Libérie: Kontakty

Zpět na začátek

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Embassy of the Czech Republic
Kanda Hilla Limann Highway No. 2, House No. C 260/5, POB 5226, Accra – North
Tel: +233/302.225.540 (247.282)
Fax: +233/302.225.337
Mobil: (diplom. služba: +233/247.011.428)
e-mail: accra@embassy.mzv.cz

Velvyslankyně: JUDr. Margita Fuchsová 
Teritoriální působnost ZÚ: Burkina Faso, Ghana, Guinea-Bissau,Libérie, Pobřeží slonoviny, Sierra Leone, Togo.

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

 • MZV ČR: Odbor afrických států (tel. +420 224 18 2630)
 • MPO ČR

  Odbor zahraničně ekonomických politik 2
  (oddělení Afriky, Asie a Austrálie)
  Tel.: +420 224 852 028
  posta@mpo.cz

V Libérii nemá zastoupení žádná česká instituce jako je CzechTrade, CzechInvest, apod.

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 •  kód země: +231
 • mezinárodní předvolba:  00
 • Policie:  911
 • Požární útvar: 911
 • Záchranná služba: 911

7.4. Internetové informační zdroje

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: Libérie