Provádění pyrotechnického průzkumu (obsahová náplň koncesované živnosti)

Obsahová náplň živnosti koncesované „Provádění pyrotechnického průzkumu“.Cílevědomé vyhledávání munice nebo výbušnin pomocí detekční techniky a jejich identifikace stanoveným postupem, případně jejich vyzvednutí, nebo dohled při zemních pracích, při nichž se očekává nález munice nebo výbušnin. Identifikace nalezené munice nebo výbušnin.

Obsahové náplně dalších koncesovaných živností