Metody snižování podnikatelského rizika: Ofenzivní řízení firmy, retence a redukce rizika

Ofenzivní řízení je jedním z nejlepších způsobů preventivní obrany před podnikatelským rizikem ve firmě. Text se věnuje také pojmům retence a redukce rizika.Ofenzivní řízení firmy

Management firmy má možnost zásadním způsobem ovlivnit podnikatelské riziko. Manažeři musí rozpoznat možná rizika, která stojí před firmou, musí vědět, kterými metodami a jakými cestami lze při realizaci podnikatelského záměru riziko snížit (respektive jak mu čelit).

Jedním z nejlepších způsobů preventivní obrany před podnikatelským rizikem ve firmě je ofenzivní řízení, které se vyznačuje:

Správnou volbou rozvojové strategie firmy a její správnou implementací ve firmě (konkurenční výhoda firmy – například vůdce v nákladech atd.). Volbě a implementaci musí předcházet strategická analýza.

Preferencí a rozvojem silných stránek firmy (udržením a rozvojem strategické výhody firmy).

Snahou o dosažení pružnosti – mimořádně rychlou reakcí na změny vnitřního prostředí firmy i jejího vnějšího okolí.

Z hlediska 7S faktorů, popsaných v druhé kapitole, můžeme ofenzivní řízení charakterizovat zejména:

  • akceschopností firmy – spojit zaměstnance s vnitřní aktivitou, kteří jsou ochotni nasadit vlastní síly v zájmu firmy;
  • marketingovou orientací řízení – mít blízko k zákazníkovi, zákazník je na prvním, druhém, třetím místě;
  • jednoduchou organizační strukturou – málo početná administrativa, orientace na profesní místa se samostatnou tvořivou aktivitou;
  • odbornou čistotou – nepouštět se unáhleně do neznámých oblastí, řídit se heslem „ševče, drž se svého kopyta“;
  • lidmi, kteří jsou nejdůležitějším aktivem firmy – neformální komunikace se zaměstnanci firmy, tlak na jejich vzdělávání, na jejich kvalifikaci.

„Jednička“ (tj. vynikající manažer) se obklopuje „jedničkami“, popřípadě „jedničkami plus“, „dvojka “ se obklopuje již „trojkami“ či „čtyřkami“. Ofenzivní způsob řízení firmy lze obecně doporučit jako jeden z aktivních způsobů snižování rizika ve firmě.

Převzato z knihy Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích vydané nakladatelstvím Grada v roce 2013

Doporučujeme