Video + podcast

Inovace pro malé a střední podnikatele

Živnostníci a menší podnikatelé mají někdy tendenci podnikatelské inovace chybně spojovat výhradně s velkými podniky. Ve skutečnosti jsou ale inovace životně důležité pro každého podnikatele.

Nutně totiž nemusí jít o nákup nových strojů nebo drahý upgrade softwaru. Podstatou inovací je hledání a odstraňování jakýchkoli nedostatků v probíhajícím podnikání.

Jak může inovovat drobný živnostník nebo malý podnikatel?

předešlém článku jsme si popsali několik důvodů, proč by podnikatelé neměli podceňovat své systematické a neustálé sebevzdělávání. Každý podnikatel by si měl nakombinovat individuální mix kvalitních informačních zdrojů, které zohledňují jeho obor, jeho cíle, úroveň jeho znalostí a dovedností.

Chytré knihy z různých odvětví mu pomohou kumulovat mezioborové znalosti. Výborným zdrojem aktuálních informací může být portál BusinessInfo.cz – jeho texty, návody, kalendář akcí, videa a podcasty. K tomu si podnikatelé mohou nakombinovat další zajímavé portály, blogy, časopisy, přednášky apod. Měli by přitom ale rozlišovat zdroje podporující smysluplnou edukaci a zdroje podporující spíš prokrastinaci.

Téma inovace pro živnostníky a malé firmy s problematikou osobního rozvoje a sebevzdělávání bezprostředně souvisí. Inovace můžeme definovat jako „vývoj nových nebo zlepšování stávajících produktů, služeb nebo procesů“. Starší generace znají podstatu takových inovací pod pojmem „zlepšovák“, případně „zlepšovací návrh“. Pro rozvoj malého i velkého podniku jsou nesmírně důležité. Obchodní prostředí se totiž mění a podnikatelé by podle toho měli průběžně inovovat (vylepšovat) své produkty, služby i procesy.

Ilustrační fotografie

Bez inovací narůstá riziko, že podnikatel přijde o své stávající konkurenční výhody nebo o část svých zákazníků. – Jak se říká: Kdo chvíli stál, už stojí opodál. Zároveň je ale pravda, že průměrný majitel malé firmy může být až příliš zaneprázdněn, než aby o inovacích strategicky přemýšlel. Většinou taky nemá žádný velký rozpočet. Dá se s tím něco dělat?

Zpět na začátek

Jednoduché inovace na principu PAM

Existuje osvědčený inovační systém, který mohou efektivně používat i drobní podnikatelé. Je známý pod anglickou zkratkou PAM neboli Processes, Accountability and Motivation čili česky Procesy, Zodpovědnost a Motivace.

To jsou klíčové prvky, které potřebuje:

 1. Procesy, aby vaše podnikání fungovalo.
 2. Zodpovědnost uvnitř týmu i vůči třetí straně.
 3. Motivace, bez které by vaše podnikání začalo drhnout.

Jak to může vypadat v podnikatelské praxi?

1) Procesy

Jasně definujte, jaký má být konečný výsledek. Zamyslete se nad tím, jestli máte vždycky všechno dobře a efektivně zdokumentováno: Předmět a charakter zakázky, způsob realizace i finální výstup.

Ujistěte se, že máte pokaždé k dispozici všechny potřebné nástroje – stroje, počítače, software, telefony, dostatek kávy atd. a že máte dobře ošetřeny i případné subdodávky.

2) Odpovědnost

 • Vaší firmy vůči zákazníkovi,
 • vaše vůči spolupracovníkům nebo
 • zaměstnancům, jejich vůči vám.

Zajistěte takovou důvěru a pohodu na pracovišti, aby každý člen týmu cítil osobní odpovědnost za plnění zakázky a aby každý přesně znal své kompetence. Jak to už kdysi říkal Baťa: ‚Každý můj zaměstnanec se musí cítit jako můj spolupodnikatel.‘

Každému členovi týmu zajistěte takové školení, aby mohl efektivně splnit svěřený úkol.

Zajistěte kontrolu jakosti:

 • z hlediska časového plnění,
 • z hlediska celkového rozpočtu,
 • z hlediska kvality výstupu.

3) Motivace

Pokud jde o motivaci, každý člen týmu by měl přijmout za své vaše hodnoty a hodnoty vaší firmy. To znamená vaše etické principy, obchodní vize, účel podnikání, smysl toho, proč chodí do práce.

Motivaci ve svých spolupracovnících průběžně kultivujte a odměňujte. Má totiž tendenci ochabovat nebo se vytrácet. S ní se pak začíná drolit i zodpovědnost a jednotlivé procesy.

Zpět na začátek

Ilustrační fotografie

Hledejte možnosti ke zlepšení

Model PAM se zaměřuje na hlavní oblasti, které ovlivňují kvalitu podnikatelské činnosti. Podnikatel, který chápe důležitost firemních procesů, odpovědnosti a motivace, dokáže identifikovat vznikající problém a efektivně ho vyřešit.

Princip si snadno osvojíte:

 1. Definujte, co je potřeba zlepšit.
 2. Jsou uvedené nedostatky určitou zvyklostí nebo pravidlem? Pokud ano, hledejte příčinu.
 3. Definujte si, jaký má být správný výsledek.
 4. Zjistěte, zda je příčinou problému chybný systém, špatně nastavené kompetence, nedostatečná osobní zodpovědnost nebo špatná pracovní morálka.
 5. Na základě modelu PAM udělejte nezbytné změny.

Pokud se kvalita výrobků a služeb průběžně mění, na vině většinou není motivace a osobní odpovědnost. Ty jsou na dobré úrovni. Problémem bývají výrobní procesy nebo vzájemná komunikace.

V jiném případě se kvalita výrobků a služeb dlouhodobě zhoršuje. Pak je většinou naopak na vině špatná motivace nebo špatná osobní odpovědnost, zatímco výrobní procesy mohou být v pořádku. V každé situaci ale může být řada proměnných.

Zpět na začátek

Ilustrační fotografie

Hledejte doplňkové cíle

Jakmile zvládáte inovace s pomocí modelu PAM, můžete si definovat doplňkové cíle.

Například:

 1. Získávání zpětné vazby od zákazníků vám pomůže rozeznat příležitosti pro inovativní zlepšení a pro nové produkty.
 2. Průzkumem trhu identifikujete nové oborové trendy, odhalíte mezery a stávající nedostatky ve vaší činnosti.
 3. Sledováním nových technologií můžete přemýšlet o možnosti jejich využití ve svém podnikání.
 4. Cesta k inovacím může vést i přes spolupráci s jinými subjekty – včetně vědeckých institucí, univerzit a startupů. Takové partnerství rozhodně nemusí být doménou jenom pro velké podniky. Vhodná spolupráce přitom nabízí možnost pro sdílení zdrojů, know-how a inovativních myšlenek.

Způsobů, jak jednotlivé inovativní nápady získávat je celá řada.

 1. Vytvořte takové pracovní prostředí, v němž bude každý člen týmu motivován k předkládání zlepšovacích návrhů. Povzbuzujte ostatní, aby se zajímali o svůj obor a o blaho vaší firmy.
 2. Navštěvujte oborové veletrhy, semináře a workshopy a posílejte na ně i své spolupracovníky.
 3. Diskutujte o možnostech inovací na firemních poradách.
 4. Sledujte kvalitní informační zdroje a veďte si databázi znalostí, jak jsme o tom mluvili v předešlé epizodě.
 5. Pokud vám to ekonomická situace dovolí, dopřávejte sobě i ostatním členům týmu třeba i jen krátký čas na pravidelné tvůrčí volno. Alespoň dvě tři hodiny v týdnu k osobnímu rozvoji a sledování oborových novinek.

Pokud si myslíte, že si něco takového nemůžete dovolit, rychle své návyky a okolnosti změňte. Ze starých znalostí a dovedností totiž nelze žít věčně.

Zdeněk Bauer

Zpět na začátek

Související článek: Proč by podnikatelé neměli podceňovat své systematické a neustálé sebevzdělávání?

• Témata: Poradna podnikatele
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme