Odborná pomoc v ochraně rostlin a rostlinných produktů – získání povolení krok za krokem

Touto činností je monitoring, popřípadě prognóza výskytu škodlivých organismů; rostlinolékařská diagnostika včetně laboratorního rozboru k určení škodlivého organismu nebo poruchy rostlin, reziduí přípravku, popřípadě jiných škodlivých látek v rostlinách, rostlinných produktech nebo v půdě; odborné školení, popřípadě jiná odborná součinnost v oblasti rostlinolékařské péče; rostlinolékařské poradenství.Zájemce o provozování této činnosti musí získat povolení od Státní rostlinolékařské správy. Rozhodnutí se uděluje na základě písemné žádosti.

Žádost o vydání povolení k provozování ochranné pomoci v ochraně rostlin a rostlinných produktů

K žádosti se přikládá:

  • doklad o odborné kvalifikaci rostlinolékaře nebo o odpovídající odborné kvalifikaci v jiném oboru.
  • doklad o technickém a materiálním vybavení (způsob dokladování je na úvaze žadatele)

Státní rostlinolékařské správa/Ministerstvo vydá správní rozhodnutí do 30 dní

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

Doporučujeme