Filipíny: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Manile (Filipíny)

Celkový obrat mezi ČR a Filipínami má rostoucí trend. Posledních 5 let je obchodní bilance v záporných číslech, přestože došlo v roce 2017 k navýšení vývozu o  168 mil. CZK. Bohužel v roce 2018 došlo k poklesu vývozu o 109 mil. CZK. V roce 2019 dále docházelo k prohlubování negativní obchodní bilance, kdy dovoz z Filipín vzrostl o 693 mil. CZK oproti roku 2019. ČEský vývoz na Filipíny také zaznamenal rostoucí tendenci o 138 mil. CZK.

Vývoz tvoří hlavně elektrické integrované obvody a stroje automatické zpracování dat. Tyto dvě položky tvoří více než 55% celkového dovozu. Taktéž vývoz je zakotven především v eletrických zařízeních a obvodech, které tvoří nadpoloviční většinu vyváženého zboží.

V období 2014 až 2017 pravidelně odpovídala výše dovozu 2,5 násobku hodnoty vývozu. V  roce 2017 už se jednalo o více než trojnásobek. Mezi lety 2017 a 2018 už se jedná o 3,5 násobek vývozu. V roce 2019 už se jedná o bilanci téměř 1:4. v neprospěch ČR. Z hlediska celkového obratu obchodu s ČR se Filipíny řadí na 52. příčku. V rámci dovozu jsou Filipíny na 41.místě a z pohledu vývozu na 59.místě.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

1993

10 500

63.

4 103

67.

14 603

67.

6 397

1994

15 888

57.

151,3

4 774

70.

116,4

20 662

64.

141,5

11 114

1995

4 868

82.

30,6

4 977

75.

104,3

9 845

81.

47,6

-109

1996

8 644

75.

177,6

8 088

67.

162,5

16 732

75.

170,0

556

1997

9 990

69.

115,6

9 912

67.

122,6

19 902

69.

118,9

78

1998

71 931

32.

720,0

14 169

59.

142,9

86 100

44.

432,6

57 762

1999

32 867

46.

45,7

13 820

59.

97,5

46 687

54.

54,2

19 047

2000

11 439

69.

34,8

17 295

59.

125,1

28 734

65.

61,5

-5 856

2001

10 276

76.

89,8

42 962

50.

248,4

53 238

60.

185,3

-32 686

2002

8 008

82.

77,9

201 458

30.

468,9

209 466

36.

393,5

-193 450

2003

20 213

63.

252,4

319 643

25.

158,7

339 856

30.

162,2

-299 430

2004

26 113

60.

129,2

305 470

28.

95,6

331 583

37.

97,6

-279 357

2005

48 001

59.

183,8

129 313

41.

42,3

177 314

49.

53,5

-81 312

2006

56 260

55.

117,2

93 167

51.

72,0

149 427

56.

84,3

-36 907

2007

66 611

58.

118,4

115 760

50.

124,3

182 371

58.

122,0

-49 149

2008

73 771

59.

110,7

153 680

47.

132,8

227 451

58.

124,7

-79 909

2009

51 584

69.

69,9

130 309

47.

84,8

181 893

58.

80,0

-78 725

2010

79 560

62.

154,2

172 899

47.

132,7

252 459

54.

138,8

-93 339

2011

89 131

61.

112,0

222 034

45.

128,4

311 165

54.

123,3

-132 903

2012

74 166

66.

83,2

240 748

45.

108,4

314 914

56.

101,2

-166 582

2013

105 145

61.

141,8

299 839

42.

124,5

404 984

55.

128,6

-194 694

2014

108 244

59.

102,9

293 110

44.

97,8

401 354

55.

99,1

-184 866

2015

101 110

 59.

93,6-

252 083

 46.

85.9-

353 343

 57.

88.0-

-150 972

2016

98 753

 63.

98.2

258 344

 44.

102,5

357 097 

 58.

101.3

-159 591

2017

111 084

60.

111,9

373 072

40.

144,6

484 156

53.

135,5

-261 988

2018

113 945

60.

102,6

447 284

40.

120,2

561 229

52.

  116,0

-333 339

2019

 113 641  59.  99,6  459 828  41.  101,2  573 469  52.  100,9  -346 186

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

Vývoz z ČR na PH v roce 2019

 

Název zboží

Netto (kg)

Stat. hodnota CZK(tis.)

1

Elektronické integrované obvody

4 999

805 046

2

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických o

499 159

269 590

3

Izolované (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením) dráty

56 378

167 130

4

Části, součásti železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel

95 932

162 185

5

Stroje přístroje klimatizační

88 417

73 150

6

Trouby, trubky, hadice, příslušenství z plastů 119 262

66 120

7

Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny

84 663

61 514

8

Desky, listy a folie filmy pruhy ap ost z plast

15 496

56 470

9

Elektrické přístroje a zařízení signalizační bezpečnostní nebo pro řízení železniční

11 220

46 962

10

Dřevo rozřezané, štípané, loupané apod. 4 414 740

44 079

Součet:

8 997 923

2 614 795

 

Dovoz z PH do ČR v roce 2019

 

Název zboží

Netto (kg)

Stat. hodnota CZK(tis.)

