Saúdská Arábie

Rozcestník informací o Saúdské Arábii:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Ekonomické dopady pandemie COVID-19 se v prvním sledu projevily na poklesu poptávky po ropě od největších odběratelů, zejména Číny, počátkem roku 2020. Restriktivní opatření zavedená od konce února 2020 utlumila ekonomický život ve všech odvětvích, s výjimkou těch nejnezbytnějších (prodej a dovážka potravin atp.). Na saúdský rozpočet však měla výrazně větší dopad paralelně probíhající cenová válka na trhu s ropou. Rozpočet, koncipovaný na cenu 55 USD/barel, si pro své naplnění vyžádá skokové zvýšení fiskálního deficitu, úsporná opatření a hledání nových zdrojů příjmu. Probíhající krize přímo ohrožují vládní plány na diverzifikaci ekonomiky a odklon od ropy. Ačkoli vládní rezervy ve výši cca 500 mld. USD pomohou zmírnit její dopady, je tendence z nich příliš nečerpat. Očekává se, že neropná část HDP (40 % celkového HDP) může dosáhnout negativního růstu –6 %. Dalším důsledkem tohoto vývoje bude masové propouštění zahraničních pracovníků a vyšší tlak na zaměstnání saúdských občanů.

Saúdská Arábie zatím do podpory ekonomiky vložila formou několika stimulačních balíčků vlády a centrální banky SAMA cca 47 mld. USD, tedy okolo 5,8 % HDP. Tím by se plánovaný fiskální deficit pro rok 2020 téměř zdvojnásobil. Vláda se v prvním sledu soustředila na udržení pracovních míst, zejména s ohledem na udržení teprve se rodícího soukromého sektoru nezávislého na zakázkách státních podniků a ropném sektoru. Dále stimulační balíčky zahrnují mimo jiné odklady různých administrativních a městských poplatků, daní, ale také splátek půjček soukromého sektoru. V důsledku přetrvávajících nízkých cen ropy po cenové válce na přelomu prvního a druhého čtvrtletí pak bylo nutné hledat nové zdroje příjmů, a tak bylo oznámeno ztrojnásobení sazby DPH na 15 % od července a zrušení přídavků na zvýšené životní náklady pro státní zaměstnance (cca 6 000 Kč pro více než 68 % pracovní síly). V neposlední řadě byla zvýšena dovozní cla na řadu položek, včetně potravin, plastů a materiálů důležitých pro stavební, kovozpracovatelský a chemický průmysl. Vláda také převedla na státní investiční fond PIF 40 mld. USD z devizových rezerv (cca 9 %) na zajištění pokračování prioritních vládních projektů, zejména v oblasti cestovního ruchu, zábavy a výstavby.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Saúdská Arábie bude pokračovat v nastoupeném směru budování národních výrobních kapacit, proto bude přetrvávat poptávka po spolupráci technologickém transferu a přenosu výroby ve všech odvětvích. Zvýšený tlak na nahrazování zahraničních pracovníků místními občany také vytváří příležitosti v oblastech odborného výcviku a vzdělávání.

Důlní, těžební a ropný průmysl

Saúdská Arábie je země, která je obvykle spojována s těžbou ropy. Země však také oplývá nemalými zásobami dalších nerostných surovin, jejichž těžbu má v této době, a v souladu s vládní strategií Vize 2030, velký zájem rozvíjet. Cílem je, aby do roku 2030 sektor těžby mimo ropy a zemního plynu přispíval k HDP částkou 176 mld. SAR (1,16 bil. Kč). Vytvořeno by mělo být až 200 000 pracovních míst. Celková hodnota minerálního bohatství Saúdské Arábie se odhaduje na 4,8 bil. SAR (31,57 bil. Kč), mezi jinými země disponuje jedněmi z největších ložisek fosfátů a tantalu na světě, dále má významné zásoby bauxitu, kaolinu, stříbra, zinku, mědi a magnezitu. Regionální prvenství drží Saúdská Arábie také v těžbě zlata.

Saúdská geologická služba dále plánuje rozsáhlý průzkum nerostných rezerv po celé zemi, který by měl sloužit jako podklad pro další investiční příležitosti. Vláda před nedávnem oznámila rozhodnutí alokovat 54 míst na ploše přibližně 4 000 km2 pro těžbu. Lokality v regionu Rijádu, Mekky, Medíny, Asiru, Ha’ilu a Nadžránu jsou bohaté mimo jiné na zlato, měď, stříbro, zinek, olovo, železo, křemík, molybden a cín. Je pravděpodobné, že saúdská vláda nabídne potenciálním investorům zajímavé pobídky. Se shora uvedenými iniciativami je možné očekávat poptávku po technologickém transferu moderních technologií hlubinné i povrchové těžby, ale také řízení logistických řetězců vytěženého materiálu.

Kovozpracovatelský průmysl

V souvislosti se shora uvedenými iniciativami v těžebním průmyslu a v souvislosti s nedávno oznámeným zvýšením cel na dovoz řady kovových výrobků, je zde očividná vládní snaha o povzbuzení vybudování národních kovozpracovatelských kapacit. Saúdská Arábie je třetím největším čistým dovozcem mědi, čtvrtým největším dovozcem hliníkových produktů a pátým největším dovozcem keramických výrobků na světě. Také železo a ocel představují významné dovozní položky. Rozvoj domácího těžebního průmyslu by tak zemi do značné míry vyvázal ze závislosti na těchto dovozech.

Dle vládní investiční agentury SAGIA je na trhu prostor pro moderní technologie lití, kování, tepelné ošetření, a to včetně doplňkových zařízení (turbíny, pumpy), zařízení pro čištění kovů, výrobní prostředky pro produkci přesných odlévacích forem (synergie s národní keramickou výrobou), ale také zařízení pro zkušebny a inspekční služby.

Obranný průmysl

Saúdská Arábie v rozpočtu na rok 2020 vyčlenila 48,5 mld. USD (cca 6 % HDP). Země je také druhým největším dovozcem vojenské techniky na světě. V roce 2019 český vývoz zbrojní techniky činil 5,7 mil. USD. Jedná se především o střelivo všeho druhu, výbušniny (v obou případech se jedná o dlouhodobou spolupráci), protichemické vybavení, vozidla (transfer technologie a zavedení výroby) a elektronická zařízení. Vláda Saudské Arábie usiluje o přenos technologií na výrobu zbraní, munice a vojenských dopravních prostředků do Saudské Arábie (výhledově zabezpečení až 40 % všech nákupů). Ačkoli je otázkou, jak dlouho ještě potrvá zahraniční nasazení saúdských ozbrojených sil (Jemen), je nadále možné předpokládat setrvalý růst poptávky po tomto materiálu.

Vedle klasického speciálu je také poptávka po řešeních z oblasti ICT a přidružených služeb, kde mají české firmy dobrou pověst. V souvislosti s rozvojem nekonvenčních asymetrických hrozeb Saúdská Arábie urychleně poptává systémy detekce a neutralizace dronů všech typů, stejně tak dronovou techniku sama nakupuje. Pro rok 2020 se počítá se zprovozněním nového vojenského letiště krále Salmána a postavení nové univerzity obrany, námořní akademie a letecké akademie. Z toho vyplývá potenciální poptávka po spolupráci a dodávce služeb v oblasti výcviku (simulátory, cvičné prostředky).

Zábava a volný čas

Saúdská Arábie prochází bezprecedentním obdobím uvolňování restrikcí na veřejné aktivity a trávení volného času obecně. V průběhu roku 2018 a 2019 země prožívala období „sezón“ ve svých jedenácti největších městech, které byly spojeny s kulturními akcemi, včetně koncertů prominentních světových umělců a výstavby licencovaných zábavních parků, které byly po festivalech demontovány. Rok 2020 poptávku vychýlil směrem k domácí zábavě, tedy například k videohrám a herním zařízením, deskovým hrám, zařízením pro domácí cvičení, atd. Je však možné předpokládat, že od roku 2021 bude restartována příprava festivalů, čili se obnoví poptávka po pořádání kulturních akcí, tématických vzdělávacích výstav (vesmír, dinosauři, apod.), ale také zábavních atrakcí heren s instalovanou skupinovou virtuální realitou, pro kterou české firmy dokážou dodat kvalitní obsah.

Pokračuje také vládní gigaprojekt zábavního parku Qiddiyah, který mimo klasických atrakcí obsahuje také zařízení pro sportovní vyžití, včetně plavání, ale také bude zahrnovat řadu gastronomických konceptů a infrastrukturu pro cestovní ruch, jelikož park je umístěn na turisticky zajímavých skalních útvarech. Další vládní gigaprojekt Red Sea Resort, který má pro rok

2020 taktéž zajištěné financování, představuje příležitost pro dodávky zejména v oblasti hotelnictví, kde nové turistické komplexy budou taktéž ve svých projektech zahrnovat prvky zábavy pro hosty.

Vláda také pokračuje v budování domácího zábavního průmyslu, zejména filmového či hudebního. Zde je příležitost ke spolupráci ve školení a předání know-how například v oblasti animace či zvláštních efektů, hudební produkci, event managementu a dalších.

Velvyslanectví ČR v Rijádu
e-mail: commerce_riyadh@mzv.cz
www.mzv.cz/riyadh

Pravidelné novinky e-mailem