Mauricius: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemný obchod jak z pohledu ČR, tak i Mauricijské republiky, dosahuje relativně nízkých hodnot. Obchodní bilance ČR vůči Mauriciu je dlouhodobě záporná, nicméně vývoj v prvních měsících roku 2019 nasvědčuje tomu, že se dostane na konci roku do přebytku. Od roku 2015 se dovoz do ČR mírně zpomaluje a naopak vývoz z ČR od roku 2016 roste a svého maxima dosáhl v roce 2018.

Vývoj obchodu ČR a Mauricia (v mil. USD)
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 (leden-říjen)
Vývoz 10,7 6,3 6,69 7,05 10,34 9,57
Dovoz 26,2 20,3 16,75 14,62 10,94 9,39
Bilance -15,6 -13,8 -10,06 -7,57 -0,6 0,18

Zdroj: ČSÚ / MPO ČR

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýzamnější položky českého vývozu do Mauricia jsou procesorové jednotky, zařízení pro automatické zpracování dat, čelní lopatové nakladače, přenosná zařízení pro automatické zpracování dat, části a součásti letounů, diskové jednotky, telefony pro celulární sítě, keramické výlevky, mikroskopy a bavlněné tkaniny

Nejvýznamnější položky dovozu z Maurícia do ČR jsou pánské a dámské kalhoty z denimu, tuňák, třtinový cukr, programovatelné paměťové řídící prvnky, trička a šortky z bavlny, košile a rum.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna v oblasti služeb zahrnuje ve většině případů cestovní ruch, kdy Mauricius představuje oblíbenou turistickou destinaci pro české občany. V posledních letech se také objevuje zvyšující se zájem o tzv. svatební turistický ruch. 

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Velvyslanectví ČR v Pretorii nejsou známé žádné případy českých investic v teritoriu.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Samostatný smluvní dokument v obchodně politické oblasti nebyl sjednán. Po vstupu ČR do EU se ČR stala smluvní stranou Dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP. V květnu 2012 vstoupila v platnost mezi EU a Mauriciem prozatímní Dohoda o hospodářském partnerství (tzv. interim EPA) nahrazující obchodní ustanovení výše zmíněné Dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP.

Jediným platným bilaterálním dokumentem v ekonomické oblasti mezi ČR a Mauricijskou republikou je Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic z roku 1999, která je v platnosti od 27. 4. 2000. V současné době se projednává její úprava s ohledem na členství ČR v EU. Dne 18. srpna 2015 podepsali v Port Louis velvyslankyně Blanka Fajkusová a tajemník kabinetu a vedoucí státní služby Sateeaved Seebaluck Dohodu o letecké dopravě mezi ČR a Mauriciem.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika poskytuje finanční prostředky prostřednictvím rozvojové spolupráce EU, nerealizuje však na Mauriciu žádné bilaterální rozvojové projekty.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem