Kontrola užitkovosti, výkonnostní zkoušky a posuzování hospodářských zvířat – povolení

Pod tuto činnost spadá kontrola užitkovosti, výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy a posuzování vyjmenovaných hospodářských zvířat. Toto povolení zahrnuje i výkon činnosti „Testování a posuzování v chovu nebo v testačních zařízeních“.Zájemce o provozování této činnosti musí získat souhlas k výkonu odborné činnosti od Ministerstva zemědělství. Ten se uděluje na základě písemné žádosti.

Žádost o udělení souhlasu k výkonu odborných činností podle § 7 zákona č. 154/2000

K žádosti se přikládá:

  • doklad o odborné způsobilosti – Odbornou způsobilostí se v tomto případě rozumí alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v některém zemědělském oboru nebo v oboru se zaměřením na zemědělství anebo v oboru veterinářství a veterinární prevence – tuto skutečnost je povinna doložit vysvědčením o maturitní zkoušce, případně jiným dokladem o ukončení vzdělání.
  • seznam technického vybavení uchazeče.

Informace o podmínkách pro získání souhlasu a další informace o povolovacím řízení

Ministerstvo udělí souhlas do 60 dnů

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme