Nikaragua

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoManagua
Počet obyvatel6,7 mil (2021)
Jazykšpanělština
Náboženstvíkřesťanství
Státní zřízeníprezidentská republika
Hlava státuJosé Daniel Ortega Saavedra
Hlava vládyJosé Daniel Ortega Saavedra
Název měnynikaragujská córdoba (NIO)
Cestování
Časový posun-7h (v létě -8h)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecIng. Zdeněk Kubánek
Ekonomický úsekJUDr. Zuzana Stiborová, LLM.
Konzulární úsekMgr. Zdeňka Šubrová, Ph.D.
CzechTradeMgr. Tereza Vítková
Czechinvestne
Ekonomika 2021
Nominální HDP (mld. USD) 14,01
Hospodářský růst (%) 10,3
Inflace (%) 7,2
Nezaměstnanost (%) 4,8

Ačkoliv je Nikaragua oficiálně prezidentská republika, od roku 2007 v zemi vládne prezident Daniel Ortega, který spolu se svou manželkou a viceprezidentkou Rosarií Murillo drží veškerou politickou moc ve svých rukou. V listopadu 2021 se v Nikaragui uskutečnily všeobecné volby, kterým předcházelo pronásledování a zatýkání opozičních kandidátů. Většina západních zemí včetně USA a EU označila tyto volby za nedemokratické, nicméně Ortega byl v těchto volbách již popáté zvolen prezidentem a formálně si tak zajistil setrvání u moci minimálně do roku 2027. Zákonodárným orgánem je v Nikaragui Národní shromáždění, ve kterém zasedá 90 poslanců. Tento orgán je v současnosti plně pod kontrolou Ortegovy Sandinistické fronty národního osvobození (FSLN).
Nikaragua je i nadále druhou nejchudší zemí Latinské Ameriky a Karibiku (polovina obyvatel pod hranicí chudoby; čtvrtina pod hranicí extrémní chudoby). Obchodní bilance je výrazně deficitní, což je zapříčiněno vývozem produktů s převážně nízkou přidanou hodnotou (zejm. oblečení, káva, apod.) a naopak dovozem spotřebního zboží, technologií a ropy. Největším obchodním partnerem je USA, dále pak zejména Mexiko a státy Střední Ameriky.    
Nikaragua od roku 2018 vykazovala záporné hodnoty hospodářského růstu a čelila odlivu zahraničního kapitálu v důsledku politické krize.  Letos poprvé Nikaragua zaznamenala hospodářský růst, a to dokonce ve výši 10 % HDP, který byl způsoben především vyšším exportem, ale také zvýšeným přílivem zahraničního kapitálu. Nutno podotknout, že navzdory rekuperaci nikaragujské ekonomiky současné politické prostředí zatím žádným větším zahraničním investicím příliš nenahrává.

Souhrnná teritoriální informace (STI) Nikaragua (326.48 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Oficiální název státu: Nikaragua (República de Nicaragua) 
Prezident republiky: José Daniel Ortega Saavedra 

Složení vlády: 

Viceprezidentka: Rosario Murillo Zambrana 
Ministr pro zvláštní záležitosti: Moisés Omar Halleslevens Acevedo 
Ministr zahraničních věcí: Denis Rolando Moncada Colindres 
Ministr průmyslu a obchodu: José de Jesús Bermúdez Carvajal
Ministr dopravy a infrastruktury: Óscar Salvador Mojica Obregón 
Ministryně obrany: Rosa Adelina Barahona Castro
Ministryně životního prostředí: Fanny Sumaya Castillo 
Ministryně zdravotnictví: Martha Verónica Reyes Álvarez
Ministryně vnitra: María Amelia Coronel Kinloch 
Ministr financí: Iván Acosta Montalván 
Ministr energetiky a hornictví: Salvador Mansell Castrillo 
Ministryně školství: Lilliam Esperanza Herrera Moreno
Ministr zemědělství a lesnictví: Edward Centeno 
Ministryně pro rodinu, děti a dospívající: Johana Vanessa Flores Jiménez 
Ministryně mládeže: Luciem Nahira Guevara Aguero 
Ministryně pro záležitosti žen: Jessica Padilla 
Ministryně práce: Alba Luz Torres Briones

Ačkoliv je Nikaragua oficiálně prezidentská republika, od roku 2007 v zemi vládne prezident Daniel Ortega, který spolu se svou manželkou a viceprezidentkou Rosarií Murillo drží veškerou politickou moc ve svých rukou. V listopadu 2021 se v Nikaragui uskutečnily všeobecné volby, kterým předcházelo pronásledování a zatýkání opozičních kandidátů. Většina západních zemí včetně USA a EU označila tyto volby za nedemokratické, nicméně Ortega byl v těchto volbách již popáté zvolen prezidentem a formálně si tak zajistil setrvání u moci minimálně do roku 2027. Zákonodárným orgánem je v Nikaragui Národní shromáždění, ve kterém zasedá 90 poslanců. Tento orgán je v současnosti plně pod kontrolou Ortegovy Sandinistické fronty národního osvobození (FSLN).

Politické tendence 
Prezident Daniel Ortega bude spolu se svou manželkou a viceprezidentkou Rosarií Murillo nadále uplatňovat absolutní moc nad Nikaraguou za cenu mezinárodní izolace. Očekává se prohloubení vztahů s Čínou, s níž koncem roku 2021 Nikaragua navázala diplomatické styky a kde se nyní bude snažit najít nové odbytiště pro své produkty. Slabé podnikatelské prostředí, závažné logistická omezení a vysoká míra politického rizika však budou nadále udržovat růstový potenciál nikaragujské ekonomiky na nízké úrovni.

1.2. Zahraniční politika země

Politické dění v Nikaragui ovlivňuje také zahraniční politiku země. Události předcházející listopadovým volbám i samotný průběh voleb odsoudila naprostá většina západních demokratických zemí včetně EU, USA, Kanady a Velké Británie, které zároveň v reakci na to uvalily sankce na řadu nikaragujských politiků a vysokých úředníků. Nikaragua rovněž koncem roku 2021 oznámila úmysl odejít z Organizace amerických států (OAS) a v dubnu 2022 odvolala své zástupce před organizací a uzavřela kancelář OAS v Nikaragui. Země se tak dostává do čím dál větší mezinárodní izolace a je málo pravděpodobné, že by za současných okolností například byla schopna získat finanční podporu od Meziamerické rozvojové banky, Světové banky či Mezinárodního měnového fondu.
Vztahy Nikaraguy se svými středoamerickými sousedy jsou méně antagonistické; což se pravděpodobně výhledově nezmění, mj. i proto, že nikaragujská vláda nebude chtít riskovat ztrátu finančních prostředků od Středoamerické banky pro ekonomickou integraci (CABEI), která je v současnosti jejím hlavním věřitelem.
V aktuálním stavu mezinárodní izolace Nikaragua našla spojence, který případné finanční ztráty může pomoci kompenzovat. Na začátku prosince 2021 Ortegův režim přerušil diplomatické styky s Tchaj-wanem a navázal oficiální diplomatické styky s Čínou, se kterou vzápětí uzavřel několik dohod o vzájemné hospodářské spolupráci a lze očekávat, že mu tento krok napomůže hledat případné alternativní financování.

1.3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel a hustota zalidnění: 
V Nikaragui žije podle posledních údajů přibližně 6,7 mil. obyvatel (2021) a hustota osídlení činí 50 obyvatel/km2. Ve městech žije 58,5 % obyvatel. Roční přírůstek činí 1,13 %, na 1 ženu připadá průměrně 1,87 dětí. Průměrná délka života je 74 let.   

Demografické složení: 
Největší skupinu obyvatelstva tvoří mesticové (69 %), následují běloši (17 %), černoši (9 %) a indiáni (5%).    

Úřední jazyk: 
Oficiálním jazykem je španělština, kterou hovoří 95,3 % obyvatel. Na karibském pobřeží se vyskytují i indiánské jazyky, případně angličtina. Druhým nejrozšířenějším jazykem je miskito (2,2 %).   

Vyznání: 
V zemi vyznává většina obyvatel náboženství římsko-katolické (50 %), protestantské – evangelíci (33,1 %), dále je zastoupena Moravská církev (Moravian Church) (1,6%) a jiná náboženství.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Nikaragua je i nadále druhou nejchudší zemí Latinské Ameriky a Karibiku (polovina obyvatel pod hranicí chudoby; čtvrtina pod hranicí extrémní chudoby). Od počátku politické krize v 2018 Nikaragua vykazovala záporné hodnoty hospodářského růstu a čelila odlivu zahraničního kapitálu.  V roce 2021 po třech letech opět obnovila hospodářská růst, a to dokonce ve výši 9,7 % HDP, čímž se HDP Nikaraguy obnovilo na hodnoty před krizí. Vyšší růst HDP byl způsoben především vyšším exportem a také zvýšeným přílivem zahraničního kapitálu. V dalších letech se však očekává umírněný růst okolo 2 % s ohledem na předpokládané zpomalení ekonomiky USA, na kterou je Nikaragua svými vývozy výrazně navázána, a také s ohledem na zvýšené ceny komodit způsobené konfliktem na Ukrajině. Očekává se také zpomalení toků remitencí, což utlumí soukromou spotřebu.
Stejně jako většina zemí světa se i Nikaragua potýká s vysokou meziroční inflací, která v březnu 2022 činila 8,7 %. Její další vývoj, stejně jako vývoj celé ekonomiky, závisí mj. na budoucnosti spolupráce Nikaraguy s Čínou.
Nezaměstnanost se v Nikaragui stabilně pohybuje okolo 5 %. Největším zaměstnavatelem v zemi je zemědělský sektor se 30 % obyvatel, který přispívá 15 % do HDP země. Tento poměr se každoročně snižuje, zatímco se zvyšuje podíl průmyslu (25 %) a služeb (49 %) na HDP. Obchodní bilance je výrazně deficitní, což je zapříčiněno vývozem produktů s nízkou přidanou hodnotou, a naopak nutností dovozu spotřebního zboží a technologií. Hlavními vývozními artikly jsou především zlato, textil, káva, hovězí maso, tabákové výrobky a cukr. V dovozu převládají paliva, textil, léky, stroje, chemické výrobky, plasty.

Ukazatel 20192020202120222023
Růst HDP (%) -3,9-2,89,72,52,3
HDP/obyv. (USD/PPP) 5 646,405 569,706 230,006 580,006 830,0
Inflace (%) 5,43,74,97,75,1
Nezaměstnanost (%) 5,454,84,74,7
Export zboží (mld. USD) 2,72,93,43,63,6
Import zboží (mld. USD) 4,44,46,26,66,6
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -1,1-0,9-1,9-2,1-2,2
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 6,66,66,76,86,9
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 07.VII07.VII07.VIIN/AN/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2021
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -1,5
Veřejný dluh (% HDP) 65,9
Bilance běžného účtu (mld. USD) -0,3
Daně 2022
PO 30 %
FO 15-30 %
DPH 15 %

Poměr veřejného dluhu Nikaraguy k HDP byl v roce 2021 66 %, což je na rozvojovou ekonomiku poměrně hodně, podle analýzy EIU by se však měl v příštích letech postupně snižovat. V roce 2021 došlo ke zvýšení příjmů, které pomohly snížit fiskální deficit na 1,5 % HDP. V roce 2022 se pak očekává snížení deficitu na 1,2 % HDP, a to s ohledem na plánované škrty ve veřejných investicích.  Nutno podotknout, že s ohledem na politické dění má Nikaragua menší možnosti půjček od multilaterálních finančních institucí (historicky hlavní zdroj financování v amerických dolarech) a je otázka, zda je bude schopna nahradit dohodami s Čínou. Na domácím trhu bude vláda pokračovat v emisi dluhopisů, bude však muset nabídnout vyšší úrokové sazby, aby přilákala investory, což zvýší náklady na obsluhu dluhu. Problémem jsou také snižující se zásoby devizových rezerv, protože firmy v zemi příliš neinvestují a Nikaragua nemá tak silné remitence jako ostatní země Střední Ameriky.

2.3. Bankovní systém

Země je otevřená bankovnímu podnikání, problémem však může být převádění financí přes korespondenční banky v USA. Bankovní transakce jsou vládou kontrolovány a mezinárodní platby mohou být z nejrůznějších důvodů zpožděny či vráceny odesilateli.
Úkoly centrální banky plní Banco Central de Nicaragua (www.bcn.gob.ni). Úrokové sazby se pohybují okolo 4 % s tím, že v důsledku aktuální inflace se očekává jejich mírný růst.   

Hlavní bankovní instituce v Nikaragui:
Banco de la Producción, S.A. – (BANPRO) 
Banco LaFise Bancentro, S.A. – (LAFISE BANCENTRO) 
Banco de América Central, S.A. – (BAC) 
Banco de Finanzas, S.A. (BDF) 
Banco de Fomento a la Producción (Banco PRODUZCAMOS) 

Všechny komerční banky poskytují standardní bankovní služby.

2.4. Daňový systém

Daňový systém je relativně přehledný, nicméně ohledem na aktuální politickou situaci v Nikaragui existuje riziko neočekávaných změn daňového zatížení, a nelze jej tedy považovat za stabilní.

Daň z příjmu FO a PO
V Nikaragui se daň z příjmu fyzických osob pohybuje od 15 % do 30 %. Sazba 30 % platí při příjmech vyšších než 500 tis. NIC. Stejně tak jsou zdaněné příjmy právnických osob, tedy sazbou 30 %. Naopak příjmy fyzických osob, které nepřekročí výši 100 tis. NIC jsou od daně osvobozeny.    

Daň z přidané hodnoty 
Standardní sazba daně z přidané hodnoty je 15 %, na exportované zboží a služby není uvalena daň.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

Nikaragua byla v roce 2021 128. obchodním partnerem EU. Za rok 2021 se z Nikaraguy do EU importovalo zboží v hodnotě 341 milionů eur, což přibližně odpovídá předchozím rokům. Z Nikaraguy se do EU dováží především zemědělské produkty (53,5 %) a zvířata, resp. živočišné produkty (13,6 %). Z EU se do Nicaraguy se vyvezlo zboží v ceně 214 milionů eur (142. příčka v žebříčku exportu z EU), jednalo se především o stroje (23 %) a chemické látky (19 %).


20172018201920202021
Export z EU (mil. EUR) 236,4184,4186,4168,8214,5
Import do EU (mil. EUR) 309,8334,6344,8312,8341,4
Saldo s EU (mil. EUR) 73,4150,2158,4144126,9

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Nikaragua patří mezi země, u kterých po roce 1989 došlo k rapidnímu poklesu ekonomických a obchodních vztahů s ČR. Jejich současná úroveň je zanedbatelná. Obrat vzájemného obchodu od roku 2012 byl nejnižší ze všech zemí Střední Ameriky, v letech 2017 a 2018 oproti předchozím letům výrazně vzrostl, v roce 2019 však následoval mírný pokles v exportu, zřejmě v návaznosti na sníženou poptávku v zemi (sociální protesty). Vývoz se orientuje hlavně na produkty s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou stroje na použití ve stavebnictví, průmyslové spotřební zboží, elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče. Po letech velice nízkého dovozu, se trend v období 2017 -2019 obrátil, v roce 2020 kvůli pandemii Covid-19 poklesl, ale v roce 2021 se již téměř vrátil do původních hodnot. Dovoz se specializuje především na ovoce (banány, sušené ovoce, apod.), oděvní výrobky, tabák a tabákové výrobky, destiláty a likéry.


20172018201920202021
Export z ČR (mld. CZK) 0,1000N/A
Import do ČR (mld. CZK) 00,10,20,1N/A
Saldo s ČR (mld. CZK) 00,10,10N/A

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

Obchodní bilance je výrazně deficitní, což je zapříčiněno vývozem produktů s převážně nízkou přidanou hodnotou (zejm. oblečení, káva, apod.) a naopak dovozem spotřebního zboží, technologií a ropy. Země EU však do Nikaraguy příliš nevyváží, pravděpodobně i z politických důvodů, proto saldo se zeměmi EU zůstává dlouhodobě v kladných číslech.


20172018201920202021
Export ze zemí mimo EU (mil. EUR) 1 938,81 955,12 080,02 228,02 690,8
Import do zemí mimo EU (mil. EUR) 4 448,33 770,43 354,73 437,34 893,8
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) -2 509,5-1 815,3-1 274,8-1 209,3-2 203,0

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Objem příjmů z přímých zahraničních investic v první polovině roku 2021 dosáhly 632,1 milionu USD, což představuje 1,9násobek částky zaznamenané ve stejném období roku 2020. Podle zveřejněných informací byl tento nárůst způsoben zejména novými investicemi v energetickém a těžebním sektoru a vyššími reinvesticemi zisků do společností mimo jiné ve zpracovatelském průmyslu, telekomunikacích a v odvětví obchodu a služeb. Investice pocházejí především z USA (37,1 %), dále pak z Kanady (17,5 %), z Mexika (13,2 %) a z Panamy (13,9 %). Z ostatních regionů vynikalo Španělsko (8,5 %). Data za druhou polovinu roku 2021 nebyla v době zpracovávání k dispozici.

O přímých zahraničních investicích ČR v Nikaragui nejsou informace.

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Nejdůležitější FTA pro Nikaraguu je jednoznačně s USA (DR-CAFTA) a EU (Asociační dohoda). Asociační dohodu (AA – Association Agreement) s EU vytváří zónu volného obchodu za účelem otevření nových a lepších možností exportu pro středoamerické produkty a zajištění příznivějších obchodních a investičních podmínek pro evropské společnosti.  Obchodní rozměr Asociační dohody je pro Nikaraguu provizorně aplikován od 1. srpna 2013. Od té doby je dohoda právním referenčním rámcem pro obchod mezi Nikaraguou a Evropskou unií. Vstupem dohody v platnost zrušila EU 99 % celních položek týkajících se průmyslových výrobků a rybolovu. Naopak Střední Amerika se zavázala, že pro všechny průmyslové výrobky a rybolov poskytne bezcelní přístup do roku 2025.

Smlouvy s ČR

Jako stěžejní lze uvést dva smluvní dokumenty: 

 • Dohoda mezi ČR a Nikaragujskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic (Managua, 2. 4. 2002) 
 • Dohoda mezi ČR a Nikaragujskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro držitele všech druhů pasů (Managua, 6. 5. 2004)

3.4. Rozvojová spolupráce

Nikaragua je čistým příjemcem rozvojové pomoci. Jedním z největších dárců je v zemi EU, přičemž za období 2014-2020 byly v Nikaragui zrealizovány programy ve výši 169 mil. EUR. V rámci nového integračního nástroje rozvojové spolupráce NDICI-GE (nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci EU) bylo na období 2021-2027 na rozvojové programy v Nikaragui vyčleněno dalších 82 mil. EUR. Tyto programy mají být zaměřeny na dvě tematické oblasti: (1) Životní prostředí a zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně a (2) Udržitelný hospodářský růst. Pro rok 2021 byl rovněž schválen jednoletý akční plán „Program obnovy hodnotového řetězce kakaa v Nikaragui“.
V minulých letech také ČR realizovala v Nikaragui několik rozvojových projektů. Od roku 2006 probíhala spolupráce s Moravskou církví Nikaraguy sídlící v karibské oblasti země. Bylo realizováno několik grantů a „Malých rozvojových projektů“: ve městě Puerto Cabezas byl postaven pomník mistra Jana Husa, opravena střecha Gymnázia Jana Amose Komenského, vybavena počítačová učebna Univerzity Moravské církve, postaveno společenské centrum a rekonstruovány dvě studny v komunitě Isnawas. 
Česko se v Nikaragui rovněž snažilo zlepšit situaci na poli dodržování lidských práv. Z financí Transformačního programu MZV ČR ve spolupráci s neziskovou organizací CPDH (Stálá Komise pro Lidská práva) byl v roce 2020 realizován projekt zaměřený na poskytování poradenských služeb v oblasti lidských práv za pomocí mobilní kliniky lidských práv pro obyvatele obcí, kde dochází k násilným událostem (pomoc v oblasti duševního a fyzického zdraví, dokumentace porušování lidských práv). V roce 2021 byl se stejnou organizací uskutečněn projekt zaměřený na podporu práv mladých v Nikaragui.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

Nikaragua není do MOP zahrnuta.

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Ačkoliv se obchodní etika stále více blíží standardům platným v Evropě a USA, mohou se čeští podnikatelé setkat s řadou zvláštností, které vyplývají z odlišných kulturně-sociálních podmínek a obchodních zvyklostí.

4.2. Oslovení

Prvotní kontakt je v Nikaragui poměrně formální, jak písemná komunikace, tak osobní setkání je doprovázeno velkou řadou zdvořilostí. Oslovení začíná zkratkou pro pan/paní (Sr./Sra.), následuje první nebo obě příjmení. Guatemalci, jako celá řada dalších hispanofonních národů, totiž mají ze zákona dvě příjmení – jedno po otci, druhé po matce (např. Carlos Fuentes Macías). Často se ale v oslovení používá jen jedno, v drtivé většině to první za křestním jménem (Sr. Fuentes). Prvotní oslovení je vždy ve formě vykání. V navazujících jednáních a korespondenci se již často používá jen křestní jméno a na české poměry se také dříve přechází k tykání. V určitých profesích je možné se setkat s častějším použitím akademických titulů – lékařství (Dr.), technické profese (Arq., Ing.), advokacie (Abg.), učitelství (Prof.) apod. Kvůli obavám o osobní bezpečnost je v celé Střední Americe těžké dostat se ke kontaktním údajům zaměstnanců i vedoucím pracovníkům soukromých firem a často i státních institucí. Často je třeba několik telefonátů, e-mailů či dokonce osobních schůzek, aby bylo možné zjistit kontaktní údaje požadované osoby.

4.3. Obchodní schůzka

O schůzku je dobré žádat alespoň s několikadenním předstihem, nicméně potvrzení často přichází až těsně před datem jednání. Prvotní kontakt je dobré učinit písemně – dle povahy záležitosti dopisem či e-mailem, nutností ale bývá následné potvrzení schůzky telefonicky. Komunikace se často vede pomocí rozšířené aplikace WhatsApp.  

K jednáním dochází standardně v kanceláři firmy, po lepším seznámení lze počítat s pozváním na oběd. Nabídka na úhradu útraty bude ceněna, ale vzhledem k tomu, že česká firma je v pozici hosta, většina Nikaragujců bude trvat na uhrazení jimi. Dárky jsou vítány, ale ne očekávány. Předání vizitek je standardní součástí seznámení.    

Načasování jednání
První schůzky se většinou sjednávají na 9:30, výjimkou nejsou ani jednání ve večerních hodinách. Přes rozšířenou představu o časové flexibilitě je dobré na předem domluvenou schůzku přijít včas, v pracovním styku jsou Nikaragujci překvapivě dochvilní. Zejména v hlavním městě je třeba počítat s nevypočitatelnou dopravní situací a často se toleruje pozdější příchod o 10 až 15 min. Není neobvyklé, že schůzky mohou být na poslední chvíli odloženy. Snažte se v tom případě nevypadat podrážděně a vyjděte vstříc nikaragujské straně.

Co českého obchodníka při jednání nejvíce překvapí?
Ačkoliv se obchodní etika stále více blíží standardům platným v Evropě a USA, mohou se čeští podnikatelé setkat s řadou zvláštností, které vyplývají z odlišných kulturně-sociálních podmínek a obchodních zvyklostí. Z těch nejmarkantnějších to jsou:

 1. důležitost osobních kontaktů – sebelepší produkt v Nikaragui neprodáte bez partnera, který se dobře orientuje a má vazby v oboru;
 2. osobní zóna – Nikaragujci jsou velmi kontaktní, objetí je standardní součástí pozdravu;
 3. rodina jako téma obchodního jednání – rodina je v Nikaraguji velmi důležitý společenský fenomén a často se stává tématem „small talk“ během jednání;
 4. hierarchie – v Nikaragui se poměrně striktně dodržuje, úroveň přijetí odpovídá úrovni návštěvy;
 5. korupce – korupce je bohužel stále přítomný nešvar zejména státního sektoru.

Jací jsou nikaragujští obchodníci?
Příprava pro vstup na zdejší trh by proto měla být důkladná a promyšlená. Často používaný, a téměř nevyhnutelný, model vstupu na trh je v první fázi ve spolupráci s agentem/distributorem nebo partnerskou společností (např. na základě smlouvy o zastupování nebo joint-venture), a v druhé fázi, pokud se spolupráce rozvine, založení nikaragujské právnické osoby.

Je vyjednávání s místními obchodníky jiné, ztěžují ho kulturní/náboženské/etnické odlišnosti?
Jistě je třeba počítat s pozvolnějším rozvojem obchodního jednání, ať už při osobním jednání, ale i poté při realizaci obchodního případu. Nikaragua je sice převážně katolická, ale v obchodním světě se s náboženskými projevy/odlišnostmi nesetkáte. Mimoto je stále možné pozorovat nižší zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, jakož i časté sociální a etnické rozdělení v rámci profesí.

Jak nakládají nikaragujští obchodníci s časem v rámci obchodního jednání?
V Nikaragui může být i díky výše popsaným zdvořilostním částem rozhovoru obchodní jednání zdlouhavé. Zdvořilostní témata pomáhají Nikaragujcům partnera poznat a navázat s ním důležitý osobní vztah, je tedy dobré být při jednání trpělivý. Nicméně pokud je partner předem připraven, že český protějšek má z objektivních důvodů na jednání jen určitý čas, je možné jednání zvládnout i v kratším čase.  

Jak nakládají nikaragujští obchodníci s emocemi v rámci obchodního jednání?
Nikaragujci jsou většinou vřelí, otevření lidé. V obchodním jednání se ale vystupováním příliš neliší od evropských obchodníků.  

Existují nějaké teritoriální rozdíly v obchodních jednáních uvnitř země (sever x jih, provincie)?
Rozdíly v obchodním jednání mezi městem a provincií jsou podobné jako v jiných zemích. V regionu lze očekávat menší zkušenost se zahraničním obchodem, nižší znalost angličtiny, zato ale větší „latinskoameričtější“ (uvolněnější) osobní přístup.  V Nikaragui je třeba také počítat se silnějšími interpersonálními vazbami vlivných lidí, s pozitivy i negativy, která to může pro českou firmu mít.  

Je vhodné resp. obvyklé nabízet při obchodních jednáních alkohol?
Vztah k alkoholu v rámci obchodních vztahů je velmi podobný jako v ČR, na obchodní jednání nepatří, nicméně na navazující společenské aktivity (večeře, recepce) v přiměřené míře již ano.   Jak se obléci na pracovní jednání? Pro obchodní jednání se počítá s formálním oblečením, vhodný je oblek s kravatou, resp. kostým. Určitá okázalost a kvalita v oblékání může být hodnocena jako dobrá bonita partnera.

4.4. Komunikace

Je důležité vzít si s sebou tlumočníka?
Oficiálním jazykem Nikaraguy je španělština, která je v obchodních jednáních upřednostňována, přestože řada obchodních partnerů ovládá i angličtinu. Drobné chyby jsou tolerantně přehlíženy a oceňuje se snaha učit se španělsky. Při jednáních na vyšší úrovni je však doporučeno využít služeb tlumočníka, kterého může doporučit i Velvyslanectví ČR v Mexiku. Španělština je oceňována i v případě vizitek a obchodních materiálů.  

Jak je to s jazykovou vybaveností?
Část vyššího managementu (soukromého i státního sektoru) ovládá alespoň na konverzační úrovni angličtinu, na nižší úrovni je angličtina jen základní nebo vůbec. Je proto třeba být připraven na to, že partner upřednostní jednání ve španělštině s tlumočením.

Existují nějaká komunikační tabu?
Nikaragujský protějšek jistě nechceme dostat do nepříjemné situace, standardní poučka o vyhnutí se tématům jako politika, komentování bezpečnostní situace, náboženství či osobní finanční situace proto platí i v Nikaragui.

Jak nejlépe komunikovat (osobně, e-mail, telefon atd.)?
Tak jako v případě jiných vzdálených teritorií zemí, není ani Nikaragua zemí, ve které by se dalo očekávat navázání obchodních kontaktů či realizace obchodních případů pouhým zasláním nabídky a firemní prezentace vytipovaným firmám z oboru. V případě zájmu o guatemalský trh je nutno počítat s určitou počáteční investicí, dlouhodobým úsilím a nutností být často na trhu fyzicky přítomen.  Prvotní kontakt je dobré učinit písemně – dle povahy záležitosti dopisem či e-mailem, nutností ale bývá následné potvrzení přijetí dopisu telefonicky. Osobní jednání je pro navázání prvního kontaktu takřka nevyhnutelné. Další komunikace se často vede pomocí e-mailu a rozšířené aplikace WhatsApp, a to i v rámci státní správy.

4.5. Doporučení

Doporučení, respektive překážky a rizika, se kterými je třeba při vstupu českých firem a podniků na nikaragujský trh počítat jsou následovná a dají zjednodušeně shrnout do tří bodů: 

 • Náklady na zahraniční zastoupení, bez něhož se nelze dlouhodobě v teritoriu uplatnit, nebo alespoň častá osobní přítomnost na trhu, a riziko návratnosti těchto nákladů. 
 • Rizika spojená s účastí ve veřejných tendrech, jež často nesou známky netransparentnosti a korupčního jednání. 
 • Nároky na vyšší konkurenceschopnost českého zboží vzhledem k nízké ceně místní pracovní síly a vysokých nákladů na dopravu.

4.6. Státní svátky

1. 1. Nový rok 
Velikonoce – čtvrtek a pátek Svatého týdne 
1. 5. Svátek pracujících 
19. 7. Den osvobození 
14. 9. připomínka bitvy v San Jacinto 
15. 9. Den nezávislosti (vyhlášení nezávislosti 15. 9. 1821) 
25. 12. Vánoce

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Nikaragujský trh je relativně otevřený konkurenci a poskytuje možnost účasti zahraničních firem, problémem je však úplatkářství a nepotismus. Nejefektivnější formou distribuce užívanou v zemi většinou zahraničních firem je prodej prostřednictvím místních obchodních zástupců, i když zejména velké multinacionální korporace realizují své prodeje v rámci globalizace a nadnárodních trhů přímo. Podporu obchodu a investic má na starosti státní agentura PRONicaragua.   
V rovině prodeje prostřednictvím místního zástupce v zásadě existují dvě varianty, prodej prostřednictvím dealera specializovaného na určitou komoditu, nebo využití dosud nepříliš rozvinuté sítě specializovaných obchodů. Vstup na trh by měl být podložen marketingovou studií, kterou může vypracovat renomovaná firma znalá místních poměrů. Optimální oslovení klientely by mělo být realizováno předložením nabídky kalkulované nikoli ex works, ale včetně dopravného a pojištění, které dává odběrateli určitou představu o celkové ceně. Nabídku je třeba formulovat ve španělštině a vybavit propagačními materiály, vzorky (umožňuje-li to povaha zboží) a referencemi (kam firma vyváží, s kým spolupracuje atd.).   
Vývozce vstupující na místní trh by měl, vyžaduje-li to komodita, mít promyšleno zajištění servisu resp. požadavky na servis. Měl by mít rovněž zkalkulováno, jaké prostředky je ochoten vložit do podpory prodeje a jakým způsobem bude obchodní transakce financovat a zda bude pojišťovat rizika insolvence odběratele. Zde mohou významným způsobem pomoci instituce, jejichž posláním je podpora českého exportu: EGAP a Česká exportní banka. Nejefektivnější formou distribuce užívanou převážnou většinou zahraničních firem je prodej prostřednictvím místních obchodních zástupců, případně formou účasti na výstavách, veletrzích a předváděcích akcích.    
V zásadě existují dvě varianty: (1) prodej prostřednictvím prodejce specializovaného na určitou komoditu nebo (2) využití sítě kapitálově silných obchodních domů, které mají své pobočky ve většině významných míst. Tyto prodejní domy však prodávají zásadně zboží vysoké kvality. Předpokladem obchodního úspěchu je častý a osobní kontakt s partnery, včetně pozvání na oběd, předávání darů apod. Korespondenční akvizice má vzhledem ke shora uvedenému prakticky nulovou účinnost. Primárním kontaktem je osobní kontakt se zákazníkem a zástupcem, pravidelně obnovovaný a ošetřovaný. Místní firmy se nebrání účasti na mezinárodních jednáních, vč. návštěv v ČR.     
Růst obratu by zajistilo větší propojení podnikatelských subjektů ČR s kapitálem členských států EU, hlavně pak v oblasti energetiky, dopravních prostředků a velkých stavebních projektů. Nutným předpokladem pro úspěchy českého vývozu, zejména hodnotově velkých zakázek a investičních, je zajištění financování. V případě velkých investičních projektů je nutné uvažovat o principu BOT (build – operate – trade) jako nejvhodnějším modelu pro místní trhy. To platí pro celou Latinskou Ameriku, která neoplývá finančními zdroji.   

Dovozní podmínky  
Vývozní a dovozní režim se v posledních letech uvolnil. Uvolnění rovněž souvisí s probíhajícím uzavíráním dohod o volném obchodu nejen se státy Střední Ameriky, ale i EU.    

Kontrola vývozu
Zahraniční obchod a vnitřní trh je v podstatě liberalizován. Mimocelní bariéry obchodu nejsou oficiálně prakticky žádné, ale vyžadují se fytosanitární osvědčení, osvědčení o původu zboží, nebo jakostní certifikáty pro určité produkty, což znamená kontakt s nepružnou byrokracií. Pro dovoz některých výrobků (dřevo, zbraně, odpad, omamné látky) je nezbytné dovozní povolení vystavené příslušným ministerstvem.   

Dovozní dokumenty
Pokud se týká dokladů požadovaných při dovozu, jsou vyžadovány originály faktur, konosamenty, již zmíněná osvědčení o původu zboží, balicí listy. Faktury a dopravní doklady by měly být osvědčené nikaragujskou ambasádou v místě původu zboží. Vše však záleží na podmínkách kontraktu nebo podmínkách výběrových řízení na dovoz zboží a služeb.    

Celní systém 
Cla a kontrola dovozu platí nejen pro členské státy Středoamerického společného trhu (MCCA), ale jsou aplikovány jednotné středoamerické celní sazby vycházející ze Středoamerického celního systému (SAC) a nově podpisovaných dohod. Při proclívání zboží je nutno využít služeb celního agenta.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Zřízení kanceláře, reprezentace, či společného podniku je jednou z nejvhodnějších forem pro dosažení požadované efektivity realizace obchodních zájmů. V přípravné fázi je však nutno počítat s komplikovanou a zdlouhavou administrativní procedurou. Proto bývá i přes značnou finanční náročnost výhodné využít služeb specializovaných místních advokátních kanceláří.

Nikaragua ve svém obchodním zákoníku uznává pět forem sdružení společností. Ty představují právní subjektivitu odlišnou od jejich společníků.

 1. Akciová společnost (Sociedad Anónima)
 2. Jednoduchá komanditní společnost (Sociedad en Comandita Simple)
 3. Akciová komanditní společnost (Sociedad en Comandita por Acciones)
 4. Společnost s ručením omezeným (Sociedad Colectiva de Responsabilidad Limitada)
 5. Obchodní partnerství (Asociaciones Comerciales): (a) Dočasná partnerství (b) Partnerství ve společném podniku


5.3. Marketing a komunikace

Jak pro akvizici, tak i pro udržení trvalé přítomnosti již zavedených firem na nikaragujském trhu je nutností intenzivní propagace. V této zemi je užitečná účast na místních veletrzích a výstavách, kterou lze využívat ve spolupráci s místními reklamními agenturami, s ohledem na jejich znalost místní (někdy indiánské) mentality a schopnost zvolit nejvhodnější reklamní strategii pro daný případ. Stále více je také využívána reklama na internetu a sociálních sítích, resp. komunikačních kanálů. (Facebook, Instagram, Whatsapp). Předpokladem efektivní reklamy by měla být její originalita. Nutno brát v úvahu silné vazby obchodníků na volné zóny obchodu v USA a Panamě. Ve smyslu účinných mediálních reklamních kampaní existují v oblasti propagace českého zboží a služebna nikaragujském trhu dosud značné rezervy, což snižuje možný růst obchodní výměny. Propagace musí být ve španělském jazyce.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Nikaragua přistoupila k Pařížské konvenci, která chrání průmyslové vlastnictví, a také ke konvenci Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). Ochranu duševního vlastnictví v Nikaragui upravují Zákon č. 312 o autorském právu a právech s ním souvisejících a Zákon č. 380 o ochranných známkách a jiných rozlišovacích znacích. Úřadem příslušným ve věcech duševního vlastnictví je Registr duševního vlastnictví (El Registro de la Propiedad Intelectual).   
S konkrétním porušováním práv vyplývajících z ochrany duševního vlastnictví českých výrobců se ZÚ v tomto teritoriu zatím nesetkal.


5.5. Trh veřejných zakázek

Režim zadávání veřejných zakázek je založen na státem vyhlašovaných tendrech přes webové stránky Nicaragua Compra. Systém podávání informací o státních výběrových řízeních je nicméně nepružný a neoperativní. Vyhlašování tendrů je sdělováno se zpožděním, termíny uzávěrek bývají ve většině případů pouze několik dnů od data vyhlášení tendrů. Navíc sdělení o vyhlášení tendrů téměř nikdy neobsahují kompletní a jasnou informaci o veškerých podmínkách. Podmínky výběrových řízení se všeobecně vyznačují značnou komplikovaností, při současném požadavku na předběžné skládání relativně vysokých účastnických nebo garančních poplatků. Nutností je nejen znalost místní mentality, ale zejména úředního jazyka, tj. španělštiny, a dokonalé splnění všech podmínek tendru. Právě z těchto důvodů je vhodné vyhledat spolehlivého zástupce, který s předstihem avizuje českému podnikatelskému subjektu záměr vlády vyhlásit veřejnou soutěž a zcela jasně a bez jazykových problémů předloží nabídku, která odpovídá vyhlášeným soutěžním podmínkám, vč. termínů a formy předání nabídky do tendru. Bez zástupce je úspěšná účast na těchto výběrových řízeních zcela vyloučena. 

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Případné řešení sporů spojených s obchodními operacemi před místními rozhodčími orgány nutno řešit pouze přes místního advokáta. Šance na úspěch je však minimální. Všeobecně se proto doporučuje zakotvit v příslušném obchodním kontraktu doložku o příslušnosti arbitrážního soudu země vyvážejícího, pro řešení eventuálních sporů vzniklých z daného obchodu.   
Obvyklými platebními podmínkami jsou dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso s odloženou platbou v různých formách. V některých případech, zejména při navazování nových obchodních kontaktů, je vhodné ze strany českých subjektů požadovat akontaci. V zemi vládne uspokojivá platební disciplína, obchodní dluhy bývají spíše výjimkou než pravidlem.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Víza, celní předpisy
V platnosti je bilaterální dohoda o zrušení vízové povinnosti pro občany ČR i Nikaraguy, přičemž celková délka pobytu nesmí přesáhnout 90 dní (viz zákon 12/2000Sb. a 89/2004Sb.). Dohoda zakazuje občanům obou zemí vykonávat během pobytu jakoukoliv výdělečnou činnost.

Očkování
Cestovatelé přijíždějí z výchozí nebo tranzitní země s výskytem žluté zimnice by měli být připraveni prokázat se mezinárodním očkovacím průkazem proti žluté zimnici. Mezi doporučená očkování patří očkování proti hepatitidě (A/B), vzteklině, břišnímu tyfu, záškrtu, tetanu a spalničkám.

Další upozornění
Nikaragua patří mezi země s relativně nízkou mírou kriminality (ačkoli ta v poslední době vzrůstá), nicméně doporučuje se dodržovat některé základní zásady:  

 • uschovat cennosti v hotelovém trezoru a cestovat pouze s minimem finanční hotovosti  
 • parkovat vždy na hlídaném parkovišti, v autě nenechávat nikdy žádné cenné věci 
 • cestovat pouze po hlavních silnicích a za denního světla 
 • cestovat s cestovním pojištěním s dostatečným krytím dávat si pozor na zavazadla a tašky s doklady v centru měst, v recepcích hotelů, na autobusových zastávkách a také přímo v autobusech   

Doporučuje se pít jen balenou vodu. Zejména při pobřeží je nutno chránit se před komáry. V poslední době se v zemích Střední Ameriky objevila epidemie onemocnění zika, malárie, chikungunya a dengue.   

Pohyb v rámci země
Hotel: Nabídka ve větších městech a turistických lokalitách je široká. Výrazně se doporučuje ubytovávat se v kategorii minimálně 3*, a to nejen s ohledem na hygienu, ale i bezpečnost.   
Auto: Pronájem je z hlediska pohodlí, rychlosti a hlavně bezpečnosti dobrá volba, protože vzdálenosti jsou v rámci země krátké.     
Taxi: V Nkaragui taxíky nepoužívají taximetr, proto se musíte na ceně domluvit s taxikářem předem. Ujistěte se, že taxikář ví, kam má jet, protože často nevlastní GPS navigaci (ideální je volit jako záchytný bod jako hotely, úřady, náměstí, apod.).      
Autobusy: Nedoporučuje se využívat městskou hromadnou dopravu, a to zejména v případě, že cestujete s cennostmi. Jinak autobusy jsou nejběžnější formou veřejné dopravy pro obyčejné Nikaragujce. Autobusové linky operují také v rámci celé Nikaraguy. Jízdenky i mimo město jsou levné, ale je potřeba počítat s tím, že autobusy jsou často přeplněné.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Podmínky pro zaměstnávání občanů z  ČR 
Zaměstnávání cizinců v zemi je možné, avšak oproti zaměstnávání místních sil je tento mechanismus z důvodu ochrany národního trhu práce složitější. Obojí se řídí platnými pracovně právními a migračními předpisy, které jsou průběžně doplňovány. Z tohoto důvodu doporučujeme konzultovat případ od případu s právním poradcem v místě, případně s delegací EU v Nikaragui.       
Minimální mzda je v Nikaragui stanovena na 6 518,24 nikaragujských córdob (186,6 USD)

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU 
ČR nemá s Nikaraguou uzavřenou žádnou bilaterální dohodu o vzájemném poskytování zdravotních služeb. Místní lékařská a soukromá péče (především v hlavním městě) je na dobré úrovni, částky na úhradu pro cizince však jsou velmi vysoké. Je proto nanejvýš žádoucí si zajistit zdravotní připojištění již v ČR.

5.9. Veletrhy a akce

Expo APEN – výstava organizovaná Sdružením výrobců a vývozců Nikaraguy (září 2022, Managua), https://apen.org.ni/eventos-apen/expo-apen-2022/

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Pro Nikaraguu je akreditované Velvyslanectví ČR v Mexiku, pod nějž spadá kancelář CzechTrade v Mexiku. 

Velvyslanectví ČR v Mexiku 
Adresa: Cuvier 22, Colonia Nueva Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 115 90 
Tel.: (+52) 55 5531 2544  E-mail: mexico@embassy.mzv.cz   
Web: www.mzv.cz/mexico  
Facebook: https://www.facebook.com/CZenMX/  
Fax: (+52) 55 5531 1837 
E-mail obchodního oddělení: commerce_mexico@mzv.cz  
E-mail konzulárního oddělení: consulate_mexico@mzv.cz  
Pracovní doba: pondělí – pátek 8,00 – 16,30   

Honorární konzulát Managua 
Dočasně mimo provoz.   

CzechTrade Mexico
Adresa: Lago Alberto 375, Anáhuac I Secc, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México 
Tel.: +52 55 8218 3517 (mobil) 
E-mail: tereza.vitkova@czechtrade.cz 
Web: www.czechtrade.cz; www.czechtrade-mexico.com.mx   

Delegace Evropské Unie v Nikaragui  
Vedoucí mise: Bettina Muscheidt, Velvyslankyně
Adresa: Del. Colegio Teresiano 1 C Este Apartado Postal 2654, Managua, Nikaragua 
Tel: (+505) 2270-4499  Fax: (+505) 2280-9569  Email: delegation-nicaragua@eeas.europa.eu 
Webové stránky: eeas.europa.eu/delegations/nicaragua_en 
Facebook: www.facebook.com/UEenNicaragua  
Úřední hodiny: pondělí – čtvrtek 08:00-12:30 a 14:00-17:30; pátek 08:00-13:00 

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Policie: 118 
Hasiči: 115 
Červený kříž NI: 128 
Letiště: 2233 1539 
Informace: 113 

Z mobilního telefonu lze v případě nouze volat 911.

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Presidencia de la Republica: www.presidencia.gob.ni 
Super Intendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF): www.superintendencia.gob.ni 
Telecomunicaciones y Correos (TELCOR): www.telcor.gob.ni 
Vicepresidencia de la República: www.vicepresidencia.gob.ni  

Podpora exportu: 
Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN): www.apen.org.ni 
Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA): www.funica.org.ni  
Instituto Nicaraguense de Desarrollo (INDE): www.inde.org.ni 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE): www.bcie.org 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): www.eclac.cl 
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA): www.sieca.org.gt 
Sistema de Integración Centroamericana (SICA): www.sica.int 
Sistema Económico Latinoamericano (SELA): www.sela.org 
HOPEN: www.hotelesdenicaragua.net  

Banky: 
Banco de Crédito Centroamericano,
BANCENTRO: www.bancentro.net  Banco de America Central, 
BAC: www.bac.net/nicaragua 
Banco de Finanzas, BDF www.bdfnet.com 
Banco de la Producción, BANPRO: http://corporativo.banpro.com.ni 
Banco PROCREDIT: www.procredit.com.ni 
Banco Produzcamos  www.bfp.com.ni 
Citibank: www.bancouno.com.ni
Banco LaFise Bancentro, LAFISE, BANCENTRO: https://www.lafise.com/CuentasAhorroNicaragua/Index.html 
Financiera Arrendadora Centroamericana, FINARCA: www.finarca.com  

Tisk: 
El Nuevo Diario: www.elnuevodiario.com.ni 
ESTA SEMANA: www.estasemana.tv 
La Prensa: www.laprensa.com.ni

• Teritorium: Amerika | Nikaragua | Zahraničí