San Marino: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

Aktuální sektorové příležitosti pro San Marino

© Zastupitelský úřad ČR ve Vatikánu (Svatý stolec)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

S ohledem na skutečnost, že San Marino je významnou turistickou destinací, jsou perpektivním vývozním artiklem např. upomínkové předměty a broušené skleněné výrobky.

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Akce bývají zveřejňovány na webových stránkách obchodní komory RSM. Tyto webové stránky mají rovněž anglickou jazykovou mutaci.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Vatikánu (Svatý stolec) ke dni

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: San Marino