Pokrývačství, tesařství – živnostenské oprávnění krok za krokem

Náplní této činnosti je zhotovování a opravy měkkých a tvrdých krytin střech a střešních konstrukcí z různých materiálů a jejich úprava. Provádění, opravy, osazování a obekrývání atypické nástřešní kovové výstroje, ruční a strojní opracování dřeva,tesařské konstrukce, provedení stěn z materiálu na bázi dřeva a zhotovování vybraných dřevěných výrobků.

V rámci živnosti lze dále provádět jednoduché zednické, truhlářské, bednářské a podlahářské práce.

Ohlášení řemeslné živnosti

Ohlášení se podává:

  1. na kterémkoliv živnostenském úřadě
  2. prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT)
  3. elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání

Forma podání

Podmínky provozování živnosti + náležitosti a přílohy ohlášení

Další specifika/přílohy vztahující se k ohlášení

K ohlášení se přikládají doklady prokazující dosažení odborné způsobilosti (viz. podmínky provozování živnosti). Kromě těchto dokladů není u této živnosti třeba doložit žádné jiné skutečnosti.

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme