II. lekce: Průzkum zahraničního trhu pomocí internetu

Consumer Commerce Barometer

na adrese: www.consumerbarometer.eu

Neboli barometr spotřebitelského chování u nakupování na internetu i mimo něj, který je volně dostupný i v češtině (stačí si zvolit jazyk v pravém horním rohu). Informace o jednotlivých zemích EU, včetně ČR, poskytují přehled o průběhu nákupního cyklu v různých odvětvích.

Barometr informace kategorizuje podle zemí, věkových skupin, pohlaví, typu uživatele (podle četnosti používání internetu) až po produktové vertikály a typ chování spotřebitelů (např. jak reagují na výzkum po nákupu, jak vnímají nakupování online atd.)

Je to ideální nástroj pro exportéry, kterým mj. zodpoví i tyto otázky:

  • Jak v dané zemi působí internet na rozhodování zákazníků?
  • Kolik z nich si před nákupem vyhledá informace na internetu?
  • Které informace jsou pro ně důležité a jak je vhodné je podat?

Consumer Commerce Barometer