Jihoafrická republika: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Jihoafrická republika je největším obchodním partnerem ČR na africkém kontinentu, ČR je zároveň významným odbytištěm jihoafrického zboží v Evropě. V roce 2018 Jižní Afrika vyvezla do Česka zboží v hodnotě 363 mil. EUR a naopak ČR do JAR v roce 2018 vyvezla zboží v hodnotě 550 mil. EUR. ČR má tak s JAR výrazně pozitvní obchodní bilanci ve výši 186 mil. EUR. Oblast obchodní a ekonomické spolupráce mezi oběma státy upravují následující bilaterální smlouvy:

 • Dohoda o spolupráci v oblasti zemědělství a potravinářského průmyslu (mezirezortní dohoda podepsaná v březnu 1995 a platná od data podpisu);
 • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění (podepsána v roce 1995, vstoupila v platnost 3. 12. 1997);
 • Smlouva o ochraně a podpoře investic (podepsaná v roce 1998, vstoupila v platnost 17. 9. 1999;
 • Dohoda o vzájemné pomoci v celních otázkách (platná od 15. 4. 2006);
 • Mezivládní dohoda o hospodářské spolupráci (podepsána v prosinci 2006).

V říjnu 2016 vstoupila v platnost Dohoda o ekonomické spolupráci (EPA) mezi EU a státy Jihoafrického rozvojového společenství (SADC) tzv. SADC EPA. Tato skutečnost přispěla k nárůstu obchodní výměny mezi ČR a JAR.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna mezi JAR a ČR od roku 2015 uspokojivě narůstá oběma směry. V roce 2018 činil obrat 914 mil. EUR, což je dosavadní historické maximum, stejně tak jako v případě českého vývozu do Jižní Afriky, jehož hodnota v roce 2018 dosáhla 550 mil. EUR.

  2014 2015 2016 2017 2018
Vývoz z ČR do JAR (mil. EUR)

392

390

427

447

550

Dovoz do ČR z JAR  (mil. EUR)

221

237

289

292

363

Obchodní bilance (mil. EUR) 170

150

138

155

186

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, květen 2019

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura obchodní výměny mezi ČR a JAR je tradičně pestrá. Mezi nejvýznamnější položky českého vývozu patří produkty automobilového průmyslu (motory, převodovky, pneumatiky, sedadla, světelná a vizuální zařízení, zámky, čerpadla, vznětové motory, volanty), dále se prosazuje elektrotechnický průmysl (procesorové jednotky, diskové jednotky, jednotky na konverzi hlasu), hygienické potřeby, hračky a stavebnice, dále produkty zemědělské a živočišné výroby jako např. umělá střeva aj.

Na straně dovozu z JAR do ČR hraje významnou roli komoditní položka iniciátory, urychlovače reakce a katalytické přípravky, vlna, motorová vozidla pro přepravu nákladu, odstředivky přístroje k filtrování a čištění, vozidla a traktory, oxidy vanadu, chromové rudy, hliník a výrobky z hliníku, železo a ocel, vlna, ovoce (hlavně hrozny a citrusy) a také víno.   

Nejvýznamější položky vývozu do JAR v r. 2018

HS kód    Název zboží Hodnota (mil. EUR)
8407 Motory pístové zážehové spalovací vratné rotační 125
8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap 89
8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705 72
8703 Osobní automobily a ostatní motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob 18
8523 Tříkolky,kolob.;kočárky pro panenky;panenky;hračky ost;modely;puzzle 14
9619 Hygienické vložky,tampony,dětské pleny a pod. hygien. výrobky 14
8537 Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny, vybavené dvěma nebo více zařízením 11
4011 Pneumatiky nové z pryže 11
9401 Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejich části a součásti 8
3917 Trouby trubky hadice příslušenství z plastů 8

Nejvýznamější položky dovozu do ČR (z JAR) v r. 2018

HS kód    Název zboží Hodnota (mil. USD)
3815 Iniciátory, urychlovače reakce a katalytické přípravky 88
5101 Vlna nemykaná nečesaná 62
8704 Motorová vozidla pro přepravu nákladu 43
8421 Odstředivky přístroje k filtrování čištění 27
7608 Trouby trubky hliníkové 25
8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705 17
2601 Rudy železné koncentráty výpražky kyzové 10
8703 Osobní automobily a ostatní motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob 9
7506 Desky plechy pásy folie niklové 9
7219 Výrobky ploché válc z oceli nerez nad 600 mm 7

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Velvyslanectví v Pretorii neeviduje případy spolupráce v oblasti služeb ani poptávku po spolupráci v této oblasti.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V rámci mezinárodního obchodu mezi ČR a JAR se významně angažují globálně působící firmy a pobočky mezinárodních holdingů. V roce 2018 pokročila ve výstavbě své budoucí dceřinné továrny v JAR firma PFNonwovens s.r.o., v roce 2019 by měla být zahájena výroba. Jedná se o dosud největší českou investici v subsaharské Africe. Podobné iniciativy českých subjektů na jihoafrickém trhu jsou spíše výjimečné. Vzhledem ke značné vzdálenosti jihoafrického trhu a jeho relativní náročnosti nejsou české firmy zatím zpravidla připraveny na vyšší formy spolupráce vyžadující dlouhodobé investice a přítomnost v JAR.

Investice v ČR, které se někdy týkají i dalších zemí regionu, realizovaly v minulosti jihoafrické kapitálově silné podnikatelské subjekty (Mondi Group – Mondi Štětí a.s.; Imperial Logistics – Panopa Logistik; Naspers – Mall.cz; Pedersen & Partners s.r.o. Bidvest Group – Bidvest Czech Republic s.r.o. (bývalé Nowaco ČR s.r.o.); SAB Miller (v současnosti Anheuser-Busch InBev) – Plzeňský Prazdroj a.s. aj.).

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Bilaterální smluvní dokumenty uzavřené mezi ČR a JAR. Aktuální přehled platných mezinárodních smluv mezi ČR a JAR je k dispozici na stránkách Ministerstva zahraničí ČR:

 • Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů (platná od 1. 12. 1991)
 • Smlouva o spolupráci mezi ministerstvy obrany ČR a JAR (podepsaná v r. 1999 a platná od data podpisu)
 • Dohoda mezi vládou ČR zastoupenou Ministestvem obrany a vládou JAR zastoupenou Ministestvem obrany o ochraně vojenských utajovaných skutečností (2003)
 • Dohoda o spolupráci v oblasti zemědělství a potravinářského průmyslu (podepsaná 21. března 1995 a platná od data podpisu)
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění (podepsaná v roce 1995, vstoupila v platnost 3. 12. 1997)
 • Smlouva o vzájemné ochraně a podpoře investic (podepsaná v roce 1998, vstoupila v platnost 17. 9. 1999)
 • Dohoda o vzájemné pomoci v celních otázkách (platnost od 15. 4. 2006)
 • Mezivládní dohoda o hospodářské spolupráci (podepsaná 12. 12. 2006)
 • Dohoda mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany a vládou Jihoafrické republiky zastoupenou Ministerstvem obrany o spolupráci v oblasti obrany (1999)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o letecké dopravě (platnost od r. 1993)

Mezi ČR jako členskou zemí EU a JAR platí následující smluvní dokumenty:

 • Smíšená smlouva mezi EU a jejími členskými zeměmi na jedné straně a JAR na druhé straně: Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci (Trade, Development and Cooperation Agreement, TDCA)
 • Dohoda o ekonomickém partnerství (EPA) mezi EU a zeměmi Jihoafrického rozvojového společenství, SADC (tzv. dohoda SADC EPA)
 • Smíšená smlouva mezi EU a jejími členskými zeměmi na jedné straně a zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP) včetně JAR na druhé straně, tzv. Dohoda z Cotonou (JAR je smluvní stranou s výhradami)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Jižní Afrika nepatří mezi prioritní země české zahraniční rozvojové spolupráce. Přesto mohou české firmy žádat o dotace na rozvojové projekty v rámci Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor České rozvojové agentury (tzv. program B2B). Další informace o tzv. programu B2B jsou k dipozici na stránkách ministerstva zahraničí a České rozvojové agentury. Velvyslanectví v Pretorii dozoruje realizaci tzv. malých lokálních rozvojových projektů, které realizují místní garanti. V roce 2016 a 2017 byly ve spolupráci s neziskovou organizací Pretoria Sunshine Rotary Club dokončeny projekty zaměřené na zlepšení přístupu k pitné vodě (2016) a zřízena školka v chudinském předměstí hlavního města Pretorie (2017). V roce 2019 je realizován projekt Hillcrest AIDS Centre Trust v Durbanu v oblasti zemědělství. Informace pro potenciální místní garanty malých lokálních projektů, podmínkách podání návrhů aj. jsou zvěřejněny na webových stránkách Velvyslanectví ČR v Pretorii.
Česká republika přispívá do rozvojových fondů EU a české firmy mohou žádat o dotace z těchto fondů a předkládat návrhy na své projekty. Na projekty z Evropského rozvojového fondu (EDF) bylo v Jižní Africe na období 2014 ař 2020 alokováno 241 mil. EUR. Evropská investiční banka (EIB) vypisuje tendry na projekty v oblasti zemědělství, vzdělávání aj oblastech. Celkově se Evropská unie podílí na objemu rozvojové pomoci pro Jižní Afriku z více než 70 %.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem