Regionální poradenská a informační centra

Regionální poradenská a informační centra (RPIC) jsou roztříděna podle krajů. U každého RPIC je uvedena kontaktní adresa, jméno statutárního zástupce, telefonický, faxový a e-mailový kontakt. Prezentuje-li se RPIC na internetu, je u něj uveden též odkaz na webové stránky. Obdobné informace jsou k dispozici i pro pět Podnikatelských a inovačních center (BIC – Business and Innovation Centre) v současnosti provozovaných v České republice.Výběr RPICdle krajů:

Regionální poradenská a informační centra (RPIC)

Po vzoru zemí Evropské unie byla od roku 1992 zakládána v České republice regionální poradenská a informační centra (RPIC). Jedná se o poradenské firmy, jejichž výběr byl proveden na základě doporučení regionálních orgánů (okresní úřady, městské úřady, úřady práce apod.), a které se prokázaly jako věrohodné pro poskytování poradenských a informačních služeb pro malé a střední podniky (MSP) v regionech.

V České republice působí 34 Regionálních poradenských a informačních center. Regionální poradenská a informační centra (RPIC) poskytují pro MSP bezplatné úvodní konzultace a cenově zvýhodněné služby podnikatelského poradenství, pomoc při vytváření podnikatelských plánů a realizačních projektů, zprostředkování bankovních úvěrů, vytváření nových pracovních míst, poskytují informace o dalších možných programových podporách a podporách regionu, organizují vzdělávací semináře pro podnikatele apod. RPIC poskytují služby buď bezplatně, nebo za snížené sazby.

Pro rozvoj nových aktivit RPIC bude rozhodující jejich plné zapojení do spolupráce s regionálními institucemi při vytváření příznivého podnikatelského prostředí. Dosavadní aktivní spolupráci s některými okresními hospodářskými komorami, úřady práce, euroregiony a regionálními rozvojovými agenturami je třeba rozšířit na všechny regiony. Tím se vytvoří podmínky i pro efektivní využití strukturálních a kohezních fondů EU pro rozvoj malého a středního podnikání (MSP) v příštích letech. Bezprostřední zkušenosti sítě RPIC budou mj. využity při zajišťování kooperací MSP se zahraničními partnery, při vytváření sítě subdodavatelů pro zahraniční investory, při vytváření průmyslových zón a podnikatelských inkubátorů, při zpracování regionálních analýz sektoru MSP, při vytváření regionálních fondů rozvoje MSP pro nebankovní malé půjčky aj.

Regionální poradenská a informační centra (RPIC)

Hlavní město Praha

DIREKTA GROUP s. r. o.
Zenklova 37
180 00 Praha 8
telefon: +420 284 007 811, +420 284 007 815
e-mail: info@direkta.cz
internet: www.direkta.cz

zpět na začátek

Jihočeský kraj

Jihočeská hospodářská komora
Husova 9
370 01 České Budějovice
telefon: +420 387 699 317
fax: +420 387 318 431
e-mail: rpicjhk.cz
internet: www.jhk.cz

LEGRO PLUS, s. r. o.
Rooseweltova 37
381 01 Český Krumlov
telefon: +420 380 713 733
mobil: +420 777 044 852
e-mail: info@legroplus.cz
internet: www.legroplus.cz

zpět na začátek

Jihomoravský kraj

BEVE, spol. s r. o.
Havlíčkova 7
682 01 Vyškov
telefon: +420 517 347 332
fax: +420 517 347 332
e-mail: beve@beve.cz
internet: www.beve.cz

Regionální hospodářská komora Brno
Výstaviště 1
648 04 Brno
telefon: +420 532 194 919
e-mail: rhkbrno@rhkbrno.cz
internet: www.rhkbrno.cz

Okresní hospodářská komora Břeclav
Nám. T. G. Masaryka 10
690 02 Břeclav
telefon: +420 519 326 116
e-mail: ohk@breclav.net
internet: www.ohkbreclav.cz

PROFIT, spol. s r. o.
Zelenářská 28/19
669 01 Znojmo
telefon: +420 777 271 026
e-mail: rpic-zn@profitzn.cz
internet: www.profitzn.cz

zpět na začátek

Karlovarský kraj

Regionální hospodářská komora Poohří
U divadla 339
356 01 Sokolov
telefon: +420 352 638 484, 352 624 450
fax: 352 638 489
e-mail: info@rhkpoohri.cz
internet: www.rhkpoohri.cz

zpět na začátek

Královéhradecký kraj

EPIS spol. s r. o.
Karla IV. 502
500 02 Hradec Králové
telefon: +420 495 523 514
fax: +420 495 530 209
e-mail: infohk@epis-rpic.cz
internet: www.epis-rpic.cz

PROFIT REAL, a. s.
Holubova 978
547 01 Náchod
telefon: +420 491 420 046
fax: +420 491 422 012
e-mail: info@profitreal.cz
internet: www.profitreal.cz

zpět na začátek

Liberecký kraj

Regioinfo, spol. s r. o.
Jablonecká 8/31
460 01 Liberec 5
telefon: +420 482 710 625 – 6
fax: +420 482 710 626
e-mail: info@regioinfo.cz
internet: www.regio-info.eu

zpět na začátek

Moravskoslezský kraj

Institut Rozvoje Podnikání, s. r. o.
Michálkovická 1859/226
710 00 Ostrava
telefon: +420 596 229 000
fax: +420 596 229 009
e-mail: irp@irp.cz
internet: www.irp.cz

KAZUIST, spol. s r. o.
Husova 401
739 61 Třinec
telefon: +420 558 335 479; 558 339 728, 558 339 729
fax: +420 558 339 727
e-mail: kazuist@kazuist.cz
internet: www.kazuist.cz

RPIC – ViP s. r. o.
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava
telefon: +420 595 174 279
e-mail: rpic@rpic-vip.cz
internet: www.rpic-vip.cz

Sdružení Goodwill Frýdek – Místek
Prokopa Holého 400
738 01 Frýdek – Místek
telefon: 558 633 188
fax: 558 622 859
e-mail: rpic@vos-goodwill.cz

zpět na začátek

Olomoucký kraj

IRP – RPIC Jeseník, s. r. o.
Masarykovo nám. 159/14
790 01 Jeseník
telefon: +420 584 409 211
fax: +420 584 409 214
e-mail: rpic@jes.cz

RPIC – EKONOMSERVIS Přerov, s. r. o.
Blahoslavova 72/4
750 02 Přerov
telefon: +420 581 204 397 – 8
fax: +420 581 204 397
e-mail: rpic@ekonomservis.cz
internet: www.ekonomservis.cz

zpět na začátek

Pardubický kraj

RPIC Pce, s. r. o.
Nová 306
530 09 Pardubice
telefon: +420 466 415 687 – 9
fax: +420 466 415 690
e-mail: info@rpicpce.cz
internet: www.rpicpce.cz

zpět na začátek

Plzeňský kraj

Institut průmyslového managementu, spol. s r. o.
Univerzitní 22
320 00 Plzeň
telefon: +420 371 870 604; 377 638 423
fax: +420 377 638 402
e-mail: info@ipm-plzen.cz
internet: www.ipm-plzen.cz

Okresní hospodářská komora Klatovy
Nám. Míru 154
339 01 Klatovy
telefon: +420 376 313 251
fax: +420 376 313 259
e-mail: ohk@ohkklatovy.cz
internet: www.ohkklatovy.cz

ZAPAD s. r. o.
B. Němcové 94
347 01 Tachov
telefon: +420 374 724 295
fax: +420 374 724 294
e-mail: zapad@iol.cz

zpět na začátek

Středočeský kraj

APIS Nymburk, spol. s r. o.
Topolová 4008
288 02 Nymburk
telefon: +420 325 623 021
e-mail: rpic@apis-nb.cz
internet: www.apis-nb.cz

CERT Kladno, s. r. o.
Huťská 229
272 01 Kladno
telefon: +420 312 645 512
fax: +420 312 662 045
e-mail: cert@cert.cz
internet: www.cert.cz

FINVEST Příbram s. r. o.
Nám. T. G. Masaryka 1
P. O. Box 106, 261 01 Příbram
telefon: +420 318 628 777
fax: +420 318 629 884
e-mail: info@finvest.cz
internet: www.finvest.cz

SIGMIN, a. s.
Pražská 92
280 00 Kolín
telefon: +420 321 715 036
fax: +420 321 715 036
e-mail: info@sigmin.cz
internet: www.sigmin.cz

zpět na začátek

Ústecký kraj

Okresní hospodářská komora Děčín
Pohraniční 1
405 01 Děčín
telefon: +420 412 511 925
fax: +420 412 511 925
e-mail: urad@ohkdecin.cz
internet: www.ohkdecin.cz

Okresní hospodářská komora v Ústí nad Labem
Velká hradební 8
400 01 Ústí nad Labem
telefon: +420 475 272 360
fax: +420 475 272 360
e-mail: ohkul@mag-ul.cz
internet: www.ohk-ul.cz

REGIONCONSULT s. r. o.
Nerudova 19
430 01 Chomutov
telefon: +420 474 652 120; 474 651 937
fax: +420 474 652 120
e-mail: regionconsult@regionconsult.cz
internet: www.regionconsult.cz

RPIC Teplice s. r. o.
Krupská 12
415 01 Teplice
telefon: +420 417 531 482

zpět na začátek

Kraj Vysočina

Hospodářská komora Jihlava
Benešova 1256/13
586 01 Jihlava
telefon: +420 567 309 320
fax: +420 561 114 300
e-mail: podatelna@hkjihlava.cz
internet: www.hkjihlava.cz

IPI, v. o. s.
Strojírenská 34
591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: +420 566 651 011
fax: +420 566 626 557
e-mail: kancelar@ipi.cz
internet: www.ipi.cz

TEMPO – českomoravská auditorská s. r. o. – odštěpný závod Humpolec
Poděbradova 476
396 01 Humpolec
telefon: +420 565 533 506
fax: +420 565 533 506
e-mail: tempo@razdva.cz

kancelář Brno
telefon: +420 543 246 289
fax: +420 543 211 290

zpět na začátek

Zlínský kraj

JVM – RPIC, spol. s r. o.
Štefánikova 167
760 30 Zlín
telefon: +420 577 210 729
e-mail: rpiczlin@jvmrpic.cz
internet: www.jvmrpic.cz

KREDIT, v. o. s.
Sokolská 1268
757 01 Valašské Meziříčí
telefon: +420 571 757 071, 571 613 419 – 20
fax: +420 571 757 070
e-mail: kredit@kreditvm.cz
internet: www.kreditvm.cz

zpět na začátek

Podnikatelská a inovační centra (BIC – Business and Innovation Centre)

Inovacentrum ČVUT
Jugoslávských partyzánů 3
160 00 Praha 6
telefon: +420 222 368 651
email: asistentka@inovacentrum.cvut.cz
internet: www.inovacentrum.cvut.cz

BIC Technologické centrum AV ČR
Ve Struhách 27
160 00 Praha 6
telefon: +420 234 006 100
fax: +420 234 006 251
e-mail: tc@tc.cz
internet: www.tc.cz

BIC Brno, spol. s r. o.
Příkop 4
602 00 Brno
telefon: +420 545 176 130
e-mail: bicbrno@bicbrno.cz
internet: www.bicbrno.cz

BIC Ostrava, s. r. o.
Ruská 83/24
703 00 Ostrava
telefon: +420 597 317 381
e-mail: bicova@bicova.cz
internet: www.bicova.cz

BIC Plzeň, s. r. o.
Riegrova 1
301 00 Plzeň
telefon: +420 377 235 379
fax: +420 377 235 320
e-mail: bic@bic.cz
internet: www.bic.cz

zpět na začátek

Doporučujeme