Regionální seskupení v mezinárodním obchoděSpotřebitelé a regionální integrace

Dopad regionálních seskupení na zájmy spotřebitele se liší v jednotlivých seskupeních a v jejich různých aspektech. Důležitými otázkami při hodnocení dopadu regionální dohody z pohledu spotřebitele jsou:

  • Kdo řídí proces a proč? Která politická nebo ekonomická skupina bojuje za integraci a proč, protože to bude naznačovat obsah dohody.
  • Jaký druh integrace se navrhuje? Seskupení mohou mít podobu hlubší integrace s pokusy o regionální harmonizaci politik v oblasti ochrany spotřebitele a hospodářské soutěže. V závislosti na seskupení to může buď zdokonalit ochranu spotřebitele standardizováním zákonů anebo (což se nedávno stalo) vést k všeobecnému snížení důslednosti pravidel obchodu včetně těch, která chrání spotřebitele. Druhý případ je pochopitelně předmětem obav spotřebitelských organizací.
  • Jaké je rozdělení přínosů mezi spotřebitele a další zainteresované strany? Každá dohoda bude mít odlišný poměr průmyslového ekonomického vlivu a role spotřebitelů. Tuto oblast je třeba pečlivě zvážit, protože regionální seskupení jsou stejně jako národní nebo globální dohody náchylné k rozdělení nákladů na ochranu průmyslu mezi spotřebitele, kteří netvoří tak silnou a jednotnou sílu. Například v případě ochrany zemědělství v zemích OECD připadly všechny přínosy na farmáře a všechny náklady na spotřebitele v podobě vyšších cen.

Regionální seskupení a formování obchodních bloků může spotřebitelům nabídnout mnoho potenciálních přínosů v podobě většího výběru, konkurence a případně zdokonalení standardů v regionálním měřítku. Nicméně s sebou přinášejí i potenciální problémy. To platí zejména pro situace, kdy některé průmyslové skupiny „ukořistí“ části dohody (jako zemědělci v EU). To může značně znevýhodnit spotřebitele a jejich organizace si toho musejí být vědomy. Spotřebitelské organizace musejí vytvořit koordinované zastoupení při jednání o regionální integraci. Na národní úrovni musejí přímo ovlivňovat tento proces, aby zajistily, že případný výsledek je pro spotřebitele co nejpříznivější.