Jak připravit zapamatovatelnou prezentaci?Ishikawa diagram Co to je a jak jej využít?

Na jaké otázky vám poskytne odpovědi tato podkapitola

 • Co je to Ishikawa diagram?
 • Jak může pomoci při koncipování prezentace a v jejím průběhu?
 • Jak připravit Ishikawa diagram?

Co je „rybí kost“ čili Ishikawa diagram?

Ishikawa diagram je jednoduchou metodou, která slouží k systematickému hledání příčin určitého problému. Jedná se o grafickou pomůcku, která ve spojení se strukturovaným brainstormingem pomáhá shromáždit a utřídit myšlenky jednotlivce nebo týmu. Můžeme ji využít jak při přípravě prezentace, při tvorbě její koncepce, tak i v průběhu prezentování ke shromažďování nápadů a názorů účastníků s cílem analyzovat problém nebo specifikovat kroky nezbytné k jeho řešení.

Jak „rybí kost“ vypadá?

Skutečně připomíná kostru ryby. Na konci páteře je hlava, tj. název problému k řešení. Příčiny problému se pak dělí na hlavní, které tvoří základ kostry, sekundární, terciální atd. Příčiny se stručně pojmenují a graficky se znázorňují jejich souvislosti a význam. Hlavní kosti kostry představují hlavní příčiny, menší kosti a kostičky zastupují vedlejší či odvozené příčiny.

Výhody použití

Výhody použití můžeme shrnout takto:

 • jednoduchost,
 • systematický přístup k řešení problémů,
 • strukturovaný grafický výstup pro další zpracování,
 • nekonfliktní spolupráce při jeho sestavení.

Pravidla brainstormingu při sestavování diagramu

Pokud využíváme Ishikawa diagram v průběhu prezentace nebo při její týmové přípravě, je ideální zapojit do hledání podstaty problému a jeho přičinných souvislostí metodu „brainstorming“. Vysvětlete účastníkům, k čemu brainstorming slouží (generování návrhů, nápadů), a postupujte následovně:

 • podporujte spontánní tvorbu nápadů všech zúčastněných,
 • nediskutujte a nehodnoťte jednotlivé nápady,
 • vytvořte pozitivní a nekonfliktní atmosféru,
 • kvantita je (v tomto případě) důležitější než kvalita, kvalitní nápad může být kreativním vyústěním zdánlivě nesmyslných či nereálných pokusů,
 • zapisujte všechny nápady v původní formulaci na flipchart či tabuli,
 • zabezpečte účast všech členů,
 • zabraňte negativním neverbálním reakcím na jednotlivé nápady,
 • všechny konstruktivní a smysluplné návrhy účastníků využijte k definování problému a jeho příčin a ke konstrukci „rybí kosti“.

Tři závěrečná doporučení k využití „Ishikawa diagramu“:

 1. Využijte jednoduchost a názornost „rybí kosti“. Pomůže vám promýšlet souvislosti a důsledky problémů a navrhovat podstatná opatření k jejich eliminaci.
 2. Začnete vždy od hlavy, definujte problém! Potom jděte k hlavním kostem v kostře. To jsou hlavní příčiny problému. Ty se zpravidla skládají z řady méně důležitých souvisejících příčin.
 3. Odkryjte tak celou síť (v tomto případě kostru) příčin a následků a na základě toho ukažte, kde je problém a jaké navrhujete řešení.

• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme