Laboratorní zkoušení jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů – získání oprávnění krok za krokem

Předmětem této činnosti je laboratorní zkoušení jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů.Zájemce o poskytování této činnosti musí zažádat Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský o udělení oprávnění k provádění laboratorních zkoušek. Toto oprávnění se vydává na základě písemné žádosti.

Žádost o udělení oprávnění k provádění laboratorních zkoušek

K žádosti se přikládá:

  1. údaje o přístrojovém vybavení laboratoře (seznam přístrojového vybavení vypracuje žadatel sám)
  2. údaje o vzdělání pracovníků laboratoře (doklad prokazující minimálně středoškolské vzdělání chemického nebo biologického zaměření)

Další informace o povolovacím řízení

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský provede šetření na místě; oprávnění udělí nejpozději do šesti měsíců od podání žádosti

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

Formuláře uvedené v návodu:

 

Doporučujeme