Ostraha majetku a osob (obsahová náplň koncesované živnosti)

Obsahová náplň živnosti koncesované „Ostraha majetku a osob“.Poskytování služeb spojených s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého majetku, ostrahou při přepravě peněz a při jejich zpracování, cenností nebo jiného majetku, ochranou osob, zajišťováním pořádku v místech konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav podle pokynů objednatele, vyhodnocováním bezpečnostních rizik a provozováním centrálních pultů ochrany.

Obsahové náplně dalších koncesovaných živností

Doporučujeme