Regionální seskupení v mezinárodním obchodě

Regionální seskupení vzniká na základě rozhodnutí dvou nebo více států spolupracovat v záležitostech tvorby hospodářské a obchodní politiky. Seskupení zpravidla vznikají mezi geograficky sousedními zeměmi anebo jsou založena na společných politických či ekonomických zájmech. Obecně rozeznáváme čtyři kategorie regionálních seskupení: zóna volného obchodu, celní unie, společný trh a regionální integrace. Předkládaný dokument obsahuje aktivní odkazy na nejvýznamnější regionální seskupení ve světě.Formy a důvody vzniku regionálních seskupení

Regionální seskupení vzniká na základě rozhodnutí dvou nebo více států spolupracovat v záležitostech tvorby hospodářské a obchodní politiky. Seskupení zpravidla vznikají mezi geograficky sousedními zeměmi anebo jsou založena na společných politických či ekonomických zájmech.

Seskupení mohou nabývat různých forem. Obecně rozeznáváme čtyři kategorie: zóna volného obchodu, celní unie, společný trh a regionální integrace.

  • Zóna volného obchodu vzniká, když státy odstraní všechny obchodní bariéry mezi sebou, čímž umožní volný vnitřní obchod v zóně.
  • Celní unie je zóna volného obchodu, která má navíc má společnou celní politiku vůči nečlenským zemím.
  • Společný trh je celní unie, v níž navíc funguje volný pohyb práce a kapitálu.
  • Regionální integrace je další krok. Členské země se snaží spojit své ekonomiky přijetím vzájemně kompatibilních politik.

Všechny tyto formy se souhrnně nazývají obchodní bloky. Cílem je odstranění bariér mezi zeměmi najednou, což přináší větší zisky než jednostranná akce. Přínosem jsou větší obchodní příležitosti, neboť každý člen získá přednostní vstup na trhy ostatních členů.

Vznik obchodních bloků souvisí se třemi faktory:

  • Generování růstu blahobytu: vznik obchodního bloku vytváří úspory z rozsahu pro dotčené země, zvyšuje efektivnost alokace zdrojů a vytváří obchod.
  • Spojení pro získání silnější vyjednávací pozice: regionální obchodní blok může usilovat o sjednocení a zvýraznění vyjednávací pozice států v dalších fórech.
  • Propagace spolupráce a možné integrace: vznik obchodního bloku může do regionu přinést větší integraci v oblasti diplomatických vztahů.

Motivace vzniku obchodních bloků zahrnuje důležité neekonomické faktory. To není překvapující, protože obchodní blok je aliance, která bude mít nevyhnutelně i politickou a bezpečnostní dynamiku. Navíc tyto faktory pracují oběma směry, neboť obchodní seskupení jsou pro státy životně důležitá a zakládají silné pouto ovlivňující politické a bezpečnostní úvahy. Obchod, politika a bezpečnost jsou od počátku úzce propojeny, což lze vypozorovat z faktu, že obchodní bloky vznikají spolu s politickými aliancemi.

Doporučujeme