Libérie: Vztahy země s EU

https://eeas.europa.eu/delegations/liberia/1436/our-office_en

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Vztahy mezi Evropskou unií a Libérií jsou založeny na dohodě o partnerství mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi – Dohoda z Cotonou.
Jako jedna ze světově nejméně rozvinutých zemí má Libérie prospěch z úplného a bezkvótového přístupu na trh EU pro všechny vývozy s výjimkou zbraní / vyzbrojování podle systému preferenčního přístupu EU „Vše kromě zbraní“. EU je největším vývozním trhem v Libérii po USA. Na Libérii se vztahuje regionální dohoda o hospodářském partnerství (EPA) mezi EU a západní Afrikou (ECOWAS).

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the EU in Liberia
100, UN Drive
Mamba Point, Monrovia
Poštovní adresa: P.O. BOX 10-3049, Monrovia 1000, Liberia
Tel. +231 (0) 777 757 824, +233 (0) 777 757 826
Email: DELEGATION-LIBERIA@eeas.europa.eu

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Jako jedna z nejméně rozvinutých zemí světa (podle definice OSN), Libérie benefituje z celkového bezcelního a bezkvótového přístupu na trh EU. Ten platí pro všechny vývozy s výjimkou zbraní v rámci systému preferenčního přístup EU, „Everything But Arms„.

Libérie obchoduje s EU v rámci Economic Partnership Agreement (EPA), které platí pro všechny státy ECOWAS.

Libérie podepsala s EU smlouvy pro boj proti ilegálnímu exportu dřeva a v roce 2015 i smlouvu týkající se ilegálního rybolovu.

Přehled zahraničního obchodu s EU za posledních 5 let:
year import* Export*
2014 551 622
2015 607 964
2016 462 772
2017 559 628
2018 692 427

*údaje jsou v mil. EUR
zdroj World Bank, TradeEconomics

Dovoz z EU činil 19% z celkového dovozu Libérie v r.2018. Nejvýznamnější partneři pro dovoz ze zemí EU v r.2018:

  • Švýcarsko
  • Belgie
  • Itálie

Vývoz do zemí EU činil 17% z celkového vývozu Libérie v r.2018. Nejvýznamnější partneři pro dovoz ze zemí EU v r.2018:

  • Švýcarsko
  • Německo
  • VB

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V letech 2008 -2013 obdržela Libérie v rámci Strategického dokumentu pro jednotlivé země a dle národního orientačního programu částku 223.8 mil EUR s cílem obnovit základní infrastrukturu / sociální služby a zlepšit správu věcí veřejných. Podpora byla použita v souladu s přístupem stanoveným ve strategickém dokumentu EU pro Libérii.

Pro roky 2014 – 2020 byl vypracován Národní indikativní program pro Libérii , který načrtává hlavní oblasti spolupráce EU s Libérií v tomto období v rámci Evropského rozvojového fondu a který přiděluje 279 milionů EUR z prostředků EU na podporu řádné správy, energetiky, vzdělávání a zemědělství.

Dále byla v roce 2015 podepsána dohoda o rybolovu s cílem regulovat rybolovné činnosti a zavést hospodářskou, finanční, technickou a vědeckou spolupráci v tomto odvětví.

EU poskytla také „generální rozpočtovou podporu“ libérijskému rozpočtu tak aby byla Libérie schopna platit učitelům, zdravotním sestrám a lékařům a měla zdroje pro důležité investice.

EU podporuje také „Národní vize: Libérie stoupá vzhůru v roce 2030“ – což je dlouhodobá strategie rozvoje země, která by měla zemi do roku 2030 dovést mezi země se středním příjmem. Mezi hlavní priority patří:

  • mír, bezpečnost a právní stát
  • infrastruktura a hospodářská transformace
  • lidský rozvoj
  • správa a veřejné instituce

EU spolupracuje s Libérií v rámci Dohoda o hospodářském partnerství (EPA).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: Libérie