Kypr: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Nikósii (Kypr)

Česká republika a Kypr jsou součástí vnitřního trhu EU, a proto existují obecné obchodně politické předpoklady pro prohloubení vzájemné ekonomické spolupráce. Kypr je výrazně dovozně orientovanou ekonomikou s minimální domácí výrobou, s výjimkou některých druhů potravin a nápojů nebo limitovaného okruhu generických léčiv vyráběných na ostrově. Kypřané si obecně zakládají na nákupu známých značkových výrobků a úspěšně proniknout do zaběhnutých obchodních struktur na Kypru není snadné. Často se jedná o dlouhodobě zaběhnuté, nezřídka rodinně provázané, odběratelsko-dodavatelské vztahy. Prosadit se na místním trhu dále vyžaduje investice do propagace a obchodního zástupce či partnera v místě. Velvyslanectví ČR v Nikósii je ovšem připraveno zájemcům o export na Kypr pomoci v maximálním možném rozsahu, rovněž s podporou ze strany česko-kyperské obchodní asociace a jejích rozsáhlých kontaktů v místě.

Mezi ČR a Kyprem platí od 25. 9. 2002 dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic. Společný vstup ČR a Kypru do EU v roce 2004 navíc minimalizoval rizika investování a zrovnoprávnil české investory v přístupu na kyperský trh s ostatními členskými státy EU.

Upozornění: Vzhledem k nedořešeným majetkovým otázkám souvisejícím s rozdělením a okupací severní části ostrova se v případě zájmu o koupi nemovitosti na okupovaném území důrazně doporučuje využít služby právních kanceláří na vládou kontrolovaném území, a to alespoň k prověření vlastnických titulů. Nabytí vlastnického práva by zcela jistě bylo zpochybněno původními vlastníky, kteří byli z okupovaných území vysídleni po roce 1974. Na okupovaném území Kyperské republiky (sever ostrova) orgány ČR nemohou poskytovat účinnou konzulární a právní pomoc.

 

 

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Aktuální sektorové příležitosti pro Kypr 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Kyperská vláda si vytyčila jako hlavní strukturální reformu vytvoření systému všeobecného zdravotního pojištění, k jehož plné implementaci má dojít v letech 2019 a 2020. Dosud státem centrálně provozovaná veřejná zdravotnická zařízení získají právo autonomně hospodařit a s ní i možnost samostatně nakupovat lékařskou techniku a další vybavení, což nabízí významnou příležitost pro české exportéry. Očekává se navíc příliv nových prostředků na investice, které byly odložené v důsledku bankovní krize po roce 2013 a později kvůli vyjednávání zmiňované reformy.

Nezávisle na celostátním systému zdravotní péče nabízí zdravotnický trh již v současnosti příležitosti pro vývoz české zdravotnické techniky a rehabilitačních pomůcek, které mají na Kypru velmi dobré jméno a často se na ostrov dovážejí mimo oficiální distribuční řetězce. Potenciál růstu v této oblasti nabízí také záměr vlády podporovat do budoucna rozvoj zdravotní turistiky.

Příležitosti pro český export

Energetický průmysl
Kypr neplní závazky v oblasti snižování emisí CO2 (ty dokonce stoupají) ani navyšování podílu energie vyrobené z obnovitelných zdrojů, a to navzdory příznivým klimatickým podmínkám na ostrově. Zemi hrozí po roce 2020 vysoké pokuty ze strany Evropské komise, vedle toho již dnes rychle rostou náklady na emisní povolenky. Vláda proto bude muset přistoupit k liberalizaci trhu s elektřinou, které se zatím bránila z politických důvodů. Otevře se tak prostor pro menší producenty a rozvoj infrastruktury pro výrobu elektřiny především ze sluneční a větrné energie.

Sklářský a keramický průmysl
Velké hotelové komplexy na Kypru prochází modernizací a rozšiřováním nabídky služeb, které jim mají umožnit konkurovat luxusním resortům v okolních zemích. Na kyperském pobřeží se dále staví řada rezidenčních projektů pro zahraniční náročnou klientelu, jejíž zájem i přes vysoké ceny nepolevuje a vláda ho cíleně podporuje prodejem kyperského občanství pro investory. Pro české firmy se naskýtá příležitost k vývozu sklářských a keramický produktů, především se jedná o zrcadla, dlaždice a obklady a stolní a kancelářské výrobky ze skla.

Stavební průmysl
Kyperská vláda si vytyčila za cíl podporovat turistický sektor, usilovat o další nárůst počtu návštěvníků (v roce 2018 rekordních 3,94 mil.) i rozšiřování jejich spektra. K tomu má sloužit vybudování nové infrastruktury, která by umožnila model celoroční turistické sezóny. S podporou státu a municipalit je plánovaná výstavba moderních přímořských komplexů v Larnace, Paralimni a Paphosu (přístav pro menší soukromá plavidla, obchody, byty a další vybavenost). První multifunkční marina již byla dokončena vedle historického centra Limassolu, další se staví v letovisku Ayia Napa. Vedle toho se připravuje výstavba nových golfových hřišť a tréninkových areálů pro zimní přípravu profesionálních sportovních týmů.

Největší projekt z oblasti podpory turistického ruchu představuje výstavba multifunkčního kasina světové třídy v Limassolu a čtyř menších satelitních v dalších kyperských městech. Vláda udělila licenci konsorciu Melco International Development a Hardrock lnternational, které plánuje síť kasin dokončit do roku 2020. Projekt s rozpočtem 500 mil. EUR by měl vedle stavebních prací nabízet příležitost pro dodávky vnitřního vybavení, osvětlení a interiérových doplňků.

Vodohospodářský a odpadní průmysl
Kypr dlouhodobě výrazně zaostává za přijatými cíli EU v oblasti zpracování odpadů, recykluje méně než čtvrtinu pevného komunálního odpadu a většina je ho naopak skládkována. Po roce 2020 bude muset vláda začít plnit přísné limity pro podíl skládkování a současně navýšit procento ekologicky recyklovaného odpadu. Pokud nepřijde s jasnou koncepcí nové odpadové politiky, hrozí zemi vysoké pokuty ze strany Evropské komise. Očekává se proto výstavba nových zařízení na energetické využití odpadu a na to navázané infrastruktury, zejména třídíren komunálního odpadu a provozů na zpracování recyklovatelného materiálu. Domácí dodavatelé neexistují, nabízí se tak příležitost pro zahraniční firmy.

Zemědělský a potravinářský průmysl
Řada kyperských hotelových řetězců a provozovatelů velkých výletní lodí změnila během krize majitele. Noví vlastníci kromě investic do vybavení v rámci zlepšení nabídky hledají nové dodavatele pro restaurace a cateringové služby. Pro české výrobce instantních a konzervovaných potravin se nabízí příležitost zapojit se do nově vytvářených dodavatelských řetězců.

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz.

Privatizační projekty

V souvislosti s nápravným ekonomickým programem dohodnutým s Trojkou mezinárodních věřitelů byla na Kypru během let 2015 a 2016 připravována privatizace státních strategických podniků. Mělo se jednat o telekomunikační společnost CYTA, elektrické závody a přístavy v Limassolu a Larnace. Privatizace byla požadována ze strany mezinárodních věřitelů s cílem získání dodatečných finančních zdrojů pro nápravný ekonomický program. Od samého počátku však narážela na odpor velké části politického spektra, veřejnosti a samozřejmě odborů. Dosud byl úspěšně privatizován pouze přístav v Limassolu, další projekty byly zatím odloženy na neurčito.

Tendry

Informace o perspektivních vyhlašovaných tendrech publikuje velvyslanectví na internetových stránkách MZV, zastupitelského úřadu, BusinessInfo a prostřednictvím IS SINPRO.

Aktuální vyhlášené tendry je možné sledovat rovněž prostřednictvím e-Procurement (v anglické verzi aplikovat filtr „Latest CfTs“, Calls for Tenders), portálu kyperské vlády, na kterém jsou ze zákona zveřejňovány všechny veřejné zakázky. Obecné informace zde jsou k dispozici anglicky, zadávací dokumentace převážně v řečtině. Systém umožňuje rovněž registraci firmy a zasílání notifikací o nových tendrech podle vybraných oborů.

 

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Přehled avizovaných veletrhů a výstav na Kypru v roce 2019 a 2020

  • únor 2019: EDUFAIR, Cyprus International Fair Grounds, Nikósie – největší vzdělávací veletrh v zemi „Cyprus International Education Fair“, kterého se každoročně účastní přes 10 tisíc návštěvníků; české univerzity nabízející placené studijní programy v angličtině pro zahraniční studenty jsou zde tradičně zastoupeny.
  • duben 2019: TAXIDI, International Tourism Exhibition, Nikósie – veletrh v oblasti turistického ruchu, kterého se účastní cestovní kanceláře, poskytovatelé hotelových služeb a přepravní společnosti zaměřené na inbound i outbound turistiku
  • 1. – 3. března 2019: Constructions, Nikósie – 8. ročník stavebního veletrhu stavebnictví, kterého se účastní velké stavební firmy, malí soukromí dodavatelé i developerské firmy
  • 2. – 3. března 2019: Cyprus Career Expo, Nikósie – 2. ročník prestižního veletrhu zaměřeného na hledání a nabídky pracovních příležitostí na Kypru i v zahraničí
  • 21. – 23. květen 2019: IFX Expo International, Limassol – největší finanční B2B veletrh zaměřený na retailový FinTech průmysl, s cílem propojit poskytovatele blockchainové a IT technologií s forexovými společnostmi, bankami a bankovními makléři
  • 4. – 6.  října 2019: AgroExpo, Nikósie – 6. ročník veletrhu pěstitelství, zemědělské produkce a péči o zahrady; veletrhu se v roce 2018 zúčastnilo 25 tisíc návštěvníků a letos se očekává přes 50 vystavujících firem
  • 2. – 3. listopad, Limassol a 23. – 24. listopad 2019, Nikósie: Svatební veletrh – jeden z největších veletrhů na Kypru pokrývající široké spektrum výrobků a služeb vztahujícím se ke svatbám a křtinám (na Kypru tradičně akce se stovkami hostů)
  • říjen 2020: CYPGasTech, Carob Mill, Limassol – mezinárodní výstava ropného a plynárenského průmyslu pro výrobce a dodavatele těžebního vybavení, služeb a technologií; jedná se o etablovanou akci, která se bude konat znovu po dvou letech

Poznámka: Obnovení Kyperského mezinárodního veletrhu (CYPRUS EXPO) zatím nebylo oznámeno.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nikósii (Kypr) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem