Metody snižování podnikatelského rizika: Jak snižovat riziko z nezaplacení pohledávek?

Existuje řada příčin špatné platební morálky. Co ale může firma dělat, jestliže její dlužník neplatí? Především: buďte aktivní.Jak snižovat riziko z nezaplacení pohledávek?

Nyní upozorníme na několik praktických pohledů, jak snižovat vzájemnou platební neschopnost obchodních partnerů našich firem. Mezi hlavní příčiny špatné platební morálky, mající svůj původ v okolí firmy, patří zejména:

  • nejasné majetkové vztahy (jejich příčina je obvykle v nedokončené transformaci firmy),
  • podkapitalizace firem,
  • prakticky obtížně vymahatelná práva.

Existuje samozřejmě řada dalších důvodů:

  • nízká úroveň strategického řízení firem (neochota zastavit nekvalitní výrobu, změnit sortiment atd.),
  • nízká kvalifikace vedoucích pracovníků firmy (ekonomická kvalifikace vedoucích pracovníků je často relativně nízká, čemuž obvykle následně odpovídá i nízká úroveň ekonomického řízení firmy),
  • špatná obchodní politika firmy,
  • naivní chování prodávajícího,
  • nemožnost získat bankovní úvěr.

Bylo by nesystémové tvrdit, že příčinou platební neschopnosti konkrétní české firmy je pouze jeden z uvedených důvodů. Problém (druhotné) platební neschopnosti konkrétní firmy je obvykle ovlivňován celou řadou výše uvedených důvodů (pochopitelně s různou vahou vlivu).

Převzato z knihy Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích vydané nakladatelstvím Grada v roce 2013

Doporučujeme