Jednotná kontaktní místa (JKM) v České republice

Jednotná kontaktní místa (JKM) byla zřízena směrnicí o službách jako informační místa pro podnikatele na vnitřním trhu Evropské unie (EU). Kromě České republiky byla JKM zřízena i ve všech ostatních členských státech EU a státech Evropského hospodářského prostoru (EHP) za účelem poskytnout podnikatelům veškeré informace potřebné k zahájení podnikání.

Jednotné kontaktní místo JKM logo

Pracovníkům JKM můžete položit dotazy

 

Vedle informací vztahujících se k zahájení podnikání v České republice (např. požadavky pro vydání oprávnění k podnikání, povinnost uhradit správní poplatek, povinné pojištění, apod.) Vám JKM poskytne i obecné informace o podnikání v jiných členských státech EU a EHP. Dále se dozvíte informace z oblasti ochrany spotřebitele a informace ohledně mimosoudního řešení sporů. Na JKM se můžete obrátit také v případech, kdy řešíte konkrétní problémy s úřadem jiného členského státu EU. Díky propojení sítě JKM mezi všemi členskými státy je získávání informací ze zahraničí značně usnadněno. 

V České republice bylo zřízeno elektronické JKM a dále 15 fyzických JKM, které fungují na obecních živnostenských úřadech v sídlech krajů. Seznam JKM a jejich kontaktní údaje.

V rámci elektronického JKM naleznete nejen obecné informace o podnikání v České republice, ale i přehled více než 180 podnikatelských činností řazených podle oblastí nebo podle abecedy, u nichž se dozvíte krok za krokem, co je potřeba k získání oprávnění k podnikání. K dispozici jsou zde i všechny potřebné formuláře.

Důležitou funkcí JKM je předávání žádostí o vydání oprávnění v oblasti služeb příslušným úřadům – povolovacím orgánům. Nyní již není potřeba řešit, který úřad kontaktovat s žádostí o vydání oprávnění, složitě dohledávat povinné přílohy, apod. Stačí si vyhledat požadovanou činnost na tomto portálu, stáhnout příslušný formulář, vyplnit, podepsat pomocí elektronického podpisu a odeslat. Formuláře si můžete také vytisknout, podepsat a fyzicky (poštou či osobně) doručit na kterékoliv JKM, které již samo zařídí jeho doručení příslušnému úřadu.

Pokud nemůžete potřebné informace v rámci tohoto portálu najít, nechcete ztrácet čas jejich vyhledáváním, případně máte-li jakýkoli dotaz ohledně podnikání, kontaktujte přímo fyzická JKM pomocí webového rozhraní. Naši zaměstnanci Vám s Vaším problémem rádi pomohou. Dotazy je možné vkládát prostřednictvím elektronické aplikace: podnikání v České republice, podnikání v Evropské unii.

Přehled fyzických Jednotných kontaktních míst v jednotlivých krajích:

 

Doporučujeme