1

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

245 202

3 647 511

2

Elektronické integrované obvody

929 038

2 271 393

3

Obuv se svrškem z materiálů textilních 1 795 507

452 867

4

Elektrické transformátory,statické měniče a indukotry

744 767

367 462

5

Chladničky boxy mrazicí aj čerpadla tepelná

8 000 285 227

6

Vysílací přístroje pro rozhlasové a televizní vysílání, též obsahující příjímací zařízení

34 538

275 503

7

Diody, tranzistory a podobná polovodičová zařízení,fotosenzitivní polovodičová zařízení

399 157

229 967

8

Stroje, přístroje pro tisk s pomůckami HS 8442 (vč.kopírek,faxů)5

591 073

214 100

9

Elektrické rezistory (včetně reostatů a potenciometrů),jiné než topné rezistory

99 204

212 068

10

Optická vlákna a svazky optických vláken; kabely z optických vláken,jiné než 8544

35 420

205 473

Součet:

11 062 373 10 476 499

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V oblasti služeb na Filipínách působí pouze společnost Home Credit pod názvem HC Consumer Finance Philippines. Společnost je první novodobou českou investicí a současně joint-venture na Filipínách od říjnu 2013.

Generálním ředitelem firmy HC Consumer Finance Philippines je David Minol.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Historicky první českou investicí na Filipínách bylo ve 30. letech otevření prodejen značky Baťa v centru Manily, na které v roce 1941 navázalo i zahájení výroby ve velké továrně v Manile. Tento projekt však značně poškodila druhá světová válka, kdy čeští zaměstnanci firmy dobrovolně nastoupili do americké armády na Filipínách a valná část zde také zahynula. Firma Baťa pod tímto názvem tak nyní na Filipínách nepůsobí.

První novodobou českou investicí a současně joint-venture na Filipínách se v říjnu 2013 stalo otevření místní pobočky společnosti Home Credit, která je pod názvem HC Consumer Finance Philippines také největším zaměstnavatelem Čechů na Filipínách. Další českou firmou registrovanou v zemi je společnost BTL, zabývající se exportem zdravotnické techniky. Naopak hlavním filipínským investorem v ČR je IMI – Integrated Micro-Electronics Czech Republic. Tento vůbec největší filipínský výrobce (míněno s filipínskými vlastníky) působí z Třemošné u Plzně a zaměřuje se především na automobilovou elektroniku.

 • Home Credit – první novodobou českou investicí a současně joint-venture na Filipínách se v říjnu 2013 stalo otevření místní pobočky společnosti Home Credit, která je také největším zaměstnavatelem Čechů na Filipínách. Z České republiky také pochází několik top manažerů nadnárodních firem působících na Filipínách. V letech 2015-16 firma rychle expanduje a otevřela mj. své další pobočky v největších městech Cebu a Davao.
 • BTL – druhá z českých firem s registrací na Filipínách se zabývá exportem zdravotnické techniky nejen z České republiky.
 • ČKD Blansko Small Hydro realizuje v zemi projekty několika malých vodních elektráren na ostrovech Mindanao, Luzon a od roku 2016 i Panay
 • Prototypa Brno – společnost je uznávaným dodavatelem balistických zařízení, která jsou prověřena zákazníky po celém světě. Na Filipínách uspěla ve výběrových řízeních pro Government Arsenal,
 • SKD Trade, Praha – náhradní díly k tramvajím provozovaným místní linkou MRT3
 • Česká zbrojovka – firma dodává pistole a další palné zbraně na filipínský civilní trh i místním ozbrojeným složkám prostřednictvím 3 lokálních distributorů.
 • LET Kunovice  – renovovaná letadla L-410, která jsou v používání 3 filipínských leteckých společností.
 • CREA Hydro&Energy, o.s sídlící v Brně je klastr (skupina) firem, výzkumných institucí a vysokých škol působících v oboru technologií pro vodohospodářská díla, vodního a odpadového hospodářství a obnovitelných zdrojů energie. Členové klastru se společně podílí na výzkumu, vývoji a inovacích produktů, propagaci oboru, prezentacích i realizacích projektů v ČR i ve světě.
 • Rimowa – německá firma vyrábějící luxusní kufry v Pelhřimově se nadále řadí mezi 20 největších vývozců z ČR na Filipíny.
 • Bohemia Crystalex – broušené sklo
 • Egermann Nový Bor – broušené sklo,
 • Škoda Plzeň – dodávky zařízení pro třtinové cukrovary v San Pedro v Batangas (kapacita 5 tis.tun), dále pro cukrovary v Bais na ostrově Negros Oriental a ve střední části ostrova Mindanao,
 • Olšanské papírny – cigaretový papír
 • Pacovské strojírny Pacov – malý pivovar pro soukromou firmu v Manile. Restaurace Bravo’s vyrábí české pivo v místním minipivovaru v Makati.
 • ČKD Hradec Králové a ČKD Hořovice – dodávky 56 dieselagregátů pro státní společnost NAPOCOR,
 • Lacnea a.s. Praha – sušené mléko
 • Stavostroj, Nové Město n. Metují – stavební technika,
 • Pivo  Praha – zařízení a materiál pro provoz malého pivovaru, včetně minipivovaru ze Strojíren Pacov
 • Pilsner Urquell
 • Budějovický Budvar
 • Zetor
 • Geotest Brno – rozvojová pomoc, úpravny vody,
 • Strojírny Brno – malé vodní turbiny, elektrárna Sevilla na Boholu
 • Velteco Vlašim – balicí linky
 • Alico s r.o. Kolín – brusivo,
 • BEZ – Motory – náhradní díly k dieselagregátům ČKD

Filipínské a jiné firmy ve vzájemném obchodu

 • IMI – Integrated Micro-Electronics Czech Republic – Je jediným filipínským investorem v České republice a také v Bulharsku a dalších zemích světa. Tento vůbec největší filipínský výrobce (míněno s filipínskými vlastníky) působí z Třemošné u Plzně. Zaměřuje se především na automobilovou      elektroniku.Firma IMI patří do konglomerátu Ayala, tedy jedné z největších filipínských firem.
 • MyPhone – je přední filipínský výrobce mobilních telefonů. Tyto levnější ale spolehlivé chytré telefony se systémem Android jsou běžně dostupné v ČR.
 • Teleplan – společnost Teleplan v Říčanech u Prahy je největším zaměstnavatelem Filipínců v ČR. V roce 2017 zaměstnávala 161 Filipínců. Firma se zabývá opravami elektroniky. Celkem 52% jejích zaměstnanců je z ČR, dalších 32 ze Slovenska a 10% z Filipín.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a sportu, podepsána v Manile 25.7. 2013, vstup v platnost 1. 4. 2014 (30/2014 Sb.m.s.).
 • Dohoda o bezvízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů – podepsána dne 13. 11. 2000. Vstoupila v platnost dne 24. 10. 2001 (116/2001 Sb.m.s.)
 • Dohoda o zamezení dvojího zdanění – podepsána v Manile dne 13. 11. 2000; vstoupila v platnost dne 23. 9. 2003 (132/2003 Sb.m.s.)
 • Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic, vstup v platnost  4. 4.1996, publikace č. 141/1996 Sb.
 • Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Filipínské republiky o letecké dopravě (Praha 1992, 602/1992 Sb.)
 • Dohoda o vědecko-technické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Filipínské republiky (Manila, 1983);
 • Memorandum o dohodě o spolupráci v oblasti zemědělských věd a technologie mezi vládou ČSSR a vládou Filipínské republiky (Řím 1983).
 • Dohoda o spolupráci v oblasti obrany, Praha, 29. 5. 2017, Vstup v platnost: 27. 10. 2017 (4/2018 Sb.m.s.)
 • Dohoda o hospodářské spolupráci (2017) ratifikována dne 1. 5. 2018 (39/2018 Sb.m.s.)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Rozvojová spolupráce
ČR poskytuje rozvojovou pomoc do zahraničí počínaje vstupem do OECD v r. 1995, ČR začala závazek naplňovat od roku 1996. Ačkoliv Filipíny nepatří mezi prioritní ani projektové země zahraniční rozvojové spolupráce ČR, bylo zde od roku 2001 realizováno několik tzv. malých lokálních projektů (MLP), zaměřených především do oblastí vodohospodářství, energetiky, životního prostředí a výzkumu v různých částech Filipín (Bohol, Negros, Leyte, Guimaras, Luzon atd.). Realizátorem projektu MLP v max. výši 500 tis. Kč musí být místní entita.
V současné době na Filipínách působí pouze jedna česká nezisková organizace Člověk v tísni, která se zaměřuje zejména v oblasti Východních Visayas a Mindanaa na podporu zemědělství a rozvoje udržitelné energie.
ČR také směřuje svou rozvojovou pomoc na Filipíny prostřednictvím nástroje Aid for Trade….
Humanitární pomoc
ČR v případě přírodních katastrof poskytuje na Filipíny také humanitární pomoc. Historicky nejvýznamnější humanitární pomoc byla poskytnuta po ničivém tajfunu Haiyan v oblasti ostrova Samar v r. 2013, při kterém zahynulo 8 tis. osob a na Filipínách své projekty realizovaly organizace Člověk v tísni, ADRA ČR nebo Charita. V roce 2017 podpořila ČR rodiny postižených tajfunem Nina v oblasti Bikolska. V r. 2018 ČR přispěla na obnovu obydlí poničený

ze prostřednictvím mezinárodní sítě ADRA. Také Hasičský záchranný sbor vyslal na Filipíny krátkodobě jednoho pracovníka prostřednictvím týmu Mechanismu civilní ochrany EU.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Manile (Filipíny) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem