Jak se prezentovat v zahraničí se státní podporou

Nabídnout své výrobky na mezinárodním veletrhu se státní podporou. Představit své služby v oborovém katalogu v cizojazyčném provedení. Setkat se s nákupčími velkých zahraničních řetězců. I to patří mezi služby, které nabízí vývozcům státní instituce.

Podpora českých státních institucí zahrnuje:

Export stále přesahuje čtyři pětiny finanční hodnoty k v porovnání s českým HDP.

Účast firmy v rámci společného českého stánku

Například jde o zevrubnou pomoc pro účast na mezinárodních veletrzích. Klíčovou službou je účast firem v rámci společného českého stánku. Pro firmy je výhodou, že stát zajistí přípravu společné expozice i všechny související organizační práce. Na samotné výstavě je pak jasnou předností, když potenciální zahraniční klienti vidí, že firma má záštitu oficiální české státní instituce. Zejména v arabských zemích nebo v postsovětském regionu je právě tohle velkou výhodou při oslovení trhu.

Na vybrané akce mohou přitom malé a střední firmy získat podporu ze dvou programů spolufinancovaných Evropskou unií – jde o programy NOVUMM a NOVUMM KET. V rámci projektu NOVUMM může žadatel dosáhnout podpory až do výše 80 tisíc korun. Podpora je formě zvýhodněných služeb na veletrhu v adekvátní finanční hodnotě. Již dříve úspěšný projekt je v současnosti prodloužen a vztahuje se na vybrané akce až do konce června 2023. Stejné prodloužení se týká i obdobného projektu NOVUMM KET, v němž lze ovšem získat služby až v hodnotě 90 tisíc na jednoho žadatele s tím, že tento projekt se zaměřuje na veletrhy klíčových technologií, zejména zdravotnických a environmentálních.

České oficiální účasti

Dalším Program Českých oficiálních účastí na zahraničních veletrzích a výstavách každoročně nabízí Ministerstva průmyslu a obchodu. Seznam aktuálně podporovaných veletrhů je k dispozici v kalendáři na webu ministerstva. Stejně tak podmínky účasti.

Společnou účast českých firem na oficiálním stánku ČR vnímají zahraniční partneři obvykle ještě lépe než individuální stánky jednotlivých společností. | Zdroj: MPO ČR

Oborové mise, katalogy, Sourcing Days a design

Státní instituce také spoluorganizují oborové mise do zahraničí. Zástupci českých firem se tak mohou během krátké několikadenní cesty setkat s velkým počtem potenciálních obchodních partnerů. Obchodní mise probíhají také v opačném směru, tedy do České republiky. Řeč je o takzvaných incomingových misích. Další populární akcí jsou takzvané Sourcing Days, které pořádá proexportní agentura CzechTrade. V zásadě jde o setkání českých dodavatelů s nákupčími velkých zahraničních řetězců nebo výrobních koncernů. Konají se někdy v zahraniční, někdy přímo v České republice. Nabídku Sourcing Days i dalších chystaných událostí zahrnuje kalendář akcí agentury CzechTrade.

Dobrou vizitkou může být zařazení české firmy do společného oborového katalogu. Tyto atraktivní barevné online publikace představují případným zahraničním klientům stěžejní odvětví české ekonomiky jak přes celkové statistické údaje, tak přes představení konkrétních firem. Svého katalogu se tak už dočkal například český potravinářský, nábytkářský nebo letecký průmysl či nanotechnologie a výrobci hraček a hudebních nástrojů.

Samostatnou kapitolou je pak pomoc v oblasti průmyslového designu. Úspěšným byl dlouhodobě projekt Design pro konkurenceschopnost. Nyní se chystá navazující dotační nástroj Design Credits. Důležitou službou je Adresář designérů, který propojuje firmy a talentované kreativce.

Projekty ekonomické diplomacie

Další z mnoha nástrojů, které pomáhají rozvoji obchodních aktivit českých firem v zahraničí, jsou Projekty ekonomické diplomacie neboli PROPED. Podporují české firmy při vstupu na zahraniční trhy a při nabídce obchodních řešení zahraničním partnerům. PROPED je zastřešen Ministerstvem zahraničních věcí. Schválených projektů je v první výzvě letos 176. Projekty jsou financovány ze Společného nástroje financování ekonomické diplomacie.

S dotazy ohledně vývozu nebo státní pomoci se mohou podnikatelé či firmy obracet na Klientské centrum pro export, které funguje jako jedna z hlavních poradenských služeb.

(red)

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme