Provozování krematoria (obsahová náplň koncesované živnosti)

Obsahová náplň živnosti koncesované „Provozování krematoria“.Provozování krematorií zahrnuje poskytování služeb spojených se zpopelňováním lidských pozůstatků nebo exhumovaných lidských ostatků a souvisejícím nakládáním s nimi, úpravou popela, jeho ukládáním do uren a předáním objednateli pohřbu, evidencí provozu krematoria, jakož i dalšími souvisejícími činnostmi (například zabezpečení hudebního doprovodu, úschova uren a podobně).

Obsahové náplně dalších koncesovaných živností

Doporučujeme