Gabon: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

Vztahy Gabonu a EU poznamenala od října 2017, kdy byl gabonskou stranou zmražen politický dialog, stagnace. Delegace EU nyní doufá, že by nemoc prezidenta Bonga mohla přinést alespoň jedno pozitivum a to oživení relace s gabonskými činiteli.
Přesto EU je jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů Gabonu. Poskytovaná rozvojová pomoc není (v poměru k okolním zemím) vysoká.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Délégation de l’Union européenne au Gabon, pour la Guinée équatoriale, Sao Tomé-et-Principe et la CEEAC
Lotissement des Cocotiers,
Bas de Gué-Gué,
BP 321 Libreville – Gabon
Tel: (+241) 73 22 50 – (+241) 07 40 19 98/99 Fax: (+241) 73 65 54 – (+32) 2 299 86 16
E-mail: delegation-gabon@eeas.europa.eu

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

V roce 2018 země EU dovážely zboží z Gabonu za 769 milionů EUR a vyvážely zboží v hodnotě 871 milionů EUR. V roce 2017 dovezly z Gabonu zboží za 774,9 mil. Euro, vyvezly zboží za 859 mil. Euro.

V roce 2019 země EU dovezly z Gabonu zboží v hodnotě 680 milionů EUR a vyvážené zboží v hodnotě 840 milionů EUR.

 

Obchod s EU, odkazy:

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Gabon je zemí s druhým nejvyšším HDP/obyv. v subsaharské Africe a má statut země s vyšším středním příjmem. Přesto je příjemcem rozvojové pomoci, největším donorem je Francie (téměř 90%).

EU v rámci 10 EDF v letech 2011 – 2013 Gabonu poskytla pomoc ve výši 39 mil. Euro. V rámci 11. EDF (2014 – 2020) by mělo být poskytnuto 13 mil. Euro zejména na technické vzdělávání.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni 12.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem