Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy) (obsahová náplň živnosti)

Obsahová náplň živnosti volné „Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)“.Potrubní doprava ropy, dalších produktů, případně jiných zásilek. Doprava osob kočárem a jinými nemotorovými dopravními prostředky, doprava nákladů potahem a jinými nemotorovými dopravními prostředky, přeprava břemen nosiči včetně přepravy nábytku a bytových doplňků při stěhování, doprava zásilek poslem a další související činnosti. Doprava osob lyžařskými vleky. Doprava nestandardními dopravními prostředky.

Obsahem činnosti nejsou činnosti spočívající v rozvodu plynu a tepelné energie, provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb, ani činnosti spočívající v provádění oprav, revizí, prohlídek a zkoušek lyžařských vleků.

Obsahové náplně dalších volných živností

Doporučujeme