Nákup a prodej skotu, prasat, ovcí a koz – registrace a schválení krok za krokem

Tato činnost spočívá v přímém nebo nepřímém nakupování a prodávání skotu, prasat, ovcí a koz za účelem zisku, která jsou během 30 dnů obchodníkem znovu prodána, anebo přemístěna z jedněch prostorů do jiných prostorů nebo přímo na jatky, přičemž tyto jiné prostory nebo jatky nejsou ve vlastnictví obchodníka.Osoba, která provozuje tuto činnost, musí být schválena a registrována příslušnou Krajskou veterinární správou. Schválení a registrace jsou provedeny na základě písemné žádosti.

Žádost o schválení obchodníka se zvířaty

K žádosti se přikládá:

  • Doklad opravňující k podnikání. Tím je výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list

Další informace o povolovacím řízení

Krajská veterinární správa schválí a registruje osobu, která jako podnikatel přímo nebo nepřímo nakupuje a prodává skot, prasata, ovce a kozy za účelem zisku, má pravidelný obrat těchto zvířat, jež během 30 dnů znovu prodá, anebo je přemístí z jedněch prostorů do jiných prostorů nebo přímo na jatky, přičemž tyto jiné prostory nebo jatky nejsou v jejím vlastnictví a která splňuje požadavky vyplývající z § 9b veterinárního zákona.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

Formuláře uvedené v návodu:

 

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme