Kapverdy: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

(v tis. USD)

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

2015

2016

2017

2018

2019

vývoz ČR

559

187

168

658

830

dovoz ČR

7

660

380

3

27

obrat

566

847

548

661

858

saldo

552

-472

-212

655

803

Zdroj: ČSÚ

Jak je zřejmé z tabulky, vzájemný obchod mezi ČR a Kapverdami podléhá velkým výkyvům a je silně ovlivněn nahodilými obchodními případy.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní komodity ČR v r. 2019: Řídící přístroje pro použití v energetice, procesorové jednotky, truhlářské výrobky, motorová vozidla a plasty.

Hlavní dovozní komodity ČR v r. 2019: Komunikační přístroje.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Z hlediska výměny služeb hraje největší roli narůstající počet cest českých turistů na Kapverdy. V roce 2018 jich zemi navštívilo cca 20 tisíc. Bližší údaje k výměně služeb nejsou k dispozici.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V současné době nejsou v teritoriu žádné české investice.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V oblasti obchodní a ekonomické spolupráce nebyla uzavřena mezi Českou republikou a Kapverdskou republikou žádná bilaterální dohoda.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Od roku 2014 Česká republika realizovala na Kapverdách několik malých lokálních projektů rozvojové spolupráce, vždy v hodnotě cca 200 tis. Kč. První malý lokální projekt byl uskutečněn v roce 2014 v oblasti kultury. V roce 2015 byl podpořen projekt kapverdské pobočky mezinárodní nevládní organizace SOS Dětské vesničky. V roce 2016 proběhl malý rozvojový projekt na podporu počítačové gramotnosti na ostrově Santo Antão.

Rozvojová spolupráce pokračovala i v roce 2017, kdy byly podpořeny dva návrhy, a to projekt na rozvoj hry boccia pro postižené mozkovou obrnou a projekt kapverdské pobočky mezinárodní nevládní organizace SOS Dětské vesničky v Mindelo. V roce 2018 proběhl projekt na podporu obnovy neonatologického oddělení v nemocnici na ostrově Sao Nicolau.

V letech 2014 až 2018 Česká republika také udělovala kapverdským studentům vládní stipendia ke studiu na veřejných vysokých školách, a to zpravidla v počtu dvou ročně.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lisabonu (Portugalsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme