Kambodža: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Phnompenhu (Kambodža)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu

 • Česky: Kambodžské království
 • Anglicky: The Kingdom of Cambodia
 • Khmérsky: Preahreacheanachakr Kampuchea

Hlava státu (král): Norodom Sihamoni

Složení vlády

Předseda vlády

Hun Sen

Členové vlády

 

Stálý místopředseda vlády a ministr odpovědný za Radu ministrů

Bin Chhin

Místopředseda vlády a ministr vnitra

Sar Kheng

Místopředseda vlády a ministr národní obrany

Tea Banh

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce

Prak Sokhonn

Místopředseda vlády a ministr hospodářství a financí             

Aun Pornmoniroth

Místopředseda vlády a ministr územního rozvoje, urbanizace a stavebnictví

Chea Sophara

Místopředsedkyně vlády a ministryně vztahů mezi Národním shromážděním a Senátem

Men Sam An (žena)

Ministr zemědělství, lesnictví a rybolovu        

Veng Sakhon

Ministr pro rozvoj venkova     

Ouk Rabun

Ministr obchodu

Pan Sorasak

Ministr průmyslu, vědy, technologií a inovací (dříve Ministerstvo průmyslu a řemesel)

Cham Prasidh

Ministr těžebního průmyslu a energetiky

Suy Sem

Ministr plánování        

Chhay Than

Ministr školství, mládeže a sportu

Hang Chuon Naron

Ministr sociálních věcí, veteránů a rehabilitace mládeže

Vong Soth

Ministr životního prostředí

Say Sam Al

Ministr vodních zdrojů a meteorologie

Lim Kean Hor

Ministr informací

Khieu Kanharith

Ministr spravedlnosti 

Keut Rith

Ministr pošty a telekomunikací

Chea Vandeth

Ministr zdravotnictví

Mam Bunheng

Ministr veřejných prací a dopravy

Sun Chanthol

Ministryně kultury

Phoeurng Sackona (žena)

Ministr cestovního ruchu

Thong Khon

Ministr kultu a náboženství   

Chhit Sokhon

Ministryně pro záležitosti žen

Ing Kanthaphavi (žena)

Ministr práce a odborného vzdělání

Ith Sam Heng

Ministr veřejných funkcí

Prum Sokha

Ministr Státního sekretariátu pro civilní letectví

Mao Havannall

 

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Poslední sčítání obyvatel proběhlo v roce 2019. Předcházející sčítání se uskutečnila v letech 1962, 1998 a 2008.

 • Počet obyvatel: 15 288 489 (od posledního sčítání v roce 2008 se počet obyvatel zvýšil o 14,1 %)
 • Hustota: 86 obyv./km2
 • Přírůstek obyvatelstva: 1,2 %
 • Městská populace: 24,2 %
 • Provincie s největším počtem obyvatel: Phnompenh (13.9 %), Kandal (7,8 %), Prey Veng (6,9 %) a Siem Reap (6.6 %)

Demografické složení obyvatelstva podle věku

 • 0-14 let: 30,18 %
 • 15-24 let: 17,28%
 • 25-54 let: 41,51%
 • 55-64 let: 6,44 %
 • 65 let a více: 4,59 %

Národnostní složení

Z etnického hlediska je Kambodža národnostně jednolitý stát.

 • Khmerové: 97,6 %
 • Čamové: 1,2 %
 • Číňané: 0,1 %
 • Vietnamci: 0,1 %
 • Ostatní: 0,9 %

Náboženská skladba 

 • Buddhisté: 97,9 %
 • Muslimové: 1,1 %
 • Křesťané: 0,5 %
 • Ostatní: 0,6 %

Další statistické údaje ze sčítání obyvatel v roce 2019 jsou k dispozici na internetových stránkách Národního statistického institutu.

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 (odhad)

Růst reálného HDP

7,4 %

7,1 %

7 %

7 %

7,3 % 

7,5 %

7,1 %

-1,7 % až 2,3 %

Nominální HDP v mil. USD

15 229

16 796

18 078

19 843

22 189

24 444

26 730

 

HDP per capita

1 042

1 138

1 215

1 300

1 385

1 500

1620

 

Inflace (roční průměr, v %)

3 %

3,9 %

 1,2 %

2,8 %

2,9 % 

2,4 %

2,5 %

2,1 %

Nezaměstnanost (v %)*

 ‹0,5 %

‹0,5 %

‹0,5 %

‹0,5 % 

‹0,5 % 

‹0,5 %

‹0,5 %

 

Zdroj: Ministerstvo hospodářství a financí Kambodže, ADB, Světová banka a IMF.
* Podle ILO je tento údaj naprosto nespolehlivý, protože velká část obyvatel pracuje v šedé ekonomice

Shrnutí dosavadního ekonomického vývoje a očekávaný výhled

Kambodžská ekonomika v roce 2019 vzrostla o 7,1 %. Mezi hlavní ekonomické výzvy patřily obavy z odejmutí zvýhodněného obchodního režimu EBA (Everything But Arms) ze strany EU (o částečném odebrání preferencí bylo rozhodnuto v únoru 2020 s účinností od srpna 2020) a také důsledky uvalení antidumpingových opatření na dovoz rýže do EU v lednu 2019. Nepotvrdily se nejčernější scénáře, které naznačovaly, že antidumpingová opatření Kambodžu citelně zasáhnou. V případě EBA se podle dotazníkového šetření EuroCham mezi kambodžskými podniky v prosinci 2019 62 % z nich vyjádřilo, že odejmutí EBA neovlivní jejich podnikání, zatímco 29 % predikuje negativní dopady. Zahraniční firmy podnikající v Kambodži mezi výhodami uváděly nízké náklady na práci a v menší míře i daňový systém. Naopak mezi hlavní překážky řadily netransparentní prostředí, nerovnou hospodářskou soutěž, korupci, špatnou infrastrukturu a vysoké náklady na elektřinu. Na výhrady soukromého sektoru reagovala vláda v roce 2019 vyhlášením souboru doplňkových opatření, jejichž cílem má být usnadnění podnikání a byrokratických překážek. V pozadí publikovaných reforem byly především obavy o odebrání preferencí EBA. Velkým tématem roku 2019 byla diverzifikace energetického mixu a apel na investory, aby se zajímali o příležitosti v solární energetice kvůli mimořádnému období sucha a výpadkům proudu. V roce 2019 byla zahájena výstavba několika projektů, které by v nadcházejících letech mohly ovlivnit  dopravní infrastrukturu v zemi. Patří sem nová expresní silnice mezi Phnompenhem a Sihanoukville s předpokladem dokončení v roce 2023 a výstavba nového letiště v Phnompenhu, které má být zbudováno do roku 2025. Tyto plány by však mohla narušit ekonomická krize jako důsledek koronavirové pandemie.

Pokud jde o budoucí výhled, již nyní je zřejmé, že dopady koronavirové pandemie budou mít velmi negativní dopad na kambodžské hospodářství. Podle predikce Světové banky má ekonomika vzrůst jen o 2,5 %, MMF počítá s 1,7% poklesem. V příštím roce předvídá WB 5,9% růst. Letošní zpomalení hospodářství se očekávalo již před vypuknutím epidemie, avšak řádově pouze o desetiny procenta.

Podobný útlum zažila Kambodža i během finanční krize v roce 2009, kdy se růst hospodářství propadl téměř na nulu (0,1 %). Po ukončení krize se podařilo HDP rychle vrátit na původní hodnoty, a to už prakticky v roce 2010. Od té doby se nicméně výrazně zvýšila otevřenost kambodžské ekonomiky a její závislost na vnějších vlivech a světové poptávce. Posílila textilní výroba, cestovní ruch a nejvíce stavební sektor. Kromě toho učinila Kambodža od poslední finanční krize jen opatrné regulatorní reformy. Asijská rozvojová banka se proto domnívá, že by Kambodža mohla být mezi nejvíce zasaženými ekonomikami v rámci ASEAN. Doplatit by mohla na svou silnou otevřenost a nedostatečné makroekonomické reformy. Značným problémem je také vysoká míra zadlužení domácností mikropůjčkami.

Kambodža zatím vyčlenila ze svých rezerv 800 mil. USD (v případě, že pandemická situace bude trvat pouze půl roku), nicméně počítá se až s 2 mld. USD, pokud by nepříznivá situace trvala déle. Součástí balíčku opatření jsou také daňové úlevy pro podnikatele v cestovním ruchu, letecké společnosti a finance na úhradu mezd pro zasažené zaměstnance ve vybraných odvětvích.

 

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

Celkové běžné příjmy v % k HDP

16,8

17,8

17,7

18,1

18,8

 

Celkové výdaje % k HDP

21,7

20,3

21,2

22,4

24,6

 

Celkový deficit % k HDP

-3,8

-2,6

-2,8

-3,1

-5,1

 

Státní dluh % k HDP

31,9

31,2

29,1

30

29,4

 

* Data za rok 2019 zatím nebyla zveřejněna, zdroj: Ministerstvo hospodářství a financí Kambodže

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2014

2015

 2016

2017

2018

2019*

Bilance běžného účtu (v mil. USD)

-1 443

-1 598

-1 773

-1 800

-2 992

 
Bilance kapitálového a finančního účtu (v mil. USD) 2 145 2 382 2 531  3 382 4 260  

Směnný kurz KHR/USD (konec roku)

4 038

4 060

4 053 4 045 4 045  
Zahraniční zadluženost (v % HDP)  

43,4

49,3

49,9

 

52,1

53,6

 

Státní dluh % k HDP

31,9

31,2

 

29,1

 

30 

29,4

 

 

* Data za rok 2019 zatím nebyla zveřejněna, zdroj: Národní banka Kambodže

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Banky

Kambodžský bankovní sektor zažíval v posledních letech výrazný růst díky vstupu nových hráčů na trh, rozšiřování bankovních služeb a expanzi poboček bank do provincií. Hlavním tahounem byl především trh s realitami a hypotéky. Tento růst není dlouhodobě udržitelný a přebujelá výstavba rezidenčních i komerčních nemovitostí, kterou v posledních letech zažila především města Phnompenh a Sihanoukville, může vyústit v realitní bublinu. Jejím spouštečem by mohla být dlouhodobější ekonomická krize a útlum stavebnictví. Rizikový je rovněž značně rozšířený trh mikropůjček a zvýšené riziko domácností úvěry hradit v případě ztráty příjmů.

Dominantní postavení si udržuje Acleda Bank, největší kambodžská banka dle objemu aktiv a také poboček. Dalšími nejvýznamnějšími bankami byly ABA Bank, Canadia Bank, Cambodian Public Bank (Campu), J Trust Royal, Vattanac Bank, Cambodia Mekong Bank Public, Maybank Cambodia a Chip Mong Bank. V posledních letech rovněž výrazně rosta obliba mikrofinančních institucí, které se převážně specializují na drobné půjčky malým podnikatelům a domácnostem, což souvisí s menší dostupností bankovních služeb (včetně elektronických) oproti vyspělým zemím. V oblibě jsou také služby elektronických peněženek v mobilu jako např. PiPay nebo PayGo.

Kambodžské hospodářství je výrazně dolarizované. Národní měna, khmerský riel (KHR), nezískala příliš veřejné podpory a většina Kambodžanů v každodenním životě i v podnikání používá americký dolar. Vysoká dolarizace je často označována za jednu ze slabostí kambodžského hospodářství, protože může být vážnou překážkou v případě, že bude stát potřebovat uplatnit měnovou politiku. Aktualizovaný seznam všech komerčních bank a dalších institucí nabízejících finanční služby lze nalézt na webu Kambodžské národní banky.

Pojišťovny

Přestože se pojišťovnictví stále nachází v raném stadiu rozvoje, od přijetí Zákona o pojišťovnictví v roce 2000 průměrný růst sektoru stabilně roste. Podle Sdružení pojišťoven Kambodže (IAC) z roku 2019 rostl objem hrubého pojistného v rámci sektoru za posledních 5 let každoročně o cca 35 %. Vzhledem k nedostatečnému povědomí velké části kambodžského obyvatelstva o přínosech nabízených pojišťovacích produktů se mnohé zahraniční pojišťovny (Prudential, Manulife) soustředí na vzdělávací a informační kampaně pro širokou veřejnost. Zvláště v oblasti životního pojištění je Kambodža se svou mladou populací a rostoucím HDP slibným trhem. Potenciál skýtá také havarijní pojištění vozidel, které je v Kambodži zatím povinné pouze pro služební vozidla.

Další užitečné informace a seznam institucí nabízejících pojišťovací služby lze nalézt na webu Sdružení pojišťoven Kambodže (Insurance Association of Cambodia).

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Kambodža má ve srovnání se sousedními zeměmi mírnější daňový režim. Dříve existovaly tři režimy daňového zákona: reálný, zjednodušený a odhadovaný. Nicméně kvůli neefektivnosti a nepraktičnosti takovéhoto rozdělení zákon z roku 2016 zrušil odhadovaný a zjednodušený režim. Zůstal pouze reálný režim.

A) Roční daně

Na konci každého roku daňový poplatník uhradí buď daň ze zisku, nebo minimální daň podle toho, která je vyšší.

1) Daň ze zisku

Standardní daň ze zisku je ve výši 20 %. Zvláštní sazba je určena pro těžební průmysl (30 %) a pojišťovnictví (5 % hrubého pojistného). Vztahuje se na celosvětový zisk rezidentního daňového poplatníka.

2) Minimální daň

Minimální daň je stanovena na 1 % z ročního obratu včetně všech daní kromě DPH. Měsíční záloha na daň ze zisku obvykle pokryje minimální daň, proto v případě platby minimální daně místo daně ze zisku obvykle není nutné hradit žádné doplatky.

B) Měsíční daně

1) Záloha na daň ze zisku

 • Záloha na daň ze zisku je stanovena na 1 % z měsíčního obratu včetně všech daní kromě DPH.

2) Srážková daň

Každý rezidentní daňový poplatník podnikající v Kambodži má povinnost uhradit srážkovou daň z plateb rezidentním i nerezidentním poplatníkům daně. Tato daň je poukazována Daňovému úřadu (General Department of Taxation). Srážková daň se nevztahuje na platby související s prodejem zboží.

3) Daň z příjmu

Mzdy rezidentních daňových poplatníků a mzdové příjmy ze zahraničí podléhají progresivní sazbě od 0 % do 20 %, zatímco nerezidentní daňoví poplatníci podléhají sazbě 20 % z příjmu v Kambodži. Za rezidentního daňového poplatníka se považuje osoba, která má místo pobytu v Kambodži nebo se zdržuje na území Kambodže nejméně 182 dní během 12 měsíců.

4) Daň z přidané hodnoty (DPH)

DPH má ednotnou sazbu pro zboží a služby ve výši 10 %. Od DPH je osvobozeno zboží na vývoz a následující služby a zboží:

 • veřejné poštovní služby;
 • služby nemocnic a klinik a zboží určené k poskytování lékařských a zubařských služeb;
 • dopravní služby poskytované státním veřejným dopravním systémem;
 • pojišťovací služby;
 • primární finanční služby;
 • dovoz zboží pro osobní spotřebu, které je osvobozeno od dovozních cel;
 • nevýdělečné činnosti pro veřejné blaho, které byly uznány Ministerstvem hospodářství a financí.

Zdroj: DFDL 

Další informace o daňovém systému v Kambodži – BNG Legal.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Phnompenhu (Kambodža) ke dni 29.4.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem