Provádění balzamace a konzervace (obsahová náplň koncesované živnosti)

Obsahová náplň živnosti koncesované „Provádění balzamace a konzervace“.Činnosti spojené s úpravou lidských pozůstatků zamezující rozvoji posmrtných změn vyvolaných hnilobnými bakteriemi nebo hmyzem. Napuštění antiseptickými látkami, aby se zabránilo rozkladu (balzamace). Činnosti spojené s úpravou lidských pozůstatků zpomalující rozvoj posmrtných změn vyvolaných hnilobnými bakteriemi nebo hmyzem (konzervace), které nespočívají v pouhém chlazení lidských pozůstatků v chladicích zařízeních.

Obsahové náplně dalších koncesovaných živností

Doporučujeme