Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků (obsahová náplň živnosti)

Obsahová náplň živnosti koncesované „Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků“.Přezkoumání funkční způsobilosti profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin pro správnou aplikaci přípravků na ochranu rostlin podle technologických požadavků stanovených jiným právním předpisem a vydání dokladu o funkční způsobilosti zařízení.

Obsahové náplně dalších koncesovaných živností

Doporučujeme