Národní startup a spin-off prostředí

Přestože v České republice existuje podpora startupových projektů, neexistuje v současné době ucelená národní koncepce pro jejich zakládání, rozvíjení a financování. Inovační strategie reagovat mj. jiné právě na tento nedostatek.Přejít na obsah Inovační strategie České republiky 2019-2030

 • Institucionální odpovědnost: MPO/CzechInvest/ČMZRB/TAČR
 • Manažerská odpovědnost: GŘ CzechInvest

Výchozí stav

V ČR je slabší investiční prostředí, které by motivovalo k zakládání a financování nových projektů, avšak existuje částečná podpora startup projektů prostřednictvím státní agentury CzechInvest formou inkubačních a akceleračních programů. Chybí ovšem ucelená národní koncepce pro jejich zakládání, rozvíjení a financování. Univerzity podporují vznik startups/spin-offs nahodile, protože jsou v akademickém prostředí obecně považovány za rizikové.

Z pohledu podnikatelské praxe neexistuje dostatečná motivace k využívání akademických výstupů, přičemž přístup korporací i malých a středních firem v ČR je rigidní ke spolupráci se startups. Z pohledu samotných mladých českých inovativních firem je jejich schopnost expanze do zahraniční nižší z důvodu nízké internacionalizace.

Cíle

 • vytvořit konkrétní prvky podpory pro vznik a podporu startups a spin-offs na národní úrovni a provázat tyto prvky s regionální a mezinárodní podporou,
 • vytvořit ucelený program financování s národní podporou pro segment startups,
 • vytvořit mapu startups s cílem provazovat je s investory a poskytovateli podpory,
 • zabezpečit výměnu informací a nejlepších zkušeností mezi startups na národní úrovni,
 • vytvořit prostředí zajímavé pro zahraniční startups a technologické týmy k dlouhodobému rozvoji svých aktivit v ČR,
 • připravit program účelové podpory TAČR pro startups a spin-offs,
 • zavést v rámci výuky na všech úrovních škol vzdělávání k nabytí podnikatelských dovedností,
 • zavést monitoring a benchmarking inkubátorů, hubů a akcelerátorů.

Nástroje

 • vytvoření Národní agentury pro podporu startups v rámci CzechInvest,
 • vytvoření programů Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) pro financování startups, vč. zapojení malých a středních firem pro zakládání vlastních startups,
 • systém komercializačních institucí u vysokých škol a veřejných výzkumných institucí,
 • spolupráce s komerčními korporacemi a potenciálními soukromými investory do rozvoje startups,
 • vytvoření nástrojů účelové podpory VVI v rámci TAČR pro startups a spin-offs, vč. systému vyhodnocování,
 • vytvoření výzev operačních programů 2020+ pro oblast startups a spin-offs,
 • cílená podpora univerzitní výuky podnikavosti formou zakládání startups a spin-offs,
 • podpora regionální struktury na podporu inovativních startups a spin-offs,
 • rozšíření využívání nástrojů Evropského investičního fondu (EIF),
 • vytvoření investičních schémat dle mezinárodních modelů (Izrael, Finsko),
 • Proof-of-concept fond,
 • Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (RIS3),
 • podpora scaling-up úspěšně se rozvíjejících firem a jejich uplatnění na globálních trzích – spolupráce v rámci Týmu Česko,
 • cílená podpora zapojení českých malých a středních firem v získávání zahraničních prostředků.

Doporučujeme