Jihoafrická republika: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

JAR je největším obchodním partnerem ČR na africkém kontinentu, ČR je zároveň významným odbytištěm jihoafrického zboží v Evropě. V roce 2019 JAR vyvezla do ČR zboží v hodnotě 706 mil. EUR a naopak ČR do JAR v roce 2019 vyvezla zboží v hodnotě 642 mil. EUR. V roce 2019 je tak bilance obchodu s JAR pro ČR mírně negativní, a sice -64 mil. EUR.  Oblast obchodní a ekonomické spolupráce mezi oběma státy upravují následující bilaterální smlouvy:

 • Dohoda o spolupráci v oblasti zemědělství a potravinářského průmyslu (mezirezortní dohoda podepsaná v březnu 1995 a platná od data podpisu);
 • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění (podepsána v roce 1995, vstoupila v platnost 3. 12. 1997);
 • Smlouva o ochraně a podpoře investic (podepsaná v roce 1998, vstoupila v platnost 17. 9. 1999);
 • Dohoda o vzájemné pomoci v celních otázkách (platná od 15. 4. 2006);
 • Mezivládní dohoda o hospodářské spolupráci (podepsána v prosinci 2006).

V říjnu 2016 vstoupila v platnost Dohoda o ekonomické spolupráci (EPA) mezi EU a státy Jihoafrického rozvojového společenství (SADC) tzv. EU – SADC EPA. Tato skutečnost přispěla k nárůstu obchodní výměny mezi ČR a JAR.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna mezi JAR a ČR od roku 2015 uspokojivě narůstá oběma směry. V roce 2019 činil obrat 1348 mil. EUR, což je dosavadní historické maximum a zároveň skokový nárůst o 47,5 % oproti hodnotě z předchozího roku (pro porovnání celkový obrat vzájemného obchodu v roce 2018 meziročně narostl o 20 %). Vývoz ČR do JAR se meziročně zvýšil o 23 %, přičemž dovoz z JAR do ČR zaznamenal masivní meziroční nárůst o více jak 95 % a obchodní bilance je tak poprvé za řadu uplynulých let mírně negativní pro ČR z čehož lze usoudit, že JAR začíná naplno využívat odstranění drtivé většiny dovozních cel v režimu Dohody o ekonomické spolupráci mezi EU a Jihoafrickým rozvojovým společenstvím (SADC) tzv. EU – SADC EPA.

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz z ČR do JAR (mil. EUR)

390

427

447

550

642

Dovoz do ČR z JAR  (mil. EUR)

237

289

292

363

706

Obchodní bilance (mil. EUR)

150

138

155

186

-64

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ leden – prosinec 2019

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura obchodní výměny mezi ČR a JAR je tradičně pestrá. Mezi nejvýznamnější položky českého vývozu patří produkty automobilového průmyslu (motory, převodovky, pneumatiky, sedadla, světelná a vizuální zařízení, zámky, čerpadla, vznětové motory, volanty, brzdy), dále se prosazuje elektrotechnický průmysl (procesorové jednotky, diskové jednotky, jednotky na konverzi hlasu), hygienické potřeby, hračky a stavebnice, dále produkty zemědělské a živočišné výroby jako např. umělá střeva aj.

Na straně dovozu z JAR do ČR hraje významnou roli komoditní položka iniciátory, urychlovače reakce a katalytické přípravky, vlna, motorová vozidla pro přepravu nákladu, odstředivky přístroje k filtrování a čištění, vozidla a traktory, oxidy vanadu, chromové rudy, hliník a výrobky z hliníku, železo a ocel, vlna, ovoce (hlavně hrozny a citrusy) a také víno.   

