Mauricius: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemný obchod jak z pohledu ČR, tak i Mauricijské republiky, dosahuje relativně nízkých hodnot. Obchodní bilance ČR vůči Mauriciu byla dlouhodobě záporná, nicméně v roce 20019 dosáhla prvního přebytku ve výši 25 tis. USD. Vývoj na začátku roku 2020 však zaznamenává rychlejší růst dovozů než vývozů.

Vývoj obchodu ČR a Mauricia (v mil. USD)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(leden-březen)
Vývoz 10,7 6,3 6,69 7,05 10,34 11,35 1,68
Dovoz 26,2 20,3 16,75 14,62 10,94 11,1 2,53
Bilance -15,6 -13,8 -10,06 -7,57 -0,6 0,25 -0,85

Zdroj: ČSÚ / MPO ČR

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýzamnější položky českého vývozu do Mauricia jsou:

 • procesorové jednotky
 • tabule, skříně pro elektrické ovládání či rozvod elektrického proudu
 • bavlněné tkaniny
 • čelní lopatové nakladače
 • přenosná zařízení pro automatické zpracování dat
 • diskové jednotky
 • Vignolovy kolejnice ze železa či ocely pro železniční či tramvajové tratě
 • části a součásti letounů
 • telefony pro celulární sítě
 • keramické výlevky
 • monitory pro automatické zpracování dat

Nejvýznamnější položky dovozu z Maurícia do ČR jsou:

 • pánské kalhoty z denimu
 • tuňák
 • třtinový cukr
 • pánaké bavlněné košile, trička, dámské kalhoty
 • programovatelné paměťové řídící prvnky
 • rum
 • ananas

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna v oblasti služeb zahrnuje ve většině případů cestovní ruch, kdy Mauricius představuje oblíbenou turistickou destinaci pro české občany. V posledních letech se také objevuje zvyšující se zájem o tzv. svatební turistický ruch.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Velvyslanectví ČR v Pretorii nemá informace o českých investicích na Mauriciu.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Po vstupu ČR do EU se ČR stala smluvní stranou Dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP.

V květnu 2012 vstoupila v platnost mezi EU a Mauriciem prozatímní Dohoda o hospodářském partnerství (tzv. interim EPA) představující obchodní dohodu s preferenčními celními sazbami.

Jediným platným bilaterálním dokumentem v ekonomické oblasti mezi ČR a Mauricijskou republikou je Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic z roku 1999, která je v platnosti od 27. 4. 2000. V současné době se projednává její úprava s ohledem na členství ČR v EU. Dne 18. srpna 2015 podepsali v Port Louis velvyslankyně Blanka Fajkusová a tajemník kabinetu a vedoucí státní služby Sateeaved Seebaluck Dohodu o letecké dopravě mezi ČR a Mauriciem.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika poskytuje finanční prostředky prostřednictvím rozvojové spolupráce EU, nerealizuje však na Mauriciu žádné bilaterální rozvojové projekty.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem