Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) (obsahová náplň volné živnosti)

Obsahová náplň živnosti volné „Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)“.

Činnosti spojené se shromažďováním, soustřeďováním, sběrem, výkupem, tříděním, přepravou, skladováním, úpravou, využíváním a odstraňováním odpadu, s výjimkou nebezpečných odpadů. Dále je možné provozovat přepravu fekálií fekálními vozy.

Obsahové náplně dalších volných živností

Doporučujeme