Živnosti koncesované

Koncesovanou živnost lze provozovat na základě udělené státního povolení (koncese). Pro získání koncese je zapotřebí prokázat odbornou způsobilost a v některých případech splnit i další podmínky. Návody na podání žádosti o koncesi jsou členěny podle typu podnikatelské osoby (fyzická, právnická) a jejího bydliště (ČR, EU a mimo EU).