Nakládání se zdroji ionizujícího záření – povolení krok za krokem

Nakládáním se zdroji ionizujícího záření se rozumí výroba zdrojů ionizujícího záření, dovoz, vývoz a distribuce jeho zdrojů, jejich instalace nebo uvádění do provozu, skladování radionuklidových zářičů, hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření, a jejich opravy a nakládání s produkty hornické činnosti vzniklými při těžbě a zpracování uranové rudy.K tomu, aby podnikatel mohl nakládat se zdroji ionizujícího záření, musí požádat o povolení Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Státní úřad pro jadernou bezpečnost mu do 90 dnů vydá povolení a zároveň schválí návrh dokumentace, která je přílohou žádosti.

Žádost o povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření

Státní úřad pro jadernou bezpečnost přidělí žádosti evidenční číslo a ve lhůtě 90 dnů od obdržení žádosti rozhodne o udělení povolení. Zároveň schválí návrh dokumentace.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme