Metafora stromu jako konkrétní model pro rozbor abstraktního problému

Metafora stromu nám nepomáhá věci zjednodušovat, ale nahlížet na ně. Není tudíž sama o sobě metodou, protože může být součástí kterékoli z nich. V pozadí nám především pomáhá vyjasnit si postupy.

Převzato z knihy „Simplicity – Síla jednoduchosti“ vydané v roce 2009 nakladatelstvím Tritonza podpory Simply5, agentury pro kvalitativní výzkum trhu a poradenství.

Účel, hodnota a provedení

Metafora stromu nám nepomáhá věci zjednodušovat, ale nahlížet na ně. Není tudíž začleněna do seznamu metod, protože může být součástí kterékoli z nich. V pozadí nám pomáhá vyjasnit postupy, a nejen ty.

Kmen stromu představuje základní účel, oporu.

  • O co tu vlastně jde?
  • Proč to děláme?
  • Čeho chceme dosáhnout?
  • Jaký je záměr?
  • Které činnosti jsou klíčové?

Někdy se věci vyvinou tak zmateně a propleteně, až je nakonec téměř nemožné rozpoznat jejich skutečný účel. Říká se, že smyslem mnohých byrokracií je pouze sebezáchova. Může se stát, že něco, co bylo vytvořeno k určitému účelu, trvá dál jen za účelem vlastního přežití. To je sice účel legitimní (každý chce přežít), ale jen když ostatní neočekávají nějaký úplně jiný.

U některých stromů sahá kmen až k vrcholku, jako u jedle nebo u vánočního stromku. Větve pak vyrůstají kolmo na kmen. U jiných stromů se hlavní kmen rozrůstá do větví, ty se dále rozdělují do tenčích větví a ty na ještě menší větvičky. Větve mají mnoho úrovní. Také máme keřovité dřeviny, kde se sotva patrný kmen rovnou rozvětvuje.

Tyto různé typy stromů můžeme přirovnat k důležitosti hlavního účelu procesu. Je klíčový účel stále přítomný, nebo se cestou někde vytratil?

Najít kmen stromu je jako najít klíčový účel dané činnosti. Jak dominantní tento účel je?

U některých stromů to vypadá, jako by měly několik kmenů. U některých činností se zdá, že mají více účelů. Jsou všechny zásadní, nebo jsou odvozeny od hlavního účelu?

Hodnoty jako „plody“

V metafoře stromu představují plody na konci větví hodnotu. Jsou potravou pro ptáky, zvířata a lidi. Pro geny stromu představují plody hodnotu v přetrvání a pokračování.

Smyslem každé činnosti je dodat hodnotu jejím uživatelům. Pro majitele továrny hodnotu, kterou vyrábí stroj, představuje zboží tímto strojem vyprodukované. Další hodnoty přináší „kvalita“, „bezvadnost“ a „nízký odpad“. Nízká spotřeba energie a nízké náklady na udržování stroje by mohly představovat další hodnoty.

Složitější je to s hodnotami pro ty, kteří stroje obsluhují. Je zde hodnota v podobě mzdy, která vzniká prodejem vyrobeného zboží. Hodnotou je i skutečnost, že stroj dělá to, co by šlo ručně jen těžko a zdlouhavě. Další hodnoty jsou bezpečnost, snadná obsluha stroje a uspokojení z viditelného výsledku.

Někdy hodnoty nejsou tak rovnoměrně rozděleny. V dobách otroctví otroci nezískávali z dosažené hodnoty nijak velký díl, pouze přežili.

Na každém svobodném trhu a v každé demokracii se klade mnohem větší důraz na „výslednou hodnotu“. Zákazníci si nekoupí něco, co má jen malou hodnotu. Voliči nezvolí vládu, která nevypadá, že by dodala nějaké hodnoty.

Hodnoty nejsou vždy dobře viditelné a zřejmé. Existuje mnoho méně zjevných hodnot. Když si kupujete potraviny, klíčová je nutriční hodnota. Jíst se musí. Ale zapojují se i další hodnoty. Potraviny mají také chuť. Některá jídla si spojíme s luxusem. Svou hodnotu má obal, z praktických důvodů i velikost balení. Hodnotná je možnost přijít do obchodu a nakoupit si potraviny, kdykoliv se vám zachce. Významnou hodnotou je trvanlivost a rovněž jednoduchost přípravy pokrmu.

Slova „hodnota“ a „užitek“ jsou dnes z praktického hlediska téměř zaměnitelná. Dá se říci, že „hodnota“ je v určité věci skryta jako potenciál a „užitek“ vzniká dodáním této hodnoty uživateli za daných okolností. Obecně řečeno: hodnota zlata spočívá v jeho vzácnosti a vysoké ceně. Kdybyste však zoufale potřebovali něčím zajistit otevřené dveře, měli byste užitek z velké váhy zlatého prutu.

Pro zachování jednoduchosti budu tato dvě slova používat jako navzájem zaměnitelná.

  • Smyslem každé činnosti je dodat někomu nějakou hodnotu.
  • Nejlepší činnosti přinášejí hodnotu všem zúčastněným.
  • Méně zjevné hodnoty jsou někdy stejně důležité jako ty zřejmé a viditelné.

Větve jako „provedení“

Základní účel (kmen stromu) a hodnoty (plody stromu) spojuje výkonný systém dodávek.

Ten představují větve stromu. Větve poskytují mechanismus, s jehož pomocí mohou vzniknout plody. Systém dodávek je vymyšlený prakticky a detailně, aby byly hodnoty snadno dosažitelné.

Hodnotu „pohodlí“ nám zprostředkuje prodejce v obchodě, a jeho hodnota záleží na umístění, dispozici budovy, personálu, zásobách a tak dále.

Kdybyste nakupovali z domova přes Internet, pak by hodnotu poskytoval Internet v podobě konkrétní webové stránky a obchodu, který je ochotný vám dodat objednané zboží až domů.

Australský systém sociálních dávek Centrelink je pokusem zjednodušit distribuci nejrůznějších sociálních dávek.

Klíčový účel činnosti může být obecný. Hodnoty mohou být také obecné. Ale systém dodání musí být praktický, detailní a konkrétní. Systém dodání je zcela očividně nejsložitějším prvkem ze všech tří – stejně jako na stromě jsou nejsložitější větve.

Těžko nás tedy překvapí, že „zjednodušení“ nejspíš uplatníme na systém dodávek. Toto zjednodušení nám ale mnoho nepomůže, pokud nebudeme mít na paměti jak hlavní účel, tak výsledné hodnoty. Nemá smysl budovat báječně jednoduchý dodavatelský systém, který nedovede přinést hodnoty.

  • Dodavatelské mechanismy jsou pojítkem mezi zamýšleným hlavním účelem a hodnotami, které získáme.
  • Právě dodavatelské mechanismy většinou potřebují zjednodušit.

„Ukázka z českého vydání knihy „Simplicity – Síla jednoduchosti“ vydané nakladatelstvím Triton za podpory Simply5, agentury pro kvalitativní výzkum trhu a poradenství. Autor: Edward De Bono.

zpět na začátek

• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme