Salvador

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoSan Salvador
Počet obyvatel6,5 mil. (2021)
Jazykšpanělština
Náboženstvíkřesťanství
Státní zřízeníprezidentská republika
Hlava státuNayib Armando Bukele Ortez (6/2019)
Hlava vládyNayib Armando Bukele Ortez
Název měnyamerický dolar (USD)
Cestování
Časový posun-7h (v létě -8h)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecIng. Zdeněk Kubánek
Ekonomický úsekJUDr. Zuzana Stiborová, LLM.
Konzulární úsekMgr. Zdeňka Šubrová, PhDr.
CzechTradeMgr. Tereza Vítková
Czechinvest
Ekonomika 2021
Nominální HDP (mld. USD) 28,7
Hospodářský růst (%) 10,2
Inflace (%) 6,1
Nezaměstnanost (%) 9

Salvador je prezidentskou republikou, jejíž vláda je tvořena prezidentem a 16 ministry. Zákonodárným orgánem je volený jednokomorový parlament, který tvoří 84 členů. Aktuálním prezidentem Salvadoru je Nayib Bukele, který se dostal k moci v roce 2019 a postupně ovládl moc výkonnou, zákonodárnou i soudní. Jeho politická strana ve volbách do jednokomorového parlamentu v únoru 2021 drtivě zvítězila a zajistila Bukelemu ústavní většinu, kterou Bukele velmi často využívá. Navzdory svým autoritářským tendencím se však Bukele těší zdaleka největší oblíbenosti ze všech latinskoamerických vrcholných představitelů.
Salvador má relativně nízkou míru růstu HDP ve srovnání s ostatními rozvojovými zeměmi. Mimo jiné se potýká s vysokým zadlužením vlády – od r. 1990 se nepovedlo navrhnout ani jeden vyrovnaný rozpočet. Rostoucí veřejný dluh s koncem roku 2021 dosahoval skoro 90% HDP, přičemž Salvador má nejvyšší veřejný dluh ze všech zemí Střední Ameriky. Obchodní bilance je deficitní, což je zapříčiněno nutností vývozu produktů s nízkou přidanou hodnotou (zejm. káva, bavlna, kukuřice, cukrová třtina, oděvy a chemické výrobky) a naopak dovozem spotřebního zboží a technologií. Hlavním obchodním partnerem Salvadoru jsou Spojené státy, mezi další partnery patří středoameričtí sousedé, Mexiko a Čína. Vývoz ČR do Salvadoru se v roce 2021 po třech letech stagnace na polovičních hodnotách opět vzrostl do výše z roku 2017. Vyváží se především kovy, a výrobky z nich, dále pak železo a ocel, mechanické přístroje a nástroje či plasty a výrobky z nich.

Souhrnná teritoriální informace (STI) Salvador (343.75kB) Mapa globálních oborových příležitostí – Salvador (MZV) (239B)

1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Oficiální název státu: Salvadorská republika (República de El Salvador)  
Prezident: Nayib Armando Bukele Ortez (ve funkci od 1. 6. 2019) 

Podle Ústavy z roku 1983 je Salvador zemí s pluralitním politickým systémem. Prostřednictvím politických stran dochází k zastoupení obyvatelstva ve vládě. Výkonnou moc v Salvadoru zastává prezident republiky (je hlavou státu, i hlavou vlády), který je volen přímým hlasováním na funkční období pěti let. Prezident má kabinet ministrů, které jmenuje, a je také vrchním velitelem ozbrojených sil. Zákonodárná moc je reprezentována zákonodárným shromáždění Salvadoru (jednokomorové), které se skládá z 84 poslanců. Moc soudní je řízena Nejvyšším soudem, který se skládá z 15 soudců.   
Administrativně je státní území rozděleno na 14 departamentů a 262 autonomních obcí, v každém z departamentů má moc guvernér zvolený výkonnou mocí. Tito guvernéři plní správní úkoly, jejichž hlavní funkcí je sloužit jako spojovací článek mezi vládou a místními politickými orgány. Zároveň se starají o potřeby místních komunit ve spolupráci s Ředitelstvím civilní ochrany Ministerstva Vnitra (Protección Civil del Ministerio de Governación).

Složení vlády: 

 • Viceprezident republiky – Félix Augusto Antonio Ulloa Garay  
 • Ministr vnitra – Juan Carlos Bidegain Hananía
 • Ministr financí – Alejandro Zelaya
 • Ministr spravedlnosti a bezpečnosti – Héctor Gustavo Villatoro
 • Ministryně zahraničních věcí – Juana Alexandra Hill Tinoco 
 • Ministr obrany – René Francis Merino Monroy 
 • Ministryně hospodářství – María Luisa Hayem Breve 
 • Ministryně zdravotnictví – Francisco José Alabí Montoya
 • Ministr zemědělství – Enrique José Parada Rivas
 • Ministryně vzdělávání, vědy a technologií – José Mauricio Pineda Rodríguez
 • Ministr veřejných prací a dopravy – Edgar Romeo Rodríguez Herrera 
 • Ministr práce a sociálních věcí – Óscar Rolando Castro 
 • Ministr životního prostředí a přírodních zdrojů – Fernando Andrés López Larreynaga 
 • Ministryně cestovního ruchu – Morena Ileana Valdez Vigil 
 • Ministryně kultury – Mariemm Eunice Pleitez Quiñonez
 • Ministryně bydlení a městského rozvoje – Michelle Sol 
 • Ministryně místního rozvoje – María Ofelia Navarrete de Dubon

Politické tendence  
Prezident Nayib Bukele se dlouhodobě snaží maximalizovat a udržet svou moc v Salvadoru, dá se očekávat, že v těchto tendencích bude i nadále pokračovat. Nejpalčivějšími aktuálními tématy je vysoká zadluženost země a bezpečnost. Na konci března 2022 prezident Bukele vyhlásil výjimečný stav kvůli prudkému nárůstu vražd a vyhlásil válku gangům působícím na území Salvadoru, přičemž v následujících týdnech zatkl desítky tisíc údajných členů gangů. Další měsíce roku 2022 budou v Salvadoru věnovány hledání řešení vysoké zadluženosti země, neboť začátkem roku 2023 má být splacena jistina dluhopisu ve výši 800 mil. USD. Vláda Salvadoru již řadu měsíců jedná s Mezinárodním měnovým fondem (MMF) o půjčce ve výši 1,3 mld USD, MMF však odmítá finance poskytnout dokud bude Bitcoin zákonným platidlem Salvadoru.

1.2. Zahraniční politika země

Ačkoliv je USA hlavním politickým i obchodním partnerem Salvadoru, s ohledem na autoritářské tendence prezidenta Bukeleho se vztahy mezi oběma zeměmi v uplynulém roce poměrně ochladily.  Bukelemu se sice povedlo navázat přátelské vztahy s bývalým prezidentem Donaldem Trumpem především díky souhlasu s přijetím žadatelů o azyl vrácených z hranic USA, nicméně s novým prezidentem Joe Bidenem se kultivování vztahů příliš nedaří. Bidenova administrativa je stále kritičtější k politikám prezidenta Bukele, zejména po výměně soudců a generálního prokurátora a následnému rozhodnutí Nejvyššího soudu o možném znovuzvolení prezidenta. Vzájemným vztahům také nepomáhá rozhodnutí Bukeleho neodsoudit ruskou invazi na Ukrajinu. USA je domovem 1,7 milionu Salvadorců, jejichž remitence se významně podílejí na rozvoji salvadorské ekonomiky.
S ohledem na zvětšující se rozpory mezi Bukelem a USA postupně dochází k prohlubování vztahů mezi Salvadorem a Čínou. Čína se dlouhodobě snaží uplatňovat svůj vliv ve střední Americe a pomalu se jí to v některých oblastech daří. Salvador v roce 2019 navázal diplomatické styky s Čínou (do té doby udržoval diplomatické styky s Tchaj-wanem), přičemž v roce 2021 ke zlepšení vzájemných vztahů přispěly především čínské dodávky vakcín či významné investice do infrastruktury.

1.3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel a hustota zalidnění: 
V Salvadoru žije podle posledních odhadů 6,5 mil. obyvatel (2021), hustota osídlení činí 309 ob./km2 (2021), což je nejvíce v celé Latinské Americe. Přibližně 2,8 mil. obyvatel je ekonomicky činných a přibližně 72 % z celkového počtu populace žije ve městech (2019).

Demografické složení: 
Největší skupinu obyvatelstva tvoří mesticové (86,3 %), následují běloši (12,7 %), indiáni (1 %).   

Úřední jazyk: 
Oficiálním jazykem Salvadoru je španělština. Některé místní komunity stále mluví svými domorodými jazyky. Mezi domorodé jazyky v Salvadoru lze řadit Náhuatl, jazyk Pipil, dále Q´eqchi a Cacaopera. Řada místního obyvatelstva se domluví anglicky, angličtina je na školách vyučována již přes 50 let díky migrantům z Velké Británie. Druhým nejrozšířenějším jazykem na školách je francouzština.  

Náboženství: 
V zemi vyznává většina obyvatel náboženství římsko-katolické (56,6 %), protestantské – evangelíci (27,9 %), dále je zastoupeno náboženství indiánských skupin obyvatel a také svědci Jehovovi a Mormoni.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Salvador je malá dolarová ekonomika závislá na investicích, obchodu a přílivu remitencí z USA, což ji činí zranitelnou vůči vnějším ekonomickým vlivům. V roce 2021 došlo k prudkému hospodářskému oživení, kdy HDP země vzrostl o 10,2 % a produkce se vrátila na úroveň před pandemií. Velkému růstu napomohlo především uvolnění přísných protipandemických opatření patřících k nejdrastičtějším v regionu a rekordní remitence tvořící až 25 % HDP Salvadoru. Hlavním rizikem pro ekonomiku i nadále zůstávají neudržitelné veřejné finance a rychle rostoucí poměr veřejného dluhu k HDP, který se blíží hranici 100 %. Hospodářský růst se v dalších letech očekává jen velmi mírný. Země se také potýká s poměrně vysokou inflací, která v roce 2021 činila 6 % a v roce 2022 se očekává podobná výše. Salvadorská vláda v reakci snížila importní cla a daň na pohonné hmoty, nicméně tato opatření pravděpodobně nebudou dostatečná. V roce 2021 činila nezaměstnanost v Salvadoru 9 %.
Salvador v září 2021 jako první země na světě prohlásil kryptoměnu Bitcoin za zákonné platidlo. Bukele přijetí digitální měny propagoval jako způsob, jak zapojit více Salvadorců (z nichž asi 70 % nemá bankovní účet) do formální ekonomiky. Používání kryptoměny má podle něj zrychlit a zlevnit zasílání peněz ze zahraničí, a tím i zvýšit objem peněz přicházejících ze zahraničí. Na přijetí Bitcoinu za zákonné platidlo však negativně reagovaly finanční trhy a mezinárodní finanční instituce, které jsou vůči jeho používání skeptické s ohledem na jeho velkou volatilitu. Nutno podotknout, že od přijetí Bitcoinu za zákonné platidlo se hodnota Bitcoinu snížila o 45 %. 
Vzhledem ke špatnému stavu veřejných financí Salvadoru vláda jedná s MMF ohledně půjčky 1,3 miliardu dolarů. Rostoucí politické napětí mezi Salvadorem a USA, obavy z eroze demokratických institucí či přijetí Bitcoinu jako zákonného platidla však nenahrávají schválení dohody v brzké době. Nutno podotknout, že Salvador tuto půjčku s ohledem na aktuální stav veřejných financí velmi potřebuje. 
Salvadorská ekonomika se spoléhá na vývoz kávy, cukru, textilu a oděvů, zlata, etanolu, chemikálií a elektřiny, kvůli nízké kvalitě vzdělávání není možné spoléhat na průmysl s vyšší přidanou hodnotou. V dovozu do Salvadoru pak převládají paliva (ropa, zemní plyn), stroje a přepravní zařízení (především letadla a vrtulníky), textilie. Hlavním obchodním partnerem Salvadoru jsou Spojené státy, mezi další partnery patří středoameričtí sousedé, Mexiko a Čína.

Ukazatel 20192020202120222023
Růst HDP (%) 2,4-8,110,20,81
HDP/obyv. (USD/PPP) 9 168,908 413,609 621,009 880,0010 280,0
Inflace (%) 0,0-0,16,16,61,1
Nezaměstnanost (%) 6,41297,57,3
Export zboží (mld. USD) 5,94,96,46,97,1
Import zboží (mld. USD) 1210,314,415,115,3
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -6,1-5,2-7,7-8-8
Průmyslová produkce (% změna) 3,4-5721,8
Populace (mil.) 6,56,56,56,66,6
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 05.VII05.VII05.VIIN/AN/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2021
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -7
Veřejný dluh (% HDP) 88,1
Bilance běžného účtu (mld. USD) -1
Daně 2022
PO 25-30 %
FO0-30 %
DPH 13 %

Salvador se dlouhodobě potýká s vysokým zadlužením, od roku 1990 se totiž vládám nepovedlo navrhnout ani jednou sestavit vyrovnaný rozpočet. Salvador je tak nejvíce zadluženou zemí Střední Ameriky, jeho dluh činí okolo 90 %, přičemž se v blízké době nedá očekávat zlepšení této situace. V roce 2021 došlo ke snížení fiskálního deficitu na 5,6 % HDP díky silnému hospodářskému oživení po poklesu HDP v předchozím roce, nicméně v roce 2022 se očekává opět jeho zvýšení na 7 % HDP.
Na začátku roku 2023 má být splacena jistina dluhopisu ve výši 800 mil. USD, přičemž vzhledem k aktuálnímu rozpočtové situaci v Salvadoru existuje riziko, že země bude schopna závazku dostát. Vzhledem ke slabému stavu veřejných financí vláda jednala o poskytnutí 1,3 mld. USD s Mezinárodním měnovým fondem (MMF), který však požaduje, aby byl Bitcoinu odebrán status zákonného platidla. Tento krok Bukeleho vláda odmítá, a proto dále hledá jiné možnosti řešení. Jako alternativu k mnohostranným půjčkám vláda oznámila plány na historicky první emisi dluhopisů krytých Bitcoiny v celkové výši 1 miliardy USD, avšak emise (plánovaná na březen 2022) byla zatím odložena. S ohledem na momentální hodnotu Bitcoinu je otázka, zda k této emisi dojde, a pokud ano, tak zda bude emise úspěšná.

2.3. Bankovní systém

Salvadorský bankovní a finanční sektor prodělal změny po reformách v letech 1990–1991. Reformy dosud státem ovládaný bankovní sektor liberalizovaly, umožnily vstup zahraničních subjektů, udělily větší pravomoc Centrální bance a vytvořily autonomní orgán bankovního dohledu. Ve stejné době byl rovněž liberalizován kapitálový trh a operace s devizovými prostředky. 
V současné době je naprostá většina bank kontrolována soukromými subjekty, ať už domácími nebo zahraničními. Legální rámec finančních a bankovních operací tvoří Zákon o bankách a finančních institucích (Ley de Bancos y Financieras), Zákon o Centrální rezervní bance (Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador), oba z roku 1991, a dále Zákon o Superintendenci finančního systému (Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero) z roku 1990. Vytváření ekonomické politiky, která ovlivňuje bankovní sektor, spadá do kompetence Centrální rezervní banky (Banco Central de Reserva de El Salvador). Superintendence bankovního systému (Superintendencia del Sistema Financiero) pak dohlíží na splnění podmínek při zakládání, registraci a operacích finančních institucí.  
V bankovním systému působí 9 soukromých bank a 2 státní banky.  

Banky a finanční instituce v Salvadoru: 
Hlavními komerčními bankami jsou Banco Agrícola a Banco Cuscatlan, které jsou první a třetí nejvýznamnějšími bankami v rámci regionu Střední Ameriky. Tyto banky společně s Banco Salvadoreňo a Banco de Comercio pokrývají cca 80 % všech bankovních služeb. Mezi důležité zahraniční banky patří Citibank a First Commercial Bank of Taiwan. Ze zákona je nutno všechny bankovní operace provádět v USD – ekonomika je plně dolarizována. Všechny komerční banky poskytují standardní bankovní služby.

2.4. Daňový systém

Salvadorský daňový systém tvoří daň z příjmu, daň z přidané hodnoty, převodní daň, daň z nemovitostí a soubor municipálních daní. Systém je relativně přehledný a stabilní.

Daň z příjmu FO a PO
Dani z příjmu podléhají příjmy všech fyzických a právnických osob v zemi, pokud pocházejí z domácích zdrojů. Dani nepodléhají příjmy ze zahraničí. Daňové zatížení fyzických osob se liší dle výše ročního příjmu či zisku a pohybuje se od 0 % do 30 %, od zdanění jsou osvobozeny osoby s ročním příjmem nižším 4064 USD. Standardní sazba daně z příjmu právnických osob je 30%, neexistuje žádná přirážka ani žádná alternativní minimální daň. Na právnické osoby s příjmy menšími 150 000 USD se aplikuje snížená sazba daně ve výši 25 %.   

Daň z přidané hodnoty
Dani z přidané hodnoty (Impuesto de Ventas) ve výši 13 % podléhá veškeré zboží a služby s výjimkou základních potravin (rýže, zelenina) a léků.  Více informací je možno nalézt na Deloittetax guides and highlights.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

Salvador je 121. obchodním partnerem EU. Od roku 2019 se export ze zemí EU do Salvadoru postupně snižuje, zatímco import zůstává v posledních deseti letech na podobných hodnotách.  Saldo obchodní bilance je dlouhodobě výrazně kladně. Nejvíce se do Salvadoru exportují stroje a dopravní prostředky (31,1 %) a chemické výrobky (21,4 %), v menší míře také potraviny a kovové výrobky. Co se týče importu, nejvyšší dovoz do EU je u zemědělských produktů (57,6 %), konkrétně ryby, a další potraviny a živá zvířata.


20172018201920202021
Export z EU (mil. EUR) 456732802592542
Import do EU (mil. EUR) 233201186166198
Saldo s EU (mil. EUR) 223531617426343

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Poté, co vývoz do Salvadoru v posledních třech letech stagnoval na nízkých číslech, v roce 2021 opět vzrostl (oproti roku 2020 se dokonce zdvojnásobil a vrátil se na hodnoty z roku 2016). Dovoz pak byl v roce 2021 obdobně stejně nízký jako v předchozích letech. Struktura obchodní výměny v průběhu let přetrvává: z ČR se nejvíce vyváží tantal, wolfram a šicí stroje, do ČR se naopak dováží textil, třtinový cukr, rum a káva.


20172018201920202021
Export z ČR (mld. CZK) 0,10,50,30,5N/A
Import do ČR (mld. CZK) 1,40,10,20,1N/A
Saldo s ČR (mld. CZK) 1,3-0,4-0,1-0,4N/A

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

Hlavním obchodním partnerem Salvadoru jsou Spojené státy, mezi další partnery patří středoameričtí sousedé, Mexiko a Čína.


20172018201920202021
Export ze zemí mimo EU (mil. EUR) N/AN/AN/AN/AN/A
Import do zemí mimo EU (mil. EUR) N/AN/AN/AN/AN/A
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) N/AN/AN/AN/AN/A

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Salvador je již několik let za sebou zemí s nejnižšími přímými zahraničními investicemi v rámci regionu Střední Ameriky. Za první tři čtvrtletí roku 2021 se v Salvadoru uskutečnily přímé investice v hodnotě 408,5 mil. USD, což bylo dokonce méně než v Hondurasu či Nikaragui. Hlavními důvody nízkých přímých zahraničních investic v zemi je především politická situace, nedostatečná právní jistota a zhoršení institucionálního stavu země. Salvadorská vláda navíc nemá konkrétní propracované investiční plány a není jasné, jaký typ investic by chtěla přilákat. Ačkoliv se vláda snaží profilovat v oblasti kryptoměn, plány většinou nejsou dostatečně realistické. Většina přímých investic pocházela v roce 2021 z Panamy (37 %), USA (20 %), Španělsko (14 %).

O přímých zahraničních investicích ČR v Salvadoru nejsou informace.

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

V roce 1993 byla podepsána Rámcová dohoda o spolupráci mezi EU a zeměmi Střední Ameriky, v roce 2003 pak nová Dohoda o politickém dialogu a spolupráci. V roce 2004, během schůzky na nejvyšší úrovni, bylo rozhodnuto, že novým rámcovým dokumentem pro regionální kooperaci bude Asociační dohoda. Vlastní dohoda o přidružení byla podepsána 29. června 2012 v průběhu Středoamerického summitu v Tegucigalpě (Honduras). Dohodu tvoří tři základní pilíře: politika, kooperace a volný obchod, přičemž se Salvadorem se předběžně provádí obchodní část Asociační dohody od 1. října 2013. Vstupem dohody v platnost zrušila EU 99 % celních položek týkajících se průmyslových výrobků a rybolovu. Naopak Střední Amerika se zavázala, že pro všechny průmyslové výrobky a rybolov poskytne bezcelní přístup do roku 2025.

Smlouvy s ČR

Vzájemné vztahy mezi ČR a Salvadorem se řídí sérií smluv, mezi něž patří zejména: 

 • Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro všechny druhy pasů (podepsána dne 23. 4. 2004); od 1. 8. 2004 je v platnosti jednostranné zrušení vízové povinnosti pro občany ČR (pobyt max 3 měsíce).  
 • Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. (podepsána v květnu 2009 v Praze). 
 • Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic (podepsána 29. 11. 1999, v platnost 28. 3. 2001).

3.4. Rozvojová spolupráce

Salvador jakožto rozvojová země je v souvislosti s přírodními katastrofami (zemětřesení, záplavy) častým žadatelem a příjemcem humanitární i čistým příjemcem rozvojové pomoci. Kontakty ČR a Salvadoru v rámci humanitární pomoci a rozvojové spolupráce jsou poměrně bohaté. Od roku 1998 ČR přispěla celkově 9,5 mil. Kč na zmírnění škod hurikánů Mitch a Stan, a ničivého zemětřesení v roce 2001. Dále od roku 2011 ČR financovala hned několik Malých lokálních projektů, poslední realizované projekty se uskutečnily v roce 2020 v oblasti Chalatenango a Ciudad Delgado. 
EU se v rámci bilaterální a multilaterální spolupráce výrazně podílí na finanční podpoře regionu. V rámci bilaterálního programu obdržel Salvador od EU v letech 2014-2020 podporu ve výši 149 mil. EUR. V roce 2021 byl v EU schválen nový integrační nástroj rozvojové spolupráce NDICI-GE (nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci EU). Předběžná částka přidělená Salvadoru v rámci tohoto nástroje byla stanovena ve výši 59 mil. EUR, přičemž tematické priority v rámci Víceletého indikativního programu (MIP) byly na období 2021-2027 pro Salvador stanoveny takto:

 • Digitální transformace (zaměření na oblasti veřejného sektoru a správního řízení, informačních a komunikačních technologií, odborného vzdělávání): 37,3%
 • Zelená transformace (obnovitelné zdroje energie, udržitelná a chytrá mobilita): 33,9 %
 • Správa věcí veřejných a lidský rozvoj (transparentnost, volební asistence, rozvoj lidských zdrojů): 16,9%.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

Salvador není do MOP zahrnut.

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Ačkoliv se obchodní etika stále více blíží standardům platným v Evropě a USA, mohou se čeští podnikatelé setkat s řadou zvláštností, které vyplývají z odlišných kulturně-sociálních podmínek a obchodních zvyklostí.

4.2. Oslovení

Prvotní kontakt je v Salvadoru poměrně formální, jak písemná komunikace, tak osobní setkání je doprovázeno velkou řadou zdvořilostí. Oslovení začíná zkratkou pro pan/paní (Sr./Sra.), následuje první nebo obě příjmení. Salvadorci, jako celá řada dalších hispanofonních národů, totiž mají ze zákona dvě příjmení – jedno po otci, druhé po matce (např. Carlos Fuentes Macías). Často se ale v oslovení používá jen jedno, v drtivé většině to první za křestním jménem (Sr. Fuentes). Prvotní oslovení je vždy ve formě vykání. V navazujících jednáních a korespondenci se již často používá jen křestní jméno a na české poměry se také dříve přechází k tykání. V určitých profesích je možné se setkat s častějším použitím akademických titulů – lékařství (Dr.), technické profese (Arq., Ing.), advokacie (Abg.), učitelství (Prof.) apod. Kvůli obavám o osobní bezpečnost je v celé Střední Americe těžké dostat se ke kontaktním údajům zaměstnanců i vedoucím pracovníkům soukromých firem a často i státních institucí. Často je třeba několik telefonátů, e-mailů či dokonce osobních schůzek, aby bylo možné zjistit kontaktní údaje požadované osoby.

4.3. Obchodní schůzka

O schůzku je dobré žádat alespoň s několikadenním předstihem, nicméně potvrzení často přichází až těsně před datem jednání. Prvotní kontakt je dobré učinit písemně – dle povahy záležitosti dopisem či e-mailem, nutností ale bývá následné potvrzení schůzky telefonicky. Komunikace se často vede pomocí rozšířené aplikace WhatsApp.  

K jednáním dochází standardně v kanceláři firmy, po lepším seznámení lze počítat s pozváním na oběd. Nabídka na úhradu útraty bude ceněna, ale vzhledem k tomu, že česká firma je v pozici hosta, většina Salvadorců bude trvat na uhrazení jimi. Dárky jsou vítány, ale ne očekávány. Předání vizitek je standardní součástí seznámení.    

Načasování jednání První schůzky se většinou sjednávají na 9:30, výjimkou nejsou ani jednání ve večerních hodinách. Přes rozšířenou představu o časové flexibilitě je dobré na předem domluvenou schůzku přijít včas, v pracovním styku jsou Salvadorci překvapivě dochvilní. Zejména v hlavním městě je třeba počítat s nevypočitatelnou dopravní situací a často se toleruje pozdější příchod o 10 až 15 min. Není neobvyklé, že schůzky mohou být na poslední chvíli odloženy. Snažte se v tom případě nevypadat podrážděně a vyjděte vstříc salvadorské straně.

Co českého obchodníka při jednání nejvíce překvapí?
Ačkoliv se obchodní etika stále více blíží standardům platným v Evropě a USA, mohou se čeští podnikatelé setkat s řadou zvláštností, které vyplývají z odlišných kulturně-sociálních podmínek a obchodních zvyklostí. Z těch nejmarkantnějších to jsou:
1. důležitost osobních kontaktů – sebelepší produkt v Salvadoru neprodáte bez partnera, který se dobře orientuje a má vazby v oboru;
2. osobní zóna – Salvadorci jsou velmi kontaktní, objetí je standardní součástí pozdravu;
3. úvodní zdvořilosti – Salvador je i mezi jinými zeměmi Latinské Ameriky známé svou košatou zdvořilostní konverzací, která předchází vlastnímu tématu jednání, přímočarost může být považována za hrubost;
4. rodina jako téma obchodního jednání – rodina je v Salvadoru velmi důležitý společenský fenomén a často se stává tématem „small talk“ během jednání;
5. vyhýbavost v jednání – zdvořilá forma komunikace nutí Salvadorce vyhýbat se přímému odmítnutí či kritice (možná je často použito ve smyslu ne);
6. hierarchie – v Salvadoru se poměrně striktně dodržuje, úroveň přijetí odpovídá úrovni návštěvy;
7. korupce – korupce je bohužel stále přítomný nešvar zejména státního sektoru.

Jací jsou salvadorští obchodníci?
Příprava pro vstup na zdejší trh by proto měla být důkladná a promyšlená. Často používaný, a téměř nevyhnutelný, model vstupu na trh je v první fázi ve spolupráci s agentem/distributorem nebo partnerskou společností (např. na základě smlouvy o zastupování nebo joint-venture), a v druhé fázi, pokud se spolupráce rozvine, založení salvadorské právnické osoby.

Je vyjednávání s místními obchodníky jiné, ztěžují ho kulturní/náboženské/etnické odlišnosti?
Jistě je třeba počítat s pozvolnějším rozvojem obchodního jednání, ať už při osobním jednání, ale i poté při realizaci obchodního případu. Salvador je sice převážně katolický, ale v obchodním světě se s náboženskými projevy/odlišnostmi nesetkáte. Mimoto je stále možné pozorovat nižší zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, jakož i časté sociální a etnické rozdělení v rámci profesí.

Jak nakládají salvadorští obchodníci s časem v rámci obchodního jednání?
V Salvadoru může být i díky výše popsaným zdvořilostním částem rozhovoru obchodní jednání zdlouhavé. Zdvořilostní témata pomáhají Salvadorcům partnera poznat a navázat s ním důležitý osobní vztah, je tedy dobré být při jednání trpělivý. Nicméně pokud je partner předem připraven, že český protějšek má z objektivních důvodů na jednání jen určitý čas, je možné jednání zvládnout i v kratším čase.  

Jak nakládají salvadorští obchodníci s emocemi v rámci obchodního jednání?
Salvadorci jsou většinou vřelí, otevření lidé. V obchodním jednání se ale vystupováním příliš neliší od evropských obchodníků.  

Existují nějaké teritoriální rozdíly v obchodních jednáních uvnitř země (sever x jih, provincie)?
Rozdíly v obchodním jednání mezi městem a provincií jsou podobné jako v jiných zemích. V regionu lze očekávat menší zkušenost se zahraničním obchodem, nižší znalost angličtiny, zato ale větší „latinskoameričtější“ (uvolněnější) osobní přístup.  V Salvadoru je třeba také počítat se silnějšími interpersonálními vazbami vlivných lidí, s pozitivy i negativy, která to může pro českou firmu mít.  

Je vhodné resp. obvyklé nabízet při obchodních jednáních alkohol?
Vztah k alkoholu v rámci obchodních vztahů je velmi podobný jako v ČR, na obchodní jednání nepatří, nicméně na navazující společenské aktivity (večeře, recepce) v přiměřené míře již ano.  

Jak se obléci na pracovní jednání?
Pro obchodní jednání se počítá s formálním oblečením, vhodný je oblek s kravatou, resp. kostým. Určitá okázalost a kvalita v oblékání může být hodnocena jako dobrá bonita partnera.

4.4. Komunikace

Je důležité vzít si s sebou tlumočníka?
Oficiálním jazykem Salvadoru je španělština, která je v obchodních jednáních upřednostňována, přestože řada obchodních partnerů ovládá i angličtinu. Drobné chyby jsou tolerantně přehlíženy a oceňuje se snaha učit se španělsky. Při jednáních na vyšší úrovni je však doporučeno využít služeb tlumočníka, kterého může doporučit i Velvyslanectví ČR v Mexiku. Španělština je oceňována i v případě vizitek a obchodních materiálů.  

Jak je to s jazykovou vybaveností?
Část vyššího managementu (soukromého i státního sektoru) ovládá alespoň na konverzační úrovni angličtinu, na nižší úrovni je angličtina jen základní nebo vůbec. Je proto třeba být připraven na to, že partner upřednostní jednání ve španělštině s tlumočením.

Existují nějaká komunikační tabu?

Salvadorský protějšek jistě nechceme dostat do nepříjemné situace, standardní poučka o vyhnutí se tématům jako politika, komentování bezpečnostní situace, náboženství či osobní finanční situace proto platí i v Salvadoru.

Jak nejlépe komunikovat (osobně, e-mail, telefon atd.)?
Tak jako v případě jiných vzdálených teritorií zemí, není ani Salvador zemí, ve které by se dalo očekávat navázání obchodních kontaktů či realizace obchodních případů pouhým zasláním nabídky a firemní prezentace vytipovaným firmám z oboru. V případě zájmu o salvadorský trh je nutno počítat s určitou počáteční investicí, dlouhodobým úsilím a nutností být často na trhu fyzicky přítomen.  Prvotní kontakt je dobré učinit písemně – dle povahy záležitosti dopisem či e-mailem, nutností ale bývá následné potvrzení přijetí dopisu telefonicky. Osobní jednání je pro navázání prvního kontaktu takřka nevyhnutelné. Další komunikace se často vede pomocí e-mailu a rozšířené aplikace WhatsApp, a to i v rámci státní správy.

4.5. Doporučení

Doporučení, respektive překážky a rizika, se kterými je třeba při vstupu českých firem a podniků na Salvadorský trh počítat jsou následovná a dají zjednodušeně shrnout do tří bodů: 

 • Náklady na zahraniční zastoupení, bez něhož se nelze dlouhodobě v teritoriu uplatnit, nebo alespoň častá osobní přítomnost na trhu, a riziko návratnosti těchto nákladů. 
 • Rizika spojená s účastí ve veřejných tendrech, jež často nesou známky netransparentnosti a korupčního jednání. 
 • Nároky na vyšší konkurenceschopnost českého zboží vzhledem k nízké ceně místní pracovní síly a vysokých nákladů na dopravu.

4.6. Státní svátky

1. leden – Nový rok 
březen – duben – velikonoční týden (před českým Pondělím velikonočním) – čtvrtek a pátek jsou státní svátky, sobota a neděle závisí na regionu 
1. květen – Svátek práce 
10. května – Den Matek 
17. června – Den Otců 
6. srpna – Srpnové slavnosti/ Oslavy San Salvadoru* 
15. září – Den nezávislosti 
2. listopad – Den všech svatých  25. prosinec -Boží hod   

* Pokud jde o srpnové prázdniny: Veřejný sektor a studenti mají týden volna, v případě soukromého sektoru zaměstnanci: dne 3., 4., 5. a 6. srpna budou prázdniny pouze pro hlavní město San Salvador, pro zbytek země bude svátek pouze 6. srpna.

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Vstup na salvadorský trh by měl být podložen, tak jako v případě jiných vzdálených teritorií, podrobnou studií. Příprava pro vstup na zdejší trh by proto měla být důkladná a promyšlená. Nejefektivnější formou distribuce užívanou v zemi většinou zahraničních firem je prodej prostřednictvím místních obchodních zástupců. V rovině prodeje prostřednictvím místního zástupce v zásadě existují dvě varianty, prodej prostřednictvím dealera specializovaného na určitou komoditu. Tak jako v řadě jiných zemí nelze očekávat navázání obchodních kontaktů či realizace obchodních případů pouhým zasláním nabídky a firemní prezentace vytipovaným firmám z oboru. V případě zájmu o salvadorský trh je nutno počítat s určitou počáteční investicí, dlouhodobým úsilím a nutností být často na trhu fyzicky přítomen. 
Mezi nejvhodnější způsoby navázání prvních kontaktů s místními partnery patří mezinárodní veletrhy, nebo skrze hospodářské komory či za pomoci CzechTrade. To umožňuje nejen získání základních informací o trhu a případné konkurenci, ale i velmi přínosný kontakt s místní podnikatelskou mentalitou a zvyklostmi.  Vzhledem k tomu, že náklady českých firem na vstup na salvadorský trh nejsou zanedbatelné, mají firmy možnost využít řady nástrojů poskytovaných státními orgány v rámci podpory ekonomické diplomacie při organizaci společných českých oficiálních účastí na oborových mezinárodních veletrzích apod. 
Čeští podnikatelé se mohou obrátit na ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Mexiku či zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Mexiku, pod které Salvador spadá. Rovněž je možné požádat o asistenci přímo v místě Honorární konzulát ČR v Salvadoru. 

Dovozní podmínky: 
Dovoz zboží a služeb do Salvadoru nepodléhá žádným významnějším omezením. Pro většinu dováženého zboží není zapotřebí dovozní licence a zboží musí pouze splňovat platné salvadorské normy. Na vybrané okruhy zboží, jako např. na chemické, farmaceutické a potravinářské produkty, jsou nicméně uplatňována zpřísněná dovozní pravidla. Zakázán je dovoz drog a barbiturátů a střelných zbraní velkého kalibru.  Přísným omezením a povolením podléhá dovoz následujících položek:  publikace a filmy obscénního charakteru, hrací automaty, cigaretový papír, stroje na výrobu mincí,  bankovky, sazenice a semena kávovníku.  Fytosanitárním předpisům musí vyhovovat dovážené zem. a potr. produkty. 

Dovozní dokumenty: 
Pro většinu zboží jsou vyžadovány pouze běžné dokumenty (bill of lading, airway bill, komerční faktura). Pro dovoz některých zemědělských a potravinářských produktů (např. čerstvé potraviny a živá zvířata) a zbraní je vyžadována importní licence, kterou vydává ministerstvo zemědělství, respektive obrany. Veškeré zboží, prodávané v Salvadoru, musí nést viditelné označení ceny, váhy či objemu, složení a u farmaceutických produktů popis zdravotních rizik.   

Celní systém: 
Salvador je členem Středoamerického společného trhu. Základem salvadorského celního sazebníku je tzv. Středoamerický celní systém a společný středoamerický celní sazebník (SAC). Na více než 90 % všech dovozních položek jsou společná cla. Maximální celní sazby uplatňované Salvadorem na zboží pocházející ze zemí mimo integraci jsou 10 % na polotovary a maximálně 15 % na hotové výrobky. Existuje nicméně okruh zboží, na které jsou aplikována cla vyšší (15–40 %), jde především o některé zemědělské produkty, automobily, alkoholické nápoje a textilní výrobky.  Dne 20. 8. 2018 vstoupil Salvador do Bezcelní zóny mezi Guatemalou a Hondurasem, která podle oficiálních vyjádření představitelů států za pouhý rok existence zvýšila obchod mezi dosavadními dvěma členy o 9 %, dále umožňuje bezcelní tranzit až 80 % vzájemného obchodu a zlevňuje až o 20 % logistické náklady. Pokud by se zóna rozrostla o všechny státy Střední Ameriky, disponovala by potenciálem 47 milionů lidí a kombinovaným HDP 250 mld. USD. Jde o příležitost jak pro české exportéry, kteří by mohli těžit z bezcelního obchodu s členskými zeměmi zóny, tak pro importéry hledající levnou pracovní sílu a bezcelní přístup na trhy S. a J. Ameriky, EU a Jižní Koreje. 

Kontrola vývozu: 
Platný vývozní režim umožňuje vývoz do jakékoliv země světa s výjimkou zemí, na něž OSN uvalila obchodní sankce. Všichni exportéři musí být zaregistrováni u tzv. Centro de Trámites de Exportación při Centrální bance, vývozci zemědělských produktů navíc pak u specializovaných institucí (např. Consejo Salvadoreňo del Cafe pro kávu, Centro de Desarrollo Pesquero pro mořské produkty, Dirección de Defensa Agropecuaria pro živá zvířata). Regulován je pouze export vzácných živočišných a rostlinných druhů a archeologických předmětů. Při exportu jsou vyžadovány následující dokumenty: 

 • doklad o zápisu do registru exportérů (tzv. exportní licence) 
 • komerční faktura a ve zvláštních případech pak i povolení min. financí a práce (pro průmyslové stroje a zařízení) či min. zemědělství. 

Domácí trh je chráněn v podstatě pouze celními sazbami. Salvador v posledních letech významně pokročil v odstraňování netarifních obchodních překážek.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Prvním krokem ke zřízení kanceláře či reprezentace v Salvadoru by mělo být navázání spolupráce se zkušeným místním advokátem. Nezbytné je dále získání povolení k činnosti od Dozorčího úřadu pro podniky a obchodní společnosti (Superintendencia de Empresas y Sociedades Mercantiles) na Ministerstvu hospodářství. 
Minimální kapitál vyžadovaný pro založení společnosti je cca 25 tis. USD. Dále je třeba zaregistrovat společnost na Ministerstvu financí pro daňové účely (Dirección General de Impuestos Internos). Následuje zaregistrování společnosti v Obchodním rejstříku (Registro del Comercio) prostřednictvím notáře, kde lze rovněž zaregistrovat průmyslové patenty a ochranné známky. Za tímto účelem je vyžadováno předložení plné moci pro reprezentanta firmy, výpisu z Obchodního rejstříku příslušného státu (ověřeného příslušným salvadorským velvyslanectvím či konzulátem), jména a osobních údajů administrátora, formy a účelu podnikání, adresy sídla společnosti. Firma musí dále prokázat, že disponuje dostatečnými prostředky na uhrazení registračních poplatků. Dalším krokem je registrace společnosti u příslušného místního úřadu a u Generálního ředitelství pro statistiku (Dirección General de Estadística y Censos). Závěrečným krokem může být publikace v místním tisku. Kancelář zahraniční firmy podléhá salvadorským zákonům včetně odvodu daní ze zisku z aktivit v salvadorské jurisdikci. 
V případě společného podniku je postup při registraci obdobný, navíc je nutno joint-venture zaregistrovat u ministerstva zahraničního obchodu, podobně jako u zahraničních investic. Zahraniční soukromé subjekty mohou v Salvadoru neomezeně zakládat společnosti s majetkovou účastí (základní kapitál musí být vyšší než 25 000 USD, tato podmínka nicméně není striktně uplatňována) a joint-ventures a vykonávat jakoukoli podnikatelskou činnost. Nejčastější právní formou pro joint-venture je akciová společnost (Sociedad Anónima, S.A.). Podíl zahraničního kapitálu se ve společném podniku může pohybovat v rozmezí 0–100 %. Neexistuje závazná podmínka pro přítomnost salvadorských občanů ve vedení společnosti – cizinci mohou zaujímat libovolná vedoucí místa bez omezení. Žádné omezení neexistuje ani pro státní příslušnost akcionářů.

5.3. Marketing a komunikace

Nezbytnou součástí komunikace jsou propagační materiály ve španělštině, nejlépe tištěné a předané osobně. Vhodná je také spolupráce se salvadorskými obchodními komorami či reklamními agenturami s ohledem na jejich znalost místní mentality a schopnost zvolit nejvhodnější strategii pro daný druh zboží či služeb. Stále více je také využívána reklama na internetu a sociálních sítích, resp. komunikačních kanálů. (Facebook, Instagram, Whatsapp). V počáteční fázi pronikání na salvadorský trh lze českým firmám doporučit účast na hromadnějších akcích typu veletrhy, případně propagační akce pořádané velvyslanectvím, CzechTrade či některou z obchodních komor.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Salvador přistoupil k Pařížské konvenci, která chrání průmyslové vlastnictví, a také ke konvenci Světové organizace duševního vlastnictví. Ochranu duševního vlastnictví má Salvador zakotvenou v článku 103 Ústavy, přičemž toto ustanovení je provedeno zákonem na ochranu duševního vlastnictví (Dekret č. 604) ze srpna 1993.  Tento zákon komplexně upravuje problematiku duševního vlastnictví, včetně autorského práva, patentů, průmyslových vzorů, obchodních názvů atd.  Problematika ochranných známek je řešena zvláštním zákonem o ochranných známkách a dalších rozlišovacích znacích (Dekret 868). Úřadem příslušným ve věcech duševního vlastnictví je Registr duševního vlastnictví. 
S konkrétním porušováním práv vyplývajících z ochrany duševního vlastnictví českých výrobců se ZÚ v tomto teritoriu zatím nesetkal.

5.5. Trh veřejných zakázek

Veškeré veřejné zakázky a nákupy státních institucí nad 10 000–20 000 USD (v závislosti na druhu tendru) musí být realizovány veřejnými soutěžemi. Menší nákupy mohou ministerstva realizovat přímo prostřednictvím svých zásobovacích odborů. Vyhlášení veřejných soutěží jsou publikována na webových stránkách jednotlivých ministerstev nebo v místním denním tisku včetně základních specifikací tendru a příslušných termínů pro odevzdání nabídek. Podrobnější informace a detailní podmínky veřejné soutěže pak zájemcům poskytne příslušná státní instituce. Neexistují omezení pro participaci zahraničních firem ve vládních tendrech s výjimkou některých stavebních prací, které jsou přidělovány přednostně salvadorským firmám. Vzhledem k široké kooperaci salvadorských firem se zahraničními subjekty v mnoha oblastech na základě společných podniků a koncesí však tato podmínka nepředstavuje významnou překážku. 
Všechny veřejné zakázky bývají zveřejňovány na webových stránkách https://www.comprasal.gob.sv/comprasalweb/.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Obchodní spory se primárně řeší na základě ustanovení dohody obou stran. Všeobecně se proto doporučuje zakotvit v příslušném obchodním kontraktu doložku o příslušnosti arbitrážního soudu země vyvážejícího, pro řešení eventuálních sporů vzniklých z daného obchodu. Za všech okolností se doporučuje spolupracovat se zkušenou salvadorskou advokátní kanceláří, která může napomoci obchodní spory vyřešit a mnohým předejít. Řešení obchodních sporů u místních soudů je zdlouhavé a nákladné – doporučuje se tedy zvážit cestu mimosoudního vyrovnání. Pokud jde o investiční spory, Salvador je členem International Center for Settlement of InvestmentDisputes (ICSID).
Nejběžnější platební podmínkou v zahraničním obchodě je dokumentární akreditiv. V některých případech, zejména při navazování nových obchodních kontaktů, je vhodné ze strany českých subjektů požadovat akontaci. V zemi vládne uspokojivá platební disciplína, obchodní dluhy bývají spíše výjimkou než pravidlem.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Víza
Dnem 1. 8. 2004 vstoupila v platnost bilaterální dohoda o zrušení vízové povinnosti, celková délka turistického pobytu však nesmí přesáhnout 90 dnů. 

Očkování
Cestovatelé přijíždějí z výchozí nebo tranzitní země s výskytem žluté zimnice by měli být připraveni prokázat se mezinárodním očkovacím průkazem proti žluté zimnici. Mezi doporučená očkování patří očkování proti hepatitidě (A/B), vzteklině, břišnímu tyfu, záškrtu, tetanu a spalničkám.

Další upozornění
Salvador patří mezi země s poměrně vysokou mírou kriminality, často spojenou s obchodem s drogami či bojem mezi konkurenčními kriminálními gangy. Doporučuje se proto dodržovat některé základní zásady: 

 • uschovat cennosti v hotelovém trezoru a cestovat pouze s minimem finanční hotovosti  
 • parkovat vždy na hlídaném parkovišti, v autě nenechávat nikdy žádné cenné věci 
 • cestovat pouze po hlavních silnicích a za denního světla 
 • cestovat s cestovním pojištěním s dostatečným krytím
 • dávat si pozor na zavazadla a tašky s doklady v centru měst, v recepcích hotelů, na autobusových zastávkách a také přímo v autobusech   

Doporučuje se pít jen balenou vodu. Zejména při pobřeží je nutno chránit se před komáry. V poslední době se v zemích Střední Ameriky objevila epidemie onemocnění zika, malárie, chikungunya a dengue.   

Pohyb v rámci země
Hotel: Nabídka ve větších městech a turistických lokalitách je široká. Výrazně se doporučuje ubytovávat se v kategorii minimálně 3*, a to nejen s ohledem na hygienu, ale i bezpečnost.   
Auto: Pronájem je z hlediska pohodlí, rychlosti a hlavně bezpečnosti dobrá volba, protože vzdálenosti jsou v rámci země krátké.     
Taxi: V Salvadoru taxíky nepoužívají taximetr, proto se musíte na ceně domluvit s taxikářem předem. Ujistěte se, že taxikář ví, kam má jet, protože často nevlastní GPS navigaci (ideální je volit jako záchytný bod jako hotely, úřady, náměstí, apod.). Jako bezpečnou variantu pro pohyb v San Salvador, San Miguel a Santa Ana je možné zvolit Uber.    
Autobusy: Nedoporučuje se využívat městskou hromadnou dopravu, a to zejména v případě, že cestujete s cennostmi. Jinak autobusy jsou nejběžnější formou veřejné dopravy pro obyčejné Salvadořany. Autobusové linky operují také v rámci celého Salvadoru. Jízdenky i mimo město jsou levné, ale je potřeba počítat s tím, že autobusy jsou často přeplněné. 

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR 
Využívání místních reprezentantů je nejčastějším způsobem pronikání zahraničních firem do místního konkurenčního prostředí. Otázku zástupců zahraničních firem v Salvadoru upravuje Obchodní zákoník, podle něhož je agent, distributor nebo reprezentant zahraniční firmy jakákoli právnická nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území Salvadoru, která byla pověřena zastupováním určité firmy nebo produktu v zemi na základě kontraktu s mateřskou firmou. Obchodní zákoník rovněž přesně stanovuje podmínky, za nichž je oprávněna jedna strana zrušit smlouvu o zastupování a rovněž definuje kompenzace salvadorskému distributorovi, pokud k vypovězení smlouvy ze strany zahraniční firmy dojde bez splnění těchto podmínek. 
Zahraniční firma je v Salvadoru oprávněna zaměstnávat místní či zahraniční pracovníky. Zaměstnávání cizinců v zemi není problém, avšak oproti zaměstnávání místních sil je tento mechanismus z důvodu ochrany národního trhu práce složitější. Obojí se řídí platnými pracovně právními a migračními předpisy, které jsou průběžně doplňovány. Aktuální informace ohledně pracovních povolení lze konzultovat na webových stránkách migračního úřadu (Dirección General de Migración y Extranjería) Z tohoto důvodu doporučujeme konzultovat případ od případu s právním poradcem v místě, kterého může doporučit Velvyslanectví ČR v Mexiku nebo honorární konzulka v Salvadoru. Veškeré vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci se řídí Pracovním zákoníkem, který podrobně stanovuje práva a povinnosti obou stran, které jsou shodné pro salvadorské i zahraniční subjekty. Zaměstnavatel je povinen platit za zaměstnance sociální a zdravotní pojištění a poskytnout zaměstnancům několik zákonných složek platu nad rámec základní mzdy. Zákon rovněž stanovuje základní minimální mzdu (ta se liší podle druhu vykonávané práce a pohybuje se ve výši 243,46-365 USD/měsíc). 
Zaměstnávání cizinců v zemi není problém, avšak oproti zaměstnávání místních sil je tento mechanismus z důvodu ochrany národního trhu práce složitější. Obojí se řídí platnými pracovně právními a migračními předpisy, které jsou průběžně doplňovány. Aktuální informace ohledně pracovních povolení lze konzultovat na webových stránkách migračního úřadu (Dirección General de Migración y Extranjería). Z tohoto důvodu doporučujeme konzultovat případ od případu s právním poradcem v místě. 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU 
ČR nemá se Salvadorem uzavřenou žádnou bilaterální dohodu o vzájemném poskytování zdravotních služeb. Místní lékařská péče (především v hlavním městě) je na dobré úrovni, ceny jsou však pro běžného turistu z ČR velmi vysoké. Je proto dobré si před cestou do Salvadoru zajistit cestovní zdravotní pojištění.

5.9. Veletrhy a akce

Construexpo (stavební veletrh) – každoročně na jaře, San Salvador, http://feriaconstruexpo.com

Prostory Mezinárodního veletržního centra v Salvadoru byly během pandemie Covid-19 uzavřeny a centrum se má stěhovat do nových prostor. Provoz velkých veletrhů po pandemii v Salvadoru prozatím nebyl plně obnoven.

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Pro Salvador je akreditované Velvyslanectví ČR v Mexiku, pod nějž spadá kancelář CzechTrade v Mexiku. 

Velvyslanectví ČR v Mexiku 
Adresa:  Cuvier 22, Colonia Nueva Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 115 90 
Tel.: (+52) 55 5531 2544 
E-mail: mexico@embassy.mzv.cz  
web: www.mzv.cz/mexico 
Facebook: https://www.facebook.com/CZenMX/  
Fax: (+52) 55 5531 1837 
E-mail obchodního oddělení: commerce_mexico@mzv.cz  
E-mail konzulárního oddělení: consulate_mexico@mzv.cz  
Pracovní doba: pondělí – pátek 8,00 – 16,30   

Honorární konzulát El Salvador  
Vedoucí úřadu: pí. Ildikó Maria Juhasz de Tesak  
Adresa: Pasaje 3, Casa nro. 115, Colonia Avila 2644 San Salvador, San Salvador  
Tel.: +503 2223 0645, 2298 3961, 2298 3962   
E-mail: ildikojtesak@gmail.com , salvador@honorary.mzv.cz , rhina.h03@gmail.com  
Provozní doba úřadu: pondělí – pátek 9:00 – 12:00 hodin   

CzechTrade Mexico City 
Adresa: Lago Alberto 375, Anáhuac I Secc, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México 
Tel.: +52 55 8218 3517 (mobil) 
E-mail: tereza.vitkova@czechtrade.cz 
Web: www.czechtrade.cz; www.czechtrade-mexico.com.mx   

Delegace Evropské Unie v Salvadoru 
Vedoucí mise: Andreu Bassols, Ambasador
Adresa: Calle Cortez Blanco Poniente y Calle Holcim, Urbanización Madreselva, Antiguo Cuscatlán, Apartado Postal 01 298 San Salvador El Salvador 
Tel: (+503) 2243-2424 
Fax: (+503) 2243-2525 
Email: delegation-el-salvador@eeas.europa.eu 
Webové stránky: eeas.europa.eu/delegations/el-salvador_en 
Facebook: www.facebook.com/UEenElSalvadorÚřední hodiny: pondělí – čtvrtek 08:00-12:30 a 14:00-16:30; pátek 08:00-12:30 

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Policie: 911  
Záchranná služba: 121 
Hasiči: 913, 2271 1244  
Červený kříž: 2239 4930

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Prezidentská kancelář: http://www.presidencia.gob.sv/  
Ministerstvo zahraničních věcí: https://rree.gob.sv/   
Ministerstvo vnitra: https://www.gobernacion.gob.sv/ 
Ministerstvo obrany: www.fuerzaarmada.gob.sv 
Ministerstvo hospodářství: http://www.minec.gob.sv/ 
Ministerstvo financí: www.mh.gob.sv 
Ministerstvo veřejných prací: www.mop.gob.sv 
Ministerstvo zemědělství a živočišné výroby: http://www.mag.gob.sv/ 
Ministerstvo zdravotnictví: http://www.salud.gob.sv/ 
Ministerstvo kultury: http://www.cultura.gob.sv/ 
Ministerstvo školství, vědy a technologií: https://www.mined.gob.sv/ 
Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů: http://www.marn.gob.sv/ 
Ministerstvo práce a sociálních věcí: http://www.mtps.gob.sv/ 
Široké spektrum informací o Salvadoru: http://elsalvador.travel/es/
• Teritorium: Amerika | Salvador | Zahraničí