Kyrgyzstán

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoBiškek
Počet obyvatel6,52 mil
JazykKyrgyzský
Náboženstvíislám (88 %), pravoslavní (11,5 %)
Státní zřízenízemě přechází od parlamentní demokracie k prezidentskému systému
Hlava státuSadyr Žaparov
Hlava vládyAkylbek Žaparov
Název měnykyrgyzský som
Cestování
Časový posun+5 hodin (v létě + 4 hodiny)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecIng. Rudolf Hykl, MPP
Ekonomický úsekMgr. Luboš Joza, Ing. Olga Kalinová
Konzulární úsekMgr. Tomáš Mikeska
CzechTradeIng. Petr Jurčík
Czechinvestne
Ekonomika
Nominální HDP (mld. USD) 8,0
Hospodářský růst (%) 3,6
Inflace (%) 5,5
Nezaměstnanost (%) N/A


Kyrgyzstán je druhou nejchudší zemí z bývalých republik SSSR. Ekonomika je založena na těžbě zlata, platbách občanů, pracujících v zahraničí a zahraniční rozvojové pomoci. Země v současnosti přechází k prezidentskému systému, což bylo potvrzeno schválením ústavních změn v referendu, konaném dne 11. 4. 2021. Novým prezidentem byl dne 10. 1. 2021 zvolen Sadyr Žaparov.

Obchodní výměna s ČR je velice nízká, což způsobuje značné výkyvy v její struktuře. Hlavními příležitostmi pro české exportéry je participace na rozvojových projektech, zejména v oblasti nakládání s vodou nebo obnovitelných zdrojů energie financovaných ze zahraničí. Další příležitosti jsou u dodávek technologií pro zahraniční investory, např. v těžebním sektoru. Hlavním limitujícím faktorem je chronický nedostatek finančních prostředků.

Tato teritoriální informace je zpracována pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.Mapa globálních oborových příležitostí – Kyrgyzstán (MZV) (241B) Souhrnná teritoriální informace (STI) Kyrgyzstán (247.86kB)

1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Oficiální název je Kyrgyzská republika (Ústava připouští též – Kyrgyzstán), Kyrgyzstan Respublikasy, mezinárodní označení Kyrgyzstánu v anglickém jazyce: The Republic of Kyrgyzstan

Kyrgyzstán završil v roce 2021 přechod k prezidentskému systému vládnutí, což bylo promítnuto v předčasných prezidentských volbách v lednu 2021 a zvolení prezidenta Sadyra Žaparova do čele země, následně přijetím nové Ústavy v dubnu 2021 a zásadními legislativními změnami v několika oblastech a nakonec potvrzeno výsledky parlamentních voleb dne 28.11.2021.

Dne 13. října 2021 byla prezidentem Sadyrem Žaparovem jmenována nová vláda ve složení:

 • Akylbek Žaparov – předseda vlády;
 • Arzybek Kožošev – první místopředseda vlády;
 • Edil Bajsalov – místopředseda vlády;
 • Aziz Aaliyev – místopředseda vlády;
 • Kamčybek Tašiyev – místopředseda vlády – předseda státního Výboru národní bezpečnosti;
 • Ruslan Kazakbajev – ministr zahraničních věcí, zahraničního obchodu a investic;
 • Ulan Nijazbekov – ministr vnitra;
 • Daniyar Amangeldiyev – ministr ekonomiky a obchodu;
 • Doskul Bekmurzayev – ministr energetiky a průmyslu;
 • Askarbek Džanybekov – ministr zemědělství;
 • Baktybek Bekbolotov – ministr obrany;
 • Almaz Baketayev – ministr financí;
 • Erkinbek Osoyev – ministr dopravy a komunikace;
 • Ajaz Baetov – ministr spravedlnosti;
 • Dinara Kutmanova – ministryně přírodních zdrojů, ekologie a technického dozoru;
 • Alymkadyr Bejšenalijev – ministr zdravotnictví;
 • Bolotbek  Kupešev – ministr školství a vědy;
 • Kudajbergen Bazarbayev – ministr práce, sociálního zabezpečení a migrace;
 • Azamat Žamankulov – ministr kultury, informací, sportu a politiky mládeže;
 • Dastan Dogoyev – ministr digitálního rozvoje;
 • Boobek Ažikejev – ministr pro mimořádné situace.

1.2. Zahraniční politika země

Kyrgyzstán má dobré vztahy s ostatními zeměmi Eurasijské ekonomické unie, tedy Ruskem, Kazachstánem, Běloruskem a Arménií. Jistým napětím se vyznačují vztahy s Uzbekistánem z důvodu početné uzbecké menšiny, napjaté jsou vztahy s Tádžikistánem s ohledem na hraniční spor.

1.3. Obyvatelstvo

V roce 2020 dosáhl počet obyvatel Kyrgyzstánu 6,523 mil. obyvatel, hustota obyvatel je 32,6 obyvatel na km2. Podíl ekonomicky činného obyvatelstva je 56,2 %, dětí do 15 let 32,6 % a ve věku nad 65 let je 4,7 % obyvatel. Cca 34 % obyvatelstva žije ve městech, 66 % na venkově. V hlavním městě Biškeku žije 1053 tis. obyvatel.  

Národnostní složení obyvatel Kyrgyzstánu: 73,6 % Kyrgyzové; 14,8 % Uzbeci; 5,3 % Rusové; 1,1 % Dungani; 0,9 % Ujguři; 0,9 % Tádžici; 0,7 % Turci; 0,6 % Kazaši; 0,4 % Tataři; 0,3 % Ázerbájdžánci; 0,3 % Korejci; 0,2 % Ukrajinci; 0,1 % Němci a ostatní 0,7 % Oficiální zdroje uvádějí, že v Kyrgyzstánu žije více než 80 etnických skupin.  

Náboženství: islám 88 %, pravoslavní 11,5 %, ostatní 3 %.

Státním jazykem je jazyk kyrgyzský, oficiálním jazykem ruský. Jazyky jsou uváděny jako rovnoprávné. Z dalších nejčastěji používaných jazyků lze uvést uzbecký jazyk a na jihu farsí.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Kyrgyzská republika je z hlediska celkové výše HDP nejmenší ekonomikou mezi státy SNS a po Tádžikistánu vykazuje nejmenší HDP na obyvatele. V posledních letech HDP země každoročně stoupalo o 4-5 %, v roce 2020 však pokleslo o 8,6 %. Významnou částí vládních příjmů jsou příjmy z těžby zlata na dole Kumtor, který se podílí cca 1/3 na průmyslové produkci a 40 % na exportu. Inflace silně kolísá v rozmezí 3 až 10 %, zejména podle vývoje kurzu místní měny. Nezaměstnanost se pohybuje pod 10 %, to je ovšem dáno tím, že značná část populace pracuje v zahraničí a platby jimi zasílané do KG tvoří značný příjem KG domácností. Cca 1,3 mil. kyrgyzských občanů pracuje v zahraničí s tím, že převody finančních prostředků KG občanů ze zahraničí (remitence) dosahují cca 30 % HDP.


Ukazatel 20182019202020212022
Růst HDP (%) 3,84,5-8,63,64,3
HDP/obyv. (USD/PPP) 5 277,25 517,15 060,05 240,05 480,0
Inflace (%) 1,51,16,35,55,1
Nezaměstnanost (%) 6,06,36,6N/AN/A
Export zboží (mld. USD) 1,92,01,82,32,7
Import zboží (mld. USD) 4,94,72,83,94,8
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -3,0-2,6-1,0-1,6-2,1
Průmyslová produkce (% změna) 3,06,9-1,06,06,0
Populace (mil.) 6,36,46,56,66,7
Konkurenceschopnost 97/14096/141N/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 7/77/77/77/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, WEF

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -3,1
Veřejný dluh (% HDP) 65,8
Bilance běžného účtu (mld. USD) 373,2
Daně
PO 10 %
FO 10 %
DPH 12 %

Veřejné příjmy se za posledních několik let drží na úrovni okolo 30 % HDP. Veřejné výdaje lehce převyšují příjmy, proto již několik let přetrvává mírný deficit státního rozpočtu. V roce 2020 došlo, jako jinde ve světě, ke zhoršení salda státního rozpočtu.

Kyrgyzstán získává půjčky jak od mezinárodních organizací, tak od jednotlivých států. Jedná se zejména o MMF, EBRD, Asijskou rozvojovou banku, ESCAP, U.S. Trade and Development Program, dále o Japonsko, Švýcarsko, Turecko, Německo apod. Zahraniční zadlužení se v poslední době pohybuje kolem 8 mld. USD. Polovinu zahraničního dluhu KG tvoří úvěry v oblasti dopravy a energetiky. K největším věřitelům patří Čína, The Asian Development Bank a skupina Světové banky. Rusko své dluhy postupně odepsalo. V souvislosti se zhoršením situace státního rozpočtu v souvislosti s pandemií má země problémy splácet dřívější úvěry. Platební bilanci vyrovnávají platby od KG občanů pracujících v zahraničí.

2.3. Bankovní systém

V Kyrgyzstánu působí 24 komerčních bank, ve 14 z nichž převládal zahraniční kapitál. Celková aktiva bankovního sektoru v Kyrgyzstánu dosahovaly ke konci 2019 249 mld. Somů. Mezi hlavní banky na trhu Kyrgyzstánu co do velikosti finančních aktiv patří Optima bank, Ajyl Bank a KICB (Kyrgyzská investičně-kreditní banka).

2.4. Daňový systém

Daňový systém Kyrgyzstánu zahrnuje několik druhů daní – DPH, daň z přijmu, daň ze zisku, akviziční daň, daň za využívání přírodního bohatství, daň z prodeje, daň z půdy a daň z majetku.

Daň z příjmu dosahuje 10% pro fyzické i právnické osoby s výjimkou těžby zlata (daňová sazba 0 %) a u společností, provozujících leasing dosahuje sazba 5 %. DPH je na úrovni 12 %.

Kyrgyzstán má uzavřené dohody k zamezení dvojího zdanění s 28 zeměmi, které zahrnují Rusko, Kazachstán, Bělorusko, Uzbekistán, Ukrajina, Indie, Turecko, Kanada, Malajsie, Švýcarsko, Rakousko, Finsko, Polsko, Německo, Pákistán apod. V dubnu 2019 byla podepsána dohoda s Českou republikou, jejíž aplikace byla zahájena od 1. 1. 2021.

3. Obchodní vztahy s EU a ČR

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

Země EU 27 představují jednoho z nejvýznamnějších obchodních partnerů. Do roku 2018 vývoz zemí EU do KG výrazně převyšoval dovoz, což se projevovalo pozitivním saldem obchodní bilance EU. Od roku 2016 Kyrgyzstán využívá při vývozu do EU výhod systému GSP+, jehož pozitivní vliv na obchodování s EU se naplno projevil až v roce 2018, kdy se začal zvyšovat vývoz z KG do EU. V roce 2020 nicméně došlo k poklesu vzájemného obchodu v souvislosti s pandemií.

Obchodní výměna s EU (mil. EUR)


20182019202020212022
Export z EU (mil. EUR) 280,4329,4234,3N/AN/A
Import do EU (mil. EUR) 76,2105,175,4N/AN/A
Saldo s EU (mil. EUR) -204,2-224,3-158,8N/AN/A

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Dosavadní objem obchodní a ekonomické spolupráce byl nízký – k hlavním překážkám patří geografická vzdálenost, slabost kyrgyzské ekonomiky spojená s nedostatkem finančních zdrojů, vysoká míra teritoriálního rizika atd.

Obchodní výměna s ČR (mil. CZK)


20182019202020212022
Export z ČR (mil CZK) 184,8165,9119,1N/AN/A
Import do ČR (mil CZK) 52,617,218,8N/AN/A
Saldo s ČR (mil CZK) 132,2148,6100,3N/AN/A

Zdroj: ČSÚ

3.2. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Spolupráce EU a Kyrgyzstánu se rozvíjí na základě  Dohody o partnerství a spolupráci (PCA), která byla podepsána v roce 1995 a vstoupila v platnost v roce 1999. Od prosince 2017 probíhá sjednávání rozšířené PCA mezi EU a Kyrgyzstánem. V prosinci 2019 byla posílená dohoda o partnerství a spolupráci parafována, v roce 2021 se očekává podpis a ratifikace dohody.

Smlouvy s ČR

Bilaterální smluvní základna je tvořena následujícími bilaterálními dohodami: Protokol o spolupráci mezi MZV ČR a MZV KG (1995), Smlouva ČR – Kyrgyzstán o spolupráci v boji s organizovaným zločinem, s nezákonným nakládáním s narkotiky, s terorismem a různými nebezpečnými druhy zločinnosti (1998) a Dohoda mezi vládou ČR a vládou Kyrgyzské republiky o leteckých službách (2004) apod. Dne 9. dubna 2019 byla podepsána Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Kyrgyzstánem (která se uplatňuje od 1. 1. 2021) a Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem ekonomiky KG (vstup v platnost podpisem, bylo uskutečněno první zasedání Pracovní skupiny pro hospodářskou spolupráci). 

Kyrgyzstán je od 20. 5. 2015 členem Eurasijské ekonomické unie (EEU). KG strana si mj. vyjednala zachování preferenčních tarifů na dodávky čínských zařízení na několik rozpracovaných infrastrukturních projektů. Vstup Kyrgyzstánu do EEU se mj. projevil v lepším přístupu vybraného zemědělského zboží z KG na trh Celní unie.

3.3. Rozvojová spolupráce

Ekonomika Kyrgyzstánu je nadále závislá na technické a rozvojové pomoci od širokého spektra donorů, zejména OSN, EU, OSCE, UNDP, USAID, MMF, Světová banka, bilaterálně především Čína, potenciálně též Turecko. Podpora EU Kyrgyzstánu se mj. uskutečňuje prostřednictvím mechanismu akčních plánů, které se zaměřují na boj s chudobou, podporu malého podnikání apod. Od roku 1991 bylo v Kyrgyzstánu financováno ze strany EU cca 500 projektů za cca 200 mil. eur. Jednou z priorit rozvojové spolupráce je nakládání s vodami, tam se českým firmám otevírají exportní příležitosti.  V rámci pomoci v boji s pandemií poskytuje EU Kyrgyzstánu podpůrný balíček s celkovým rozpočtem 36 mil EUR, který zahrnuje finanční podporu zajištění základních potřeb nejvíce zranitelných vrstev obyvatelstva. Česká strana poskytuje kyrgyzské straně rozvojovou pomoc prostřednictvím českých finančních prostředků v EBRD, Czech Trust Fund v UNDP a též programu MZV ČR k malým lokálním projektům. 


3.4. Perspektivní obory (MOP)

Mezi perspektivní odvětví pro investice v Kyrgyzstánu lze zařadit zejména investiční celky (např. malé vodní elektrárny), dopravní infrastruktura a řízení dopravy, zelené technologie (čištění odpadních vod, ohřev teplé vody, solární panely), malé pivovary, technologie výroby piva a potravinářské technologie jako celek. Další možnosti existují v turistice, v zemědělství, perspektivní je i bytová výstavba, možnosti existují též u realizace spotřebního zboží.  

Největším problémem pro prosazení českých firem je exportní financování. Podle zkušeností z jiných zemí se ukazuje jako nejperspektivnější cesta identifikování rozvojových programů financovaných ze zahraničí s cílem participace v nich, byť alespoň jako subdodavatel.  

V Kyrgyzstánu působí též celá řada významných kyrgyzských podnikatelů, se kterými lze identifikovat vzájemně výhodné projekty. Zájem o rozvoj bilaterální hospodářské spolupráce má též na KG straně asociace JIA a Obchodně – průmyslová komora KG.

4. Kulturní a obchodní jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

V Kyrgyzstánu má obchod, stejně jako ve většině zemí Asie, i určitou společenskou stránku a akceptování zvyklostí je první předpoklad úspěchu. Je třeba počítat s tím, že bez osobního kontaktu s potenciálním obchodním partnerem se nelze obejít. V neposlední řadě je také třeba mluvit dobře rusky. Určitě nevede k obchodnímu úspěchu hojné zasílání e-mailu v angličtině doprovázené odkazy na internetové stránky.

4.2. Oslovení

Partnery je vhodné oslovovat v RJ, tedy ve formátu jméno a jméno po otci.

4.3. Obchodní schůzka

Důležitým momentem je, že společnost v Kyrgyzstánu je poměrně patriarchální a zejména prvotní kontakty na osobní úrovni by měli navazovat spíše muži. Pracovní doba je od 9:00 do 17:30 (oficiální), v soukromých firmách podle rozhodnutí majitele.  

Není dobré své potenciální partnery podceňovat, možná neumí dobře anglicky a nevedou teoretické diskuse o mezinárodním obchodě, za to se však velmi dobře vyznají v místních poměrech a umějí si velmi dobře poradit díky kontaktům na své příbuzné a známé.  

Dále je nutno brát v úvahu, že Kyrgyzstán je poměrně chudší zemí s prvky východního způsobu myšlení. Jedná se třeba o přesnost, schopnost dodržet nejen ústní, ale i písemnou dohodu, atp. Při komunikaci s kyrgyzskými partnery je třeba dávat přednost osobnímu kontaktu, případně telefonátu. V případě nutnosti písemné komunikace je vhodnější tištěná podoba, e-mailové přikládají relativně menší váhu zejména v otázce rychlosti odpovědi.  

Je vhodné si zjistit náboženské zaměření partnera a z tohoto vyvodit přístup ohledně možných jednání mimo kancelář a konzumace alkoholu. Dress kód je srovnatelný s Evropou.4.4. Komunikace

Státní jazyk kyrgyzský, oficiální jazyk ruský. Jazyky jsou uváděny jako rovnoprávné. Další nejčastěji používané jazyky jsou uzbecký a na jihu farsí. V obchodním jednání se využívá nosně ruský jazyk, angličtina je velice málo rozšířená. Z tohoto důvodu je tlumočník do RJ nutností.  

Mezi komunikační tabu je možné zařadit otevírání náboženských otázek a kritika KG jako země. Kyrgyzové mají často pozitivní vztah k bývalému SSSR, není proto vhodná jeho příliš striktní kritika.  

V Kyrgyzstánu jsou důležité k prosazení nabízeného zboží dobré osobní kontakty. Tyto kontakty je nutné periodicky upevňovat, neboť klíčové osoby důležité pro prodej nabízené produkce mohou odcházet i přicházet např. z Obchodně-průmyslové komory na jiné posty na Ministerstvo ekonomiky KG, avšak většinou si při svém odchodu zachovávají vazby a kontakty. Pokud není osobní kontakt možný, je preferovanou cestou komunikace prostřednictvím mobilních telefonů, nosně s využitím aplikace WhatsApp.4.5. Doporučení

Důležité je mít na KG trhu partnera, který se vyzná v místních podmínkách a který má zpravidla dobré kontakty. Při vstupu na kyrgyzský trh je zejména nutné pečlivé prověření bonity partnera a zvýšená pozornost platebním podmínkám. Lze se též setkat se špatnou platební morálkou, nedodržováním uzavřených dohod a v případě soudních sporů se zdlouhavým projednáváním. Celkově špatná finanční situace je v mnoha případech limitující pro další rozvoj i perspektivních projektů. Je nutné brát v potaz velmi omezený trh spotřebního zboží a nízkou koupěschopnost obyvatelstva. Používanou měnou při obchodních platbách je kyrgyzský som a americký dolar.


4.6. Státní svátky

Veřejné svátky:

1.1.  Nový rok

7.1.  Vánoce (pravoslavné)                  

23.2. Den obránců vlasti                

8. 3.  Mezinárodní den žen               

21. 3.  národní svátek Nooruz               

7. 4. Den národní dubnové revoluce                  

1.5.   Svátek práce                     

5. 5.  Den ústavy Kyrgyzské republiky                     

9.5.   Den vítězství                   

31.8. Den nezávislosti Kyrgyzské republiky                 

7. 11. a 8.11. Dny historie a paměti předků  

Další dva muslimské svátky „Orozo Ait“ a „Kurman Ait“ jsou definovány lunárním kalendářem.  

V případě, že svátek vychází na víkendový den (neděle), tak se den volna přenáší na další pracovní den po svátku.5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Celní sazby vyplývají z členství KG v Eurasijské ekonomické unii. Je-li dovozce ze země, se kterou byla podepsána Dohoda o zamezení dvojího zdanění, která již vstoupila v platnost, a má-li u sebe potvrzení o tom, že již DPH zaplatil v zemi původu, pak se od něj platba DPH nevyžaduje, resp. vyžaduje se jen ta část DPH, o kterou je kyrgyzská DPH vyšší než DPH v zemi původu. Je uzákoněna kontrola exportu na některé výrobky. Okruh těchto výrobků odpovídá standardu obvyklému v evropských zemích – alkohol, cigarety, zbraně a vojenský materiál, jedy, radioaktivní látky, některé léky atp. Na dovoz i vývoz tohoto zboží je nutno mít příslušnou licenci.  

Od roku 1993 využívala KG strana při exportu do zemí EU „Všeobecný systém preferencí“- GSP.  V listopadu 2015 schválila Evropská komise návrh na udělení Kyrgyzstánu GSP +, který vstoupil v platnost 27. ledna 2016. GSP + odstraňuje celní tarify na více jak 6 000 kategorií zboží. Kyrgyzští exportéři mají tak možnost vyvážet za nulových celních tarifů do EU zemědělské výrobky včetně je ovoce, zpracovaného ovoce (konzervované), sušeného ovoce, potravinářských výrobků, tabáku, textilních výrobků, oblečení, koberců apod.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Pro zřízení kanceláře či reprezentace nebo společného podniku je zapotřebí mít k dispozici ověřený výpis z obchodního rejstříku a nutný je soudně ověřený překlad statutu. Totéž se týká i zřizování společného podniku. V současné době postačuje překlad do jazyka ruského.

5.3. Marketing a komunikace

S reklamou českých podniků v KG jsou minimální zkušenosti, což souvisí s omezeným vývozem spotřebního zboží z důvodů velice malého místního trhu pro spotřebitelské výrobky v našich cenových úrovních. S ohledem na místní specifika je nutné dát na doporučení místního distributora/partnera, jaké marketingové kanály je vhodné využít. Dobrý zvuk mají v Kyrgyzstánu některé české tradiční výrobky jako je sklo, české pivo, české lázeňství apod. Při využívání marketingových  kanálů je nutné dodržovat limity, vyplývající z převažujícího muslimského náboženství Kyrgyzů.5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví je v Kyrgyzstánu upravena Zákonem o autorském právu, který vstoupil v platnost 14. ledna 1998. Kyrgyzská strana má za povinnost ochraňovat duševní vlastnictví jako člen WTO. Kyrgyzstán v roce 2002 přistoupil ke dvěma dohodám, a to „The WIPO Copyright Treaty“ a „The WIPO Performances and Phonograms Treaty“.


5.5. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou zadávány prostřednictvím  internetové adresy http://zakupki.gov.kg/popp/home.xhtml. Informace o některých významnějších tendrech rozesílá KG strana prostřednictvím svých zastupitelských úřadů v zahraničí.


5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Prakticky jedinou platební podmínkou, která je bez rizika, je platba 100 % předem, ostatní platební podmínky jsou rizikové, přijatelnost akreditivů je nutno konzultovat u bank v ČR.


5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.            

Na základě zákona Kyrgyzské republiky č. 121 ze dne 14. 7. 2012 byla zrušena vízová povinnost pro turistické cesty či cesty na základě pozvání nepřesahující 60 dnů pobytu. Vedle vízové povinnosti došlo ke zrušení povinnosti se registrovat. Toto opatření se týká celkem 44 zemí, mezi nimiž je i Česká republika. Pokud by však plánovaná cesta měla přesáhnout 60 dnů pobytu, je možné si zažádat o vízum na jakémkoliv zastupitelském úřadě Kyrgyzstánu v zahraničí. Pro cesty nad 60 dnů pobytu je nutné zažádat si o vízum, a to prostřednictvím teritoriálně příslušného Zastupitelského úřadu Kyrgyzstánu ve Vídni www.mfa.gov.kg/vienna.   Od 15. ledna 2015 mohou občané Kyrgyzstánu podávat žádosti na krátkodobá Schengenská víza do ČR na velvyslanectví Švýcarska v Biškeku (adresa: 21 Erkindik blvrd., Bishkek 720040, Kyrgyzstan).

V zemi je obvyklé se pohybovat s využitím TAXI, hromadná doprava je nespolehlivá a zdaleka nedosahuje evropských parametrů.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR


K zaměstnání cizince postačuje pouze pracovní povolení. V místním pojetí se jedná spíše o pracovní registraci nikoliv povolení. Podle informací českých obchodních zástupců nelze jednoznačně říci, zda pro firmy je přínosnější mít jako zástupce českého či místního občana. Nevýhodou místních sil často bývá nedostatek loajality vůči zastupované firmě a hledání jiné firmy, která by nabídla vyšší plat. Naopak výhodou je, že výše mzdy je menší než u vyslaného zástupce české firmy. Výhodou českého zástupce je sepětí s českou (vysílající) firmou a objektivnější hodnocení trhu. Nejlepší kombinací se jeví situace, kdy vedoucím zastoupení je český občan a sekretářka nebo asistent(ka) je místní síla.


5.9. Veletrhy a akce

V Kyrgyzstánu se každý rok  koná více než 20 menších výstav, většinou v Biškeku. Výstavy v Kyrgyzstánu mj. organizuje společnost ITECA 115 A, str. Ibraimov, Bishkek, Kyrgyzstan, 720000 tel.: +996 312 902 966 e-mail: management@iteca.kg web: www.iteca.kg

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví České republiky v Kazachstánu (s akreditací pro Kyrgyzstán) Kabanbay Batyr Avenue 15/1, Business Centre Q2, 010000 Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan +7 7172 986828, e-mail: nur-sultan@embassy.mzv.cz Obchodně ekonomický úsek se nachází na velvyslanectví v Nur-Sultanu +7 7172 986828, e-mail: commerce_nur-sultan@mzv.cz

Honorární konzulát České republiky v Kyrgyzské republice Razzakova 15,720 040, Biškek tel.: +996 550 77 66 25 hko.cz.kg@gmail.com


6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Hasiči 101

Policie 102

Rychlá lékař. pomoc 103

Rychlá lékařská pomoc placená 151

Záchranáři 110, 161

Taxi 152, 156

Mezinárodní informační služba 160

Informace 109, 106

Havárie plynu 104


6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

  Vláda gov.kg 

  Ministerstvo zdravotnictví a sociálního rozvoje med.kg 

  Ministerstvo spravedlnosti minjust.gov.kg 

  Ministerstvo dopravy, architektury, výstavby a spoje http://gosstroy.gov.kg 

  Ministerstvo zahraničních věcí mfa.gov.kg 

  Ministerstvo obrany http://mil.gov.kg/

  Státní výbor pro energetiku, průmysl a použití ropy http://www.gkpen.kg/

  Ministerstvo ekonomiky a financí http://mineconom.gov.kg/ru

  Ministerstvo zemědělství, vodohospodářství a rozvoje regionů http://agro.gov.kg/language/ru/main/

  Ministerstvo pro mimořádné situace http://ru.mes.kg/ 

  Ministerstvo kultury, informace, sportu a politiky pro mládež http://mkit.gov.kg/ru 

  Státní daňová služba sti.gov.kg 

  Státní celní služba http://www.customs.gov.kg/?lang=ru

  Ministerstvo vzdělávání a vědy https://edu.gov.kg/kg/

  Státní geologická služba geoportal-kg.org 

  Státní agentura pro ochranu životního prostředí a lesní hospodářství http://www.ecology.gov.kg/index 

  Oficiální stránka města Biškek meria.kg 

  Knati Kabar (zpravodajská agentura) kabar.kg 

  Večerní Biškek (noviny) https://vecherka.kg/ 

  Statistické údaje: stat.kg


• Teritorium: Asie | Kyrgyzstán | Zahraničí