Nejvýznamější položky vývozu z ČR do JAR v roce 2019

HS kód    Název zbožíHodnota (mil. EUR)
84073380Vratné pístové motory typů používaných k pohonu vozidel kapitoly 87, s obsahem válců › 500 cm3, ale ‹= 1000 cm3164
87084050Převodovky a převodové skříně (kromě pro průmyslovou montáž malotraktorů č. 8701 10, vozidel č. 8703,8705; č. 8704, se vznětovým pístovým motorem s obsahem ‹= 2 500 cm3 nebo zážehovým spalovacím pístovým ‹= 2 800 cm3)54
87032319Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu ‹ 10 osob, včetně osobních dodávkových a závodních automobilů, pouze se zážehovým vratným spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním, s obsahem válců › 1 548
84715000Procesorové jednotky, též obsahující pod společným krytem jednu nebo dvě z následujících typů jednotek: paměťové jednotky, vstupní jednotky, výstupní jednotky (kromě jednotek čísel 8471 41 nebo 8471 49)41
87083091Brzdy a servobrzdy, jejich části a součásti, pro kotoučové brzdy16
96190081Dětské pleny (kromě z textilních materiálů)15
84714100Zařízení pro automatizované zpracování dat,obs. pod společným krytem nejméně centrální procesorovou jednotku a vstupní a výstupní jednotku,též kombinované (kromě předkládané ve formě systémů a přenosných zařízení pro automat. zpracování dat13
95030035Sady stavebnic a stavební hračky, z plastů (kromě modelů k sestavování)11
85371098Tabule, skříně a podobné kombinace zařízení pro elektrické ovládání nebo rozvod el. proudu,pro napětí ‹= 1 000 V (kromě spojovacích přístrojů pro drátové telefonní přístroje nebo telegrafické přístroje, číslicových ovládacích panelů se zabu9
23091051Výživa pro psy a kočky, v balení pro drobný prodej, obsahující škrob, glukózu, maltodextrin, glukózový sirup nebo maltodextrinový sirup, obsah. › 30 % hmot. škrobu, neobs. žádné mléčné výrobky nebo obsah. ‹ 10 % hm. mléčných výrobků8

Nejvýznamější položky dovozu do ČR z JAR v roce 2019

HS kód    Název zbožíHodnota (mil. USD)
38151200Katalyzátory na nosiči, s drahým kovem nebo se sloučeninou drahého kovu jako aktivní látkou, jinde neuvedené ani nezahrnuté196
84219990Části a součásti strojů a přístrojů k filtrování nebo čištění kapalin nebo plynů, jinde neuvedené ani nezahrnuté154
51011100Potní střižní vlna, včetně poloprané vlny, nemykaná ani nečesaná63
87042191Motorová vozidla pro přepravu nákladu, se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním, hmotnost ‹= 5 tun, obsah ‹= 2500 cm3, nová (kromě terénních vyklápěcích a pro přepravu vysoce radioaktivních materiálů)51
87032110Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu ‹ 10 osob,včetně osobních dodávkových a závodních automobilů, pouze se zážehovým vratným spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním, s obsahem válců ‹= 1 036
76169990Výrobky z hliníku, jinde neuvedené ani nezahrnuté (kromě odlévaných)21
84213935Stroje a přístroje k filtrování nebo čištění jiných plynů než vzduchu katalytickým procesem (kromě strojů a přístrojů s pláštěm z nerezavějící oceli a se vstupními a výstupními trubkami o vnitřním průměru ‹= 1,3 cm)17
87089299Části a součásti tlumičí výfuku a výfukových potrubí (kromě z oceli kované v uzavřené zápustce)13
26011100Železné rudy a koncentráty, jiné než kyzové výpražky (výpalky) neaglomerované12
87033219Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu ‹ 10 osob, včetně osobních dodávkových a závodních automobilů, pouze se vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním (dieselovým motorem nebo motorem se žárov8

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ leden – prosinec 2019

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Velvyslanectví v Pretorii neeviduje případy spolupráce v oblasti služeb ani poptávku po spolupráci v této oblasti.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V rámci mezinárodního obchodu mezi ČR a JAR se významně angažují globálně působící firmy a pobočky mezinárodních holdingů. V roce 2019 zahájila v JAR výrobu netkaných textilií česká firma PFNonwovens s.r.o. Jedná se o dosud největší českou investici v subsaharské Africe. Podobné iniciativy českých subjektů na jihoafrickém trhu jsou spíše výjimečné. Vzhledem ke značné vzdálenosti jihoafrického trhu a jeho relativní náročnosti nejsou české firmy zatím zpravidla připraveny na vyšší formy spolupráce vyžadující dlouhodobé investice a přítomnost v JAR.

Investice v ČR, které se někdy týkají i dalších zemí regionu, realizovaly v minulosti jihoafrické kapitálově silné podnikatelské subjekty (Mondi Group – Mondi Štětí a.s.; Imperial Logistics – Panopa Logistik; Naspers – Mall.cz; Pedersen & Partners s.r.o. Bidvest Group – Bidvest Czech Republic s.r.o. (bývalé Nowaco ČR s.r.o.); SAB Miller (v současnosti Anheuser-Busch InBev) – Plzeňský Prazdroj a.s. aj.).

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Bilaterální smluvní dokumenty uzavřené mezi ČR a JAR. Aktuální přehled platných mezinárodních smluv mezi ČR a JAR je k dispozici na stránkách Ministerstva zahraničí ČR:

 • Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů (platná od 1. 12. 1991)
 • Smlouva o spolupráci mezi ministerstvy obrany ČR a JAR (podepsaná v r. 1999 a platná od data podpisu)
 • Dohoda mezi vládou ČR zastoupenou Ministestvem obrany a vládou JAR zastoupenou Ministerstvem obrany o ochraně vojenských utajovaných skutečností (2003)
 • Dohoda o spolupráci v oblasti zemědělství a potravinářského průmyslu (podepsaná 21. března 1995 a platná od data podpisu)
 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění (podepsaná v roce 1995, vstoupila v platnost 3. 12. 1997)
 • Smlouva o vzájemné ochraně a podpoře investic (podepsaná v roce 1998, vstoupila v platnost 17. 9. 1999)
 • Dohoda o vzájemné pomoci v celních otázkách (platnost od 15. 4. 2006)
 • Mezivládní dohoda o hospodářské spolupráci (podepsaná 12. 12. 2006)
 • Dohoda mezi vládou ČR zastoupenou Ministerstvem obrany a vládou JAR zastoupenou Ministerstvem obrany o spolupráci v oblasti obrany (1999)
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou JAR o letecké dopravě (platnost od r. 1993)

Mezi ČR jako členskou zemí EU a JAR platí následující smluvní dokumenty:

 • Smíšená smlouva mezi EU a jejími členskými zeměmi na jedné straně a JAR na druhé straně: Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci (Trade, Development and Cooperation Agreement, TDCA)
 • Dohoda o ekonomickém partnerství (EPA) mezi EU a zeměmi Jihoafrického rozvojového společenství, SADC (tzv. dohoda SADC EPA)
 • Smíšená smlouva mezi EU a jejími členskými zeměmi na jedné straně a zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP) včetně JAR na druhé straně, tzv. Dohoda z Cotonou (JAR je smluvní stranou s výhradami)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

JAR nepatří mezi prioritní země české zahraniční rozvojové spolupráce. Přesto mohou české firmy žádat o dotace na rozvojové projekty v rámci Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor České rozvojové agentury (tzv. program B2B). Další informace o tzv. programu B2B jsou k dipozici na stránkách ministerstva zahraničí a České rozvojové agentury. Velvyslanectví v Pretorii dozoruje realizaci tzv. malých lokálních rozvojových projektů, které realizují místní garanti. V roce 2016 a 2017 byly ve spolupráci s neziskovou organizací Pretoria Sunshine Rotary Club dokončeny projekty zaměřené na zlepšení přístupu k pitné vodě (2016) a zřízena školka v chudinském předměstí hlavního města Pretorie (2017). V roce 2019 je realizován projekt Hillcrest AIDS Centre Trust v Durbanu v oblasti zemědělství. Informace pro potenciální místní garanty malých lokálních projektů, podmínkách podání návrhů aj. jsou zvěřejněny na webových stránkách Velvyslanectví ČR v Pretorii.

ČR přispívá do rozvojových fondů EU a české firmy mohou žádat o dotace z těchto fondů a předkládat návrhy na své projekty. Na projekty z Evropského rozvojového fondu (EDF) bylo v JAR na období 2014 až 2020 alokováno 241 mil. EUR. Evropská investiční banka (EIB) vypisuje tendry na projekty v oblasti zemědělství, vzdělávání aj oblastech. Celkově se EU podílí na objemu rozvojové pomoci pro JAR z více než 70 %.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem