Registr plátců spotřebních daní

Seznam daňových subjektů evidovaných pod unikátními DIČ je v aktuální verzi dostupné na internetových stránkách Celní správy České republiky. Vyhledávací formulář i logika vyhledávání jsou intuitivní.Podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, přešla správa spotřebních daní od 1. 1. 2004 na Celní správu České republiky. Registr však samozřejmě obsahuje i záznamy daňových subjektů, které byly registrovány ke spotřebním daním podle zákona č.587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, spravovaných do 31. 12. 2003 finančními úřady.

K vyhledávání slouží jednoduché vstupní pole, do něhož zadáte daňové identifikační číslo (DIČ) jednotlivých plátců daně, kteří vás zajímají. DIČ slouží k jednoznačné identifikaci daňových subjektů v rámci celé republiky.

Vstup do vyhledávání v registru plátců spotřebních daní

Jak postupovat, pokud DIČ hledaného subjektu neznáte

Berte na vědomí, že struktura DIČ má určitou logiku.

První tři místa tvoří daňový kód, jež je tvořen třímístným číslem příslušného finančního úřadu. Ke změně kódu dochází při změně místní příslušnosti daňového subjektu.

Následuje kmenový kód, jež se obvykle nemění po celou dobu existence daňového subjektu.

Kmenový kód – znění pro fyzické osoby :

  • je číselně shodný s rodným číslem nebo
  • je tvořen vlastním číslem plátce (VČP) – jsou jednoznačná v ČR

Kmenový kód – znění pro právnické osoby :

  • je číselně shodný s IČO nebo
  • je tvořen vlastním číslem plátce (VČP)

To znamená, že ve vstupním poli pro zadání výběrových podmínek je možno uvést:

  • rodné číslo bez lomítka
  • IČO
  • vlastní číslo plátce

Ve vstupním poli pro zadání výběrových podmínek nelze zadávat žádné zástupné znaky.

U zahraničních osob podnikajících na území ČR je v adrese celostátního registru plátců spotřebních daní uvedena adresa místa podnikání v ČR.

V případě jakýchkoli nesrovnalostí kontaktujte prosím přímo Celní správu České republiky.

Doporučujeme