IV. lekce: Dostupné online zdroje informací a služby na českém trhu

Portál BusinessInfo.cz

adresa portálu: www.businessinfo.cz

Oficiální portál pro podnikání a export BusinessInfo.cz je provázaný s agenturou CzechTrade a je informačním portálem, který předkládá všechny relevantní a aktuální informace pro podnikatele na jednom místě v přehledné a srozumitelné podobě.

Když už se rozhodnete rozšířit své podnikání a své služby nebo produkty exportovat, neměli byste přehlédnout následující stránky a informace:

  • Sekce Zahraniční obchod nabízí důležité informace, které se týkají konkrétní a aktuální poptávky, investičních příležitostí, státní podpory exportu nebo právních norem týkajících se zahraničního obchodu.
  • Na Businessinfo.cz naleznete v přehledné formě informace o podmínkách pro podnikání v zemích celého světa, o příležitostech na zahraničních trzích, ale i o zastoupení ČR v dané zemi a naopak cizích států v ČR.
  • Exportéři na portálu naleznou aktuální zahraniční nabídky, projekty, tendry zdrojované agenturou CzechTrade – vše přehledně v sekci Exportní příležitosti.
  • Portál přináší též komplexní statistické údaje týkající se exportu v rubrice Statistiky zahraničního obchodu. Součástí BusinessInfo.cz jsou také užitečné registry a databáze.
  • Dosud často opomíjené jsou zakázky a podnikatelské příležitosti pocházející z mezinárodních institucí či z programů Rozvojové spolupráce.

Doporučujeme