Provádění pyrotechnického průzkumu (obsahová náplň koncesované živnosti)

Obsahová náplň živnosti koncesované „Provádění pyrotechnického průzkumu“.Cílevědomé vyhledávání munice nebo výbušnin pomocí detekční techniky a jejich identifikace stanoveným postupem, případně jejich vyzvednutí, nebo dohled při zemních pracích, při nichž se očekává nález munice nebo výbušnin. Identifikace nalezené munice nebo výbušnin.

Obsahové náplně dalších koncesovaných živností

Doporučujeme