Odběr vzorků půd – oprávnění krok za krokem

Tato činnost spočívá v provádění odběru vzorků půd.Zájemce o provozování této činnosti musí získat oprávnění od Ústředního kontrolního a zkušebního úřadu zemědělského. Oprávnění se uděluje na základě písemné žádosti.

Žádost o vydaní oprávnění pro provádění odběru půdních vzorků agrochemického zkoušení zemědělských půd

K žádosti se přikládá:

  • doklad o úplném středním odborném vzdělání zemědělského, chemického nebo biologického zaměření
  • seznam technického vybavení (sondovací tyče na odběr půdních vzorků, prosévačka půdních vzorků, pracoviště s dostatečným prostorem na skladování, sušení a prosévání půdních vzorků, osobní počítač s operačním systémem Windows, tiskárna a přístroj na odečítání zeměpisných souřadnic GPS )

Další informace o žádosti a o povolovacím řízení

Ústřední kontrolní a zkušební úřad zemědělský provede kontrolu na místě, při níž prověří technické vybavení a znalost dané problematiky; vydá oprávnění (lhůta pro rozhodnutí o žádosti není zákonem stanovena)

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme