IV. lekce: Dostupné online zdroje informací a služby na českém trhu

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

web asociace: www.amsp.cz

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) je nezávislá organizace, která sdružuje malé a střední podniky i živnostníky včetně jejich organizací (cechy, sdružení, svazy apod.).

Asociace se dlouhodobě věnuje podpoře exportu a zastupuje zájmy zhruba 254 000 podnikatelských subjektů z nejrůznějších oborů (dopravní telematika, lodní průmysl, metalurgický a strojírenský průmysl, výroba plastů a gumy, elektrotechnický průmysl, textilní průmysl, stavební průmysl, řemesla, služby obecně a další).

Asociace v roce 2009 realizovala jeden z klíčových průzkumů, který se týkal názorů podnikatelů na podporu export. V průzkumu se podnikatelé velmi kriticky vyjádřili k fungování státní podpory. O tři roky později asociace svůj průzkum zopakovala. Jeho výsledky svědčí o mírném zlepšení, zvláště v oblasti trhů mimo EU, kam podle aktuálních informací míří třetina malých a středních exportérů.

Doporučujeme