Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb (obsahová náplň volné živnosti)

Obsahová náplň živnosti volné „Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb“.Činnost prováděná na základě poštovní smlouvy a za podmínek stanovených zákonem o poštovních službách, jejímž účelem je dodání poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky. Činnost při poskytování zahraniční poštovní služby, kterou se rozumí služba svou povahou obdobná poštovním službám, jejíž poskytnutí bylo sjednáno v zahraničí a jejímž účelem je dodání věcí nebo peněžní částky v České republice.

Obsahové náplně dalších volných živností

Doporučujeme