Provádění inseminace a vpravování embryí inseminační technikou

Tato činnost spočívá v provádění inseminace plemenic hospodářských zvířat a vpravování embryí inseminační technikou.Zájemce o provozování této činnosti musí získat souhlas k výkonu odborné činnosti od Ministerstva zemědělství. Ten se uděluje na základě písemné žádosti.

Žádost o udělení souhlasu k výkonu odborné činnosti podle § 17 z. č. 154/2000

K žádosti se přikládá:

  • doklady o odborném vzdělání a o absolvování odborného kurzu

Informace o podmínkách pro získání souhlasu a další informace o povolovacím řízení

Ministerstvo udělí souhlas do 60 dnů

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme