Projektování elektrických zařízení (obsahová náplň volné živnosti)

Obsahová náplň živnosti volné „Projektování elektrických zařízení“.Projektování a řízení projektování vyhrazených elektrických zařízení, to je v oblasti elektrických rozvodných soustav, sítí a instalací, zařízení určených pro přímé připojení na zařízení veřejného rozvodu elektřiny a zapojení dalších vyhrazených i nevyhrazených zařízení pro výrobu, přeměnu a užití elektrické energie. Koncepční návrhy, výpočty a vypracování schémat zapojení, technologické a materiálové rozpočty.

Obsahové náplně dalších volných živností

Doporučujeme