Metody operační analýzy jako nástroje snižování podnikatelského rizika