao del Norte do Digos City, Davao del Sur z 3,5 hodiny na 1,3 hodiny a očekává se, že po dokončení do roku 2022 uspokojí 134 060 cestujících denně. V současné době není vyhlášen vítěz tendru na výše uvedený železniční projekt. Ministerstvo dopravy požaduje další prostředky na zaplnění mezery rozpočtu ve výši 2,9 miliardy EUR pro své projekty v roce 2020. Podle náměstka ministra dopravy pro železniční dopravu Timothyho Batana existuje v ostatních dopravních odvětvích spousta nefinancovaných projektů DOTr. Ministerstvo financí a správy (DBM) schválilo  pouze dva (2) nové projekty v odvětví letectví, konkrétně projekty na zlepšení na letišti Tuguegarao a na letišti Catbalogan . Ministerstvo dopravy navíc v roce 2020 nemá žádné projekty v námořním a silničním odvětví, protože její návrh pro uvedené sub sektory dopravy byl zamítnut k financování ze strany DBM.Vláda podporuje diverzifikaci zdrojů financování dopravní infrastruktury. V celkovém měřítku administrativa prezidenta Duterteho dále plánuje vyčlenit 7 % celkového HDP jako součást socioekonomického plánu navýšení rozpočtu na infrastrukturu v rámci zrychlení implementace projektů veřejného a soukromého sektoru. Nalezení místních partnerů v rámci velkých konglomerátů může představovat šanci pro české exportéry, atraktivní projekty, především v oblastech dodávek elektromechanických prvků kolejové dopravy či konzultačních služeb.

Energetický průmysl

Energetika je jednou z priorit místní vlády, a proto do sektoru směřují rozsáhlé státní investice. Uhelné elektrárny jsou největším zdrojem energie, který přesahuje 40 % celkového energetického mixu. Nicméně podíl uhlí na energetickém mixu se předpokládá až 56 % do konce roku 2020 a v roce 2030 až 80 %. Stav infrastruktury i výrobních kapacit přitom stále není dobrý, což nahrává rostoucím cenám na trhu a významu místních vlád v rámci státní energetické politiky. V roce 2019 Filipíny čelily několika omezením v dodávkách energie, které vycházely z téměř maximálního využití dostupných  energetických zdrojů  a infrastruktury. Filipínská průmyslová federace dlouhodobě volá po navýšení zdrojů energie, které by uspokojily současnou poptávku spojenou s ekonomickým růstem. Provozuschopné elektrárny začínají být zastaralé s rapidně klesající spolehlivostí. I z tohoto důvodu vyvíjí soukromý sektor tlak na Ministerstvo energetiky, aby urychlilo výběrová řízení a tendrové procesy na výstavbu nových elektráren na zelené louce. Ministerstvo energetiky také v roce 2019 schválilo výstavbu prvního dovozního terminálu zkapalněného zemního plynu (LNG) v zemi společností Batangas Clean Energy Inc. (BCE). Terminál v Batangas City bude zahrnovat molo, skladovací nádrž LNG a další zařízení, která budou v provozu do roku 2025. Současně BCE postaví také elektrárnu s plynovou turbínou s kombinovaným cyklem 1 100 megawattů, která bude řešit rostoucí poptávku po energii a náhradu zdroje zemního plynu v případě vyčerpání plynového pole Malampaya nejpozději počátkem roku 2024 nebo 2027. Dále dochází k implementaci projektu propojení Mindanao-Visayas (MVIP) prostřednictvím Filipínské národní distribuční sítě. Výstavba MVIP již probíhá a očekává se, že spojí energetické sítě Mindanao a Visayas s instalací 92 kilometrových podmořských kabelů. V neposlední řadě byl přijat zákon  o energetické účinnosti a zachování, který má podpořit lepší využití energie v zemi.Realizace energetických projektů definovaných do roku 2030 zahrnuje celkové investiční náklady ve výši 2,80 bilionů filipínských peso. Většina identifikovaných projektů v oblasti obnovitelných zdrojů je v pouze v přípravném stádiu. Administrativa současného prezidenta je připravena opustit předchozí strukturu energetického mixu a prosadit skladbu 70-20-10 společně s opuštěním kvót pro využití specifických technologií Filipínská energetika má také vysokou závislost na obnovitelných zdrojích jako jsou vodní, geotermální, sluneční a větrná.. Právě oblast energetiky a především obnovitelných zdrojů patří k nejperspektivnějším možnostem pro český export, dále potom investice v podobě dodávek komponent elektrárnám, elektromechanických zařízení a služeb, geotermálních technologií či studií proveditelnosti.

Obranný průmysl

Filipíny v současné době potřebují především modernizovat svou leteckou a námořní kapacitu v Jihočínském moři. Dle ministerstva pro správu a rozpočet jsou prostředky na AFP rozděleny do tří hlavních kategorií. Armáda (pozemní vojsko) obdržela 57,4 mld. PHP, 21 mld. PHP bylo alokováno filipínskému námořnictvu a 18,9 mld. dostalo letectvo.V roce 2018 začala na Filipínách druhá fáze modernizace ozbrojených složek Filipín do roku 2022, takzvaný Horizont 2. V tomto období by měla filipínská vláda utratit přes avizovaných 25 miliard filipínských peso. Mělo dojít především k nákupu nových vrtulníků, tanků a další těžké vojenské techniky. Prezident Duterte považuje modernizační program za naprostou prioritu svého vládního období a zároveň hodlá dotáhnout modernizaci ozbrojených složek na světovou úroveň, kde budou Filipíny řádně respektovány.. I přes nedávný nákup korejských letounů FA 50 za 18,9 miliard filipínských peso, je současné letectvo ve velice nechvalném stavu a všichni očekávají nákup nových nadzvukových letounů a útočných helikoptér, které představují zásadní výhody nejen pro obranyschopnost ostrovní země, ale také při bojích s protivládními skupinami.. Pro představitele českého obranného průmyslu se jeví potencionální obchodní případy především v oblasti ručních zbraní, bojových vozidel pěchoty, radarů a logistických systémů.

Sklářský a keramický průmysl

České firmy ve sklářském průmyslu mají na Filipínách výborné jméno již od 30. let. Další uplatnění sklářských produktů je možné v rychle rostoucím farmaceutickém průmyslu společně s dekorativními produkty ze skla, které jsou stále více žádané vzhledem k rostoucí a bohatnoucí střední třídě. V rámci stavebního rozkvětu také roste poptávka po rozměrných sklářských instalacích jak pro soukromé rezidence, tak i pro nově budované hotely a kasina. Pro české exportéry je stěžejní navázat kontakty s architektonickými kancelářemi, které se podílejí na stavbě nových objektů, a které mohou potencionálně využít individuálních světelných instalací. I přestože čeští výrobci mají na Filipínách kvalitní jméno, čelí dlouhodobě regionálnímu importu, především z Číny. Marginální část potencionálních projektů mohou také tvořit revitalizace honosných světelných instalací, kterým se často dostává neprofesionální péče.

Stavební průmysl

Současná vláda se zavázala alokovat 7 % HDP na infrastrukturu a poskytnout ekologická řešení ve filipínských městech, kde především automobilová doprava způsobuje obrovské znečištění V roce 2020 vstoupí filipínský stavební průmysl do období silného růstu s podporou filipínské vlády z programu „Build, Build, Build“. S podílem 16% na růstu celkového hrubého domácího produktu se dle agentury Fitch Solutions očekává, že se v letošním roce stavební průmysl dále zvýší o 10,9%. Jedním z hlavních programů, který podporuje stavebnictví, je projekt metra Manila Metro v hodnotě P393 miliard PHP. Jedná se o 35 km dlouhý podzemní systém od Mindanao Avenue v Quezon City po mezinárodní letiště Manila v Pasay City a je jedním z největších projektů v rámci programu „Build, Build, Build“. Filipíny získaly prostřednictvím japonské rozvojové agentury JICA půjčku v hodnotě 51 miliard PHP. V zájmu další podpory stavebního průmyslu v zemi zahájila vláda v březnu plán stavebního průmyslu 2020 – 2030, který vytvořilo Ministerstvo obchodu a průmyslu prostřednictvím Úřadu pro stavební průmysl na Filipínách (CIAP) a Federace filipínských dodavatelů (PCA). Na základě tohoto plánu má vláda za 10 let vynaložit 40 až 130 bilionů PhP. Podle PCA by plán sloužil také jako hlavní plán rozvoje pro program „Build, Build, Build“ k dosažení kontinuity, po skončení současné administrativy v roce 2022.. V rámci zásadních velkých infrastrukturálních projektů se snaží filipínská vláda dohnat soukromý sektor. Veřejné zakázky v oblasti stavebnictví navýšily svůj podíl o 32 % v roce 2018. V současnosti je klasifikováno 75 infrastrukturálních projektů s vysokou mírou důležitosti v rámci vládního programu „Build, build, build.“.

Vodohospodářský a odpadní průmysl 

Filipínský vodohospodářský trh očekává stabilní růst 5 % ročně dalších 5 let společně se zvýšenou poptávkou po kvalitnějších sanitačních technologiích. Celkový stav odpadového hospodářství vyžaduje modernizaci a vláda do oboru směřuje značné investice. Se 100 mil. obyvatel rostou nároky i v oblasti urbanizace. Filipíny se každoročně potýkají s rozsáhlými záplavami a snaží se omezit jejich ničivost budováním zadržovacích nádrží a regulováním toků. Souvisejícími tématy v tomto ohledu jsou pak i zdroje pitné vody a čištění odpadních vod. Funkční projekty české provenience v těchto oblastech fungují na Filipínách již z minulosti. Poptávka po kvalitních vodních zdrojích i nadále stoupá s předpokládanou domácí spotřebou. Probíhající efekty klimatických změn a časté přírodní katastrofy vyžadují zlepšení vodního hospodářství a sofistikovaná protipovodňová opatření. V současné době trpí Filipíny vysokou závislostí na dovezených technologiích především v oblasti čistíren odpadních vod a s tím spojených technologiích. V tomto oboru mohou české firmy uspět především ve spolupráci se soukromým sektorem na základě subdodávek technologických řešení splňující evropské standardy, jenž jsou často považovány za adekvátní aspekt v rámci konkurenčního boje a mohou tak kompenzovat nižší ceny regionálních dodavatelů.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Na Filipínách téměř 100 % zdravotnického zařízení pochází z dovozu a místní produkce je limitována pouze náhradními díly a jednorázovými produkty (rukavice, jehly, injekce). V zemi pokračuje růst střední třídy a demografický vývoj nahrává stavbě nových nemocnic a vybavování těch starých. Studie  Asociace národů jihovýchodní Asie EU (EU-ASEAN) ve své zprávě o netarifních bariérách uvádí filipínský farmaceutický průmysl jako třetí největší v ASEAN a do roku 2020 by měl být oceněn částkou 209 miliard PhP. Na Filipínách probíhá růst farmaceutického průmyslu, konkrétně trhu s generickými léky, v důsledku přijetí zákona o všeobecné zdravotní péči (Universal Health Care). V tomto ohledu jsou ze stran mezinárodních firem registrovány obchodní bariéry v podobě pomalé registrace zahraničních výrobků, nadměrná daňová zátěž v rámci procesu distribuce a omezená patentová kritéria. Kromě zákona o UHC, aby se dále zlepšoval místní zdravotní systém, došlo k návrhu zákona o eHealth, tedy systému, který by digitalizoval zdravotnické služby. Po přijetí zákona o UHC se očekává, že národní vláda vynaloží vysoké výdaje na zdravotnictví v zemi. Na implementaci zákona o UHC, který bude šestou největší položkou státního rozpočtu, bude poskytnuto celkem 16,5 miliardy PhP. Rozpočet nebude určen pouze na finanční pomoc nebo dotaci, ale také na posílení zdravotnických zařízení. V souvislosti s tím a s rostoucím výskytem nemocí a nárůstem zdravotnických zařízení roste poptávka po zdravotnických prostředcích, u nichž se na období 2018 – 2023 předpokládá roční nárůst o 10,3%.Špička sektoru (velké nemocnice v Manile) je přitom na úrovní srovnatelné s ČR. Na Filipínách je přes 1 800 registrovaných nemocnic z toho téměř 60 % v soukromém vlastnictví. . Zdravotnický průmysl je v dlouhodobém měřítku považován za rychle rostoucí, nicméně značně závisející na spolupráci státního a soukromého sektoru k adaptaci zdravotnických inovací a digitálních řešení. Nadále pokračují i investice největších soukromých filipínských konglomerátů do sektoru zdravotnictví.

Zemědělský a potravinářský průmysl

I přes značný ekonomický rozvoj Filipín v posledních letech sektor zemědělství do značné míry stagnoval. Podle ministerstva zemědělství (DA) zaznamenaly Filipíny v první polovině roku 2019 růst o 0,24%, což bylo výrazně nižší ve srovnání s cílovým rozpětím 2,5–3,5%, které stanovili ekonomičtí manažeři v plánu rozvoje Filipín na období 2017–2022.V současné době je cílem ministra zemědělství Williama Dara, aby Filipíny byly konkurenceschopné se sousedními zeměmi v regionu ASEAN. Za tímto účelem se Ministerstvo zemědělství zaměřuje na snížení výrobních nákladů a implementaci čtyř klíčových odvětví. Jmenovitě mechanizace, osiva s vysokým výnosem, školení a zvýšené dostupnosti úvěru pro zemědělce. Kromě toho musí podle mezinárodních analytiků Filipíny překonat problémy, jako jsou špatné zavlažovací sítě, omezená silniční infrastruktura mezi zemědělskými podniky a nedostatečné poskytování rozšiřovacích služeb, tak aby byly plně konkurenceschopné na mezinárodní úrovni. Nízká produktivita zemědělství měla dále vliv na výrobní sektor vzhledem v omezení dodávek surovin. V následujících letech se předpokládá investice kolem 63,5 milionu USD na podporu malých a středních zemědělských podniků. V tomto ohledu se jedná zejména o oblasti Visayas a Mindanao. Program by se měl především soustředit na farmáře zabývající se kakaem, kávou, kokosovými ořechy a zpracováním ovoce a ořechů. V roce 2018 také došlo k dohodě mezi Ministerstvem obchodu a průmyslu a Ministerstvem zemědělství na implementaci cen a cenových stropů na vybrané zemědělské produkty. Jedná se především o rýži a cukr, kde bude zaručena maloobchodní cena na 38 peso za kilo rýže a 50 peso za kilo cukru. Na některých ostrovech začal proces mechanizace, kde mohou čeští výrobci a dodavatelé uspět v rámci dodávek kombajnů, traktorů, technologií na digitalizaci farmářských provozů. Geograficky je z hlediska zemědělské produkce nejvýznamnější oblastí druhý největší ostrov Mindanao. Zavedení preferenčního rámce GSP+ na začátku roku 2015 otevřelo evropský trh filipínským výrobcům, kterým se tak nabídla příležitost k exportu výrobků s vysokou přidanou hodnotou, a zároveň GSP+ představuje příležitost, jak výrazně navýšit hodnoty pěstovaných plodin.Nejvýznamnější vývozní položkou jsou i nadále syrovátka a další výrobky z mléka, které patří k pilířům českého agri vývozu na Filipíny. Nicméně existuje značný potenciál klíčových zemědělských a potravinářských produktů, a to především mléčných výrobků, nápojů, pekařské a cukrářské výroby, rostlinných produktů a živočišné výroby.

Textilní a obuvnický průmysl

I přes značný ekonomický rozvoj Filipín v posledních letech sektor zemědělství do značné míry stagnoval. Podle ministerstva zemědělství (DA) zaznamenaly Filipíny v první polovině roku 2019 růst o 0,24%, což bylo výrazně nižší ve srovnání s cílovým rozpětím 2,5–3,5%, které stanovili ekonomičtí manažeři v plánu rozvoje Filipín na období 2017–2022.V současné době je cílem ministra zemědělství Williama Dara, aby Filipíny byly konkurenceschopné se sousedními zeměmi v regionu ASEAN. Za tímto účelem se Ministerstvo zemědělství zaměřuje na snížení výrobních nákladů a implementaci čtyř klíčových odvětví. Jmenovitě mechanizace, osiva s vysokým výnosem, školení a zvýšené dostupnosti úvěru pro zemědělce. Kromě toho musí podle mezinárodních analytiků Filipíny překonat problémy, jako jsou špatné zavlažovací sítě, omezená silniční infrastruktura mezi zemědělskými podniky a nedostatečné poskytování rozšiřovacích služeb, tak aby byly plně konkurenceschopné na mezinárodní úrovni. Nízká produktivita zemědělství měla dále vliv na výrobní sektor vzhledem v omezení dodávek surovin. V následujících letech se předpokládá investice kolem 63,5 milionu USD na podporu malých a středních zemědělských podniků. V tomto ohledu se jedná zejména o oblasti Visayas a Mindanao. Program by se měl především soustředit na farmáře zabývající se kakaem, kávou, kokosovými ořechy a zpracováním ovoce a ořechů. V roce 2018 také došlo k dohodě mezi Ministerstvem obchodu a průmyslu a Ministerstvem zemědělství na implementaci cen a cenových stropů na vybrané zemědělské produkty. Jedná se především o rýži a cukr, kde bude zaručena maloobchodní cena na 38 peso za kilo rýže a 50 peso za kilo cukru. Na některých ostrovech začal proces mechanizace, kde mohou čeští výrobci a dodavatelé uspět v rámci dodávek kombajnů, traktorů, technologií na digitalizaci farmářských provozů. Geograficky je z hlediska zemědělské produkce nejvýznamnější oblastí druhý největší ostrov Mindanao. Zavedení preferenčního rámce GSP+ na začátku roku 2015 otevřelo evropský trh filipínským výrobcům, kterým se tak nabídla příležitost k exportu výrobků s vysokou přidanou hodnotou, a zároveň GSP+ představuje příležitost, jak výrazně navýšit hodnoty pěstovaných plodin.Nejvýznamnější vývozní položkou jsou i nadále syrovátka a další výrobky z mléka, které patří k pilířům českého agri vývozu na Filipíny. Nicméně existuje značný potenciál klíčových zemědělských a potravinářských produktů, a to především mléčných výrobků, nápojů, pekařské a cukrářské výroby, rostlinných produktů a živočišné výroby.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Přehled veletrhů a výstav    

JULY 2020

PHILMAT
(Philippines International Warehousing, Storage, Logistics, and Materials Handling Exhibition)
July 2020
SMX Exhibition and Convention Center

COLDCHAIN PHILIPPINES
Philippines International Cold Chain Industry Expo
July 9, 2020
SMX Exhibition and Convention Center

PHILAUTO
International Automotive Aftermarket Tradeshow
July 9 – July 11, 2020
SMX Exhibition and Convention Center

PHILBUS & TRUCK
International Bus, Truck, & Commercial Vehicles Exhibition in the Philippines
July 9, 2020
SMX Exhibition and Convention Center

PHILTREX
Philippines International Tire Exhibition
July 9, 2020
SMX Exhibition and Convention Center

PHILIPPINE ATTRACTIONS & AMUSEMENT EXPO 2020
July 10 – July 12, 2020
World Trade Center Manila

WIRE AND CABLE PHILIPPINES
International specialized exhibition of cables, wires, fastening hardware, and installation technology
July 13 – July 15, 2020
SMX Exhibition and Convention Center

ENTREPRENEUR & FRANCHISE EXPO
July 13, 2020
Megatrade Hall, Mandaluyong City

GARMENT AND FASHION INDUSTRY TEXTILE/FABRIC EXPO
July 17 – July 19, 2020
SMX Exhibition and Convention Center

ROADMAP TO DIGITIZATION, DOCUMENT MANAGEMENT, AND WORKFLOW AUTOMATION
July 21, 2020
Manila Elks Club, Makati City

IFSEC PHILIPPINES
Leading Security, Fire and Safety Event
July 22 – July 24, 2020
SMX Exhibition and Convention Center

CYBER SECURITY PHILIPPINES CONFERENCE
July 28, 2020
Manila Marriott Hotel
PHIL-ASIAN GAMING EXPO (PAGE)
July 30 – August 1, 2020
SMX Exhibition and Convention Center

AUGSUT 2020

CORPORATE GIFTS EXPO
August 2020
SMX Exhibition and Convention Center

EDUCATECH WORLD EXPO
Education Technology Show
August 2020
SMX Exhibition and Convention Center

SIGN & MEDIA WORLD
International Signage Technology, Equipment, Materials, and Services Exhibition
August 2020
SMX Exhibition and Convention Center

WOFEX
World’s Food Expo
August 5 – August 8, 2020
SMX Exhibition and Convention Center

MEDICAL PHILIPPINES
August 12 – August 14, 2020
SMX Exhibition and Convention Center

PHILIPPINES LAB
International exhibition of laboratory equipment, technology, scientific instruments and component supplying
August 12 – August 14, 2020
SMX Exhibition and Convention Center

TRANSPORT AND LOGISTICS PHILIPPINES
August 13 – August 15, 2020
World Trade Center Manila

INTERNATIONAL CONFERENCES ON INNOVATIVE PRACTICES IN SOCIAL SCIENCES, BUSINESS MANAGEMENT & ECONOMICS RESEARCH (IPSSB)
August 15 – August 16, 2020
H20 Hotel, Manila

PHILIPPINE SME BUSINESS EXPO & CONFERENCE
August 22, 2020
SMX Exhibition and Convention Center

WORLD COCONUT CONGRESS (WCC)
August 27 – August 29, 2020
SMX Exhibition and Convention Center

WORLD OF CONSUMER ELECTRONICS EXPO (WOCEE)
August 27 – August 30, 2020
World Trade Center Manila

SEPTEMBER 2020

BEAUTY & WELLNESS MANILA
September 2020
SMX Exhibition and Convention Center

HOTEL SUPPLIERS SHOW
September 2020
SMX Exhibition and Convention Center

FOOD & DRINKS ASIA
September 3 – September 6, 2020
World Trade Center Manila

PHILIPPINE BUSINESS AND ENTREPRENEURS’ EXPO 2020
September 4, 2020
Megatrade Hall, Mandaluyong City

SUIT SOCIAL MANCON 2020
Annual men’s convention featuring lifestyle brands and services
September 5 – September 6, 2020
SMX Exhibition and Convention Center

AFEX-ASIAFOOD EXPO
International Exposition on Food Processing, Packaging and Handling Machinery, Equipment, and Technology
September 9 – September 12, 2020
World Trade Center Manila

ELECTRIC VEHICLES SHOW
September 9 – September 10, 2020
World Trade Center Manila

DIVING & RESORT TRAVEL EXPO (DRT SHOW PHILIPPINES)
September 11 – September 13, 2020
World Trade Center Manila

THE PHILIPPINE ROADS, BRIDGES AND TUNNELS CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT SUMMIT
September 23 – September 24, 2020
Pasay City

ADAS
Asian Defence, Security & Crisis Management Exhibition & Conference
September 23 – September 25, 2020
World Trade Center Manila

HOTEL SUPPLIERS SHOW
September 24 September 26, 2020
SMX Exhibition and Convention Center

SEAMLESS PHILIPPINES
A large-scale exhibition featuring the latest technologies
September 30 – October 1, 2020
SMX Exhibition and Convention Center

OCTOBER 2020

AUTOMECHANIC PHILIPPINES
Philippine Automotive Industry Trade Expo
October 2020
SMX Exhibition and Convention Center

MANUFACTURING TECHNOLOGY WORLD – MANILA
October 2020
SMX Exhibition and Convention Center

PACKPRINTPLAS – MANILA
Trade show dedicated to the interrelated industries of printing, packaging, and plastics
October 2020
SMX Exhibition and Convention Center

PHILIPPINES INFRACTRACTURE CONFERENCE
October 7, 2020
Manila Marriott Hotel

HOSPITALITY PHILIPPINES CONFERENCE
October 7, 2020
Manila

DIGICON
Largest gathering for the digital industry in the Philippines
October 7 – October 9, 2020
Philippine International Convention Center

CECONFEX – CLIMATE AND ENVIRONMENT CONFERENCE EXPO
October 15, 2020
World Trade Center Manila

MANILA FAME
October 15 – October 17, 2020
SMX Exhibition and Convention Center

POWERTRENDS PHILIPPINES
October 20 – October 21, 2020
SMX Exhibition and Convention Center

WORLD TRAVEL MARKET ASIA (WTMA)
International Travel B2B Event
October 21 – October 22, 2020
Pasay City

WORLD TRAVEL EXPO (WTE)
October 23 – October 25, 2020
SMX Exhibition and Convention Center

REAL ESTATE EXPO MANILA (REEM)
October 23 – October 25, 2020
Pasay City

FUTURE OF ENERGY SHOW 2020
October 28 – October 29, 2020
SMX Exhibition and Convention Center

SMART ENERGY SHOW
October 28 – October 29, 2020
SMX Exhibition and Convention Center

TRADERS FAIR 2020
October 31, 2020
Makati Shangri-La Manila

NOVEMBER 2020

ASEAN SOLAR + ENERGY STORAGE CONGRESS & EXPO
November 2020
The Bellevue Hotel Manila

HVAC/R PHILIPPINES
International Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating technology Exhibition & conference
November 2020
SMX Exhibition and Convention Center

PHILIPPINE SYMPOSIUM ON FRESHWATER BIODIVERSITY AND EXOSYSTEMNS (PSFBE)
November 4 – November 6, 2020
Ateneo de Manila University

PHILICONSTRUCT MANILA
Philippine International Construction Equipment and Building Materials Exhibition
November 5 – November 8, 2020
SMX Exhibition and Convention Center

PASAIWORLD ANNUAL CONFERENCE
Supply Chain, Procurement and Logistics Educational & networking Conference
November 12 – November 13, 2020
Marriott Grand Ballroom, Marriott Manila

PHILIPPINE PORTS AND SHIPPING
November 15 – November 19, 2020
Sofitel Philippine Plaza Manila

APSCC SATELITE CONFERENCE & EXHIBITION
Executive event for the satellite and space industry
November 17 – November 19, 2020
Manila

ASEAN CLEAN ENERGY WEEK (ACEW)
ASEAN’s Leading Clean Energy Conference & Exhibition
November 24 – November 25, 2020
Okada Manila

INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ENGINEERING & TECHNOLOGY (ICSET)
Forum for the presentation of new advances and research results in the fields of Science, Engineering and Technology
November 27 – November 28, 2020
Palm Plaza Hotel Manila

CEPSI PHILIPPINES
November 29 – December 2, 2020
Manila Marriott Hotel

DECEMBER 2020

PHILIPPINE LEATHER INDUSTRY EXPO
December 3 – December 6, 2020
SMX Exhibition and Convention

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Manile (Filipíny) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem