Niger: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

Významné veletrhy a výstavy v teritoriu neexistují.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Jde o malý trh charakterizovaný nízkou kupní silou obyvatel, tradičně orientovaný na francouzské zboží. Vývozce by se měl orientovat na celou oblast UEMOA/ECOWAS. Zákazník se orientuje především na cenu, kvalita zboží je až na druhém místě – stále rostoucí dovozy levného čínského zboží představují významnou konkurenční překážku.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Situace v Nigeru je pro české vývozce komplikovaná z mnoha důvodů. Vedle faktorů, působících ve všech zemích oblasti (extrémně nízká kupní síla, geografická vzdálenost, pracnost případu, nedůvěra v serióznost partnera, korupce…), existují i specifické faktory jako např. orientace na tradiční (především francouzské) dodavatele a neexistence smluvní základny. Navázání vztahu s místním spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem) je základní podmínkou úspěšného obchodu.

Zboží je do Nigeru dováženo nákladními auty přes přístavy Cotonou, méně Lomé, Tema či Takoradi, v poslední době i Abidjanu a Dakaru. Doba transportu se může protáhnout i na měsíce. Po Nigeru (většinou z Niamey) ho distribuují středně velké importní firmy (libanonské) nebo malí místní obchodníci. Uzlem obchodu s Nigérií je město Maradi.

Zboží denní potřeby je v Nigeru většinou prodáváno v malých obchodech a na trzích, kterých je velké množství nebo přímo na ulici (80 % tvoří neformální sektor). Libanonské a francouzské obchody a supermarkety existují pouze ve velkých městech. Přímý osobní styk s klientem a cena je základním předpokladem prodejního úspěchu.

Nejlepší strategie vstupu na trh je prostřednictvím místního agenta nebo distributora znalého jazyka a místních obchodních zvyklostí, který pracuje buď na bázi provizních smluv „ad hoc“ nebo na dlouhodobém smluvním základě. Nejvhodnější pro dodavatele je samozřejmě nalezení bonitního partnera, který by pracoval na svůj účet a sám nabízené zboží hradil při jeho odběru. Nejdůležitějším předpokladem úspěchu je jeho osobní kontakt s odběrateli nebo institucemi. Při větších objemech lze uvažovat o otevření prodejního zastoupení či pobočky. Osvědčují se formy obchodních „joint-venture“ mezi domácími odběrateli a zahraničními dodavateli. Pro jakýkoliv větší případ je zásadní, aby měl místní zástupce dobré kontakty na místní administrativu. Vzhledem k množství podvodů je vždy důkladné prověření partnera (due dilligence).

U dodávek strojů a složitějších zařízení zákazník obvykle očekává dostatečnou zásobu náhradních dílů a servis. U dodávek investičních celků mají dosud největší efekt přímé kontakty na státní správní orgány a příslušná ministerstva a vhodný lobbying.

ČR dosud nemá v Nigeru vybudovánu žádnou síť zástupců, kteří by pravidelně ošetřovali místní trh. V případě zájmu doporučujeme kontaktovat honorárního konzula ČR v Nigeru.